Soós Ferenc

NJSZT kitüntetés:
1984: Kalmár-díj - Laudáció

1958-ban szerzett matematika-fizika tanári diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Első munkahelye a diósgyőri Kilián György Gimnázium volt, ahol nappali és esti tagozaton is tanított, de óraadóként dolgozott a Palumby Gyula által irányított ipari technikumokban is. 1965-től tíz évig a Tüzeléstani Kutatóintézetben (TÜKI) dolgozott, Itt írta meg doktori disszertációját lángvizsgálatokból, amit 1972-ben az ELTÉ-n védett meg. Utána Kazincbarcikán tanított, a NME Vegyipari Automatizálási Főiskola irányítástechnikai tanszékén. 1980-tól a Miskolci Egyetem Matematikai Intézetébe került, ahol nyugdíjazásáig, 1995-ig oktatott. Nyugdíjasként a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban, később a Lévay József Református Gimnáziumban tanított. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat miskolci csoportjának tagja.

Elismerései:
1999 Szent Gellért-díj arany fokozat, a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,
2008 az ELTE TTK Kari Tanácsának szeptember 24-én kelt határozata alapján jubileumi arany diplomát kapott, mint matematika-fizika tanár
Publikációi:
A rendszerszervezés matematikai alapjai 1. Budapest, Tankönyvkiadó, 1978
A modellanalízis alapjai. Budapest, Tankönyvkiadó, 1979
Rendszerszervezési ismeretek. Budapest, Tankönyvkiadó, 1980
Számítástechnikai alapismeretek. Budapest, Tankönyvkiadó, 1985
Számítástechnika 1. Budapest, Tankönyvkiadó, 1985
Számítástechnika 2. Budapest, Tankönyvkiadó, 1986
Számítástechnika 3. Budapest, Tankönyvkiadó, 1986
FORTRAN nyelv: numerikus eljárások (példatár). Budapest, Tankönyvkiadó, 1988
Fraktálok. Miskolci Egyetem, 1992
Számítástechnika az 5. osztályos tanulók részére. Miskolc, 1998
Lásd még:

Létrehozva: 2018.06.17. 09:30
Utolsó módosítás: 2018.09.16. 14:20