TDSZR – Turbógenerátor-rezgésdiagnosztikai Szakértő Rendszer

A Paksi Atomerőmű turbógenerátora biztonságos üzemeltetésének támogatása

A rendszer teljes neve:

TDSZR – Turbógenerátor-rezgésdiagnosztikai Szakértő Rendszer

Alkalmazás területe:
Műszaki fejlesztés és diagnosztika
Szakértő rendszerek
Fejlesztő intézmény(ek):

Számok

Paksi Atomerőmű Vállalat (PAV)

VEIKI (Villamos Energiaipari Kutató Intézet)

Fejlesztés/kibocsátás/követés ideje:
     

1988-1990 fejlesztés;
1991-től ismeretbázis továbbfejlesztése

Fejlesztő személy(ek):

Koch Péter (projektvezető, Számalk)

Bessenyei Zoltán (villamosmérnök, VEIKI)

Laczay István (villamosmérnök, Számalk)

Sztanev Ivánné (szoftverfejlesztő, Számalk)

Tomcsányi Tamás (szoftverfejlesztő, VEIKI)

a PAV munkatársai

Felhasználó intézmény(ek):

Paksi Atomerőmű Vállalat

A rendszer leírása

A TDSZR egy modell-vezérelt diagnosztizáló és monitorozó rendszer. A turbógenerátor dinamikusan változó adatait ciklikusan elemzi, azokat megfelelő paraméterekkel összeveti, majd ellenőrzi, hogy az észlelt értékek eltérnek-e az elvárt értékektől. A rendszer kimenetén megjeleníti a rendszer kulcselemei viselkedésének diagnózisát, valamint normális vagy nem-normális viselkedését, utóbbi esetben a karbantartásra javaslatot téve. Közölt eredményeinek hátterét is megadja – a szakértő rendszereknél szokásos magyarázatadás formájában.

A TDSZR rendszer a Paksi Atomerőmű turbógenerátorának biztonságos üzemeltetésének támogatásához készült olyan szakértő rendszer, amely az erőmű ARGUS nevű rezgés-monitorozó rendszer által periodikusan mért adatok, valamint a karbantartási adat- és eseménytár adatai alapján tanácsot ad a technológiai kulcselemek üzemben tartásával és karbantartásának tervezésével kapcsolatos kérdésekre.

A projekt finanszírozása az Országos Középtávú Kutatási-Fejlesztési Terv (OKKFT) program keretében történt.

Technikai jellemzői
Hardver környezet

A rendszer IBM AT személyi számítógépre készült, az ARGUS rezgésmonitorozó rendszerrel integrálva.

Szoftver környezet

Fejlesztése a GENESYS szakértő keretrendszer 2.1 verziójára épült kiegészítve C nyelvű eredményközlő, adatolvasó és mérő eljárásokkal.

Használat

A TDSZR rendszert a Paksi Atomerőműben 1990 végén vették használatba. Ezt követően a rendszer jelentősen tehermentesítette a szakértőket és diagnosztikusokat. Téves diagnózist nem adott, jelentései összhangban voltak a turbinák tényleges állapotával.

1991-ben egy hasonló rendszert helyeztek üzembe a fejlesztők az oroszországi Kalinyin Atomerőműben is.

Történeti érdekeségek

A TDSZR rendszer speciális működését és minőségét jellemző néhány adalék:

 • A vizsgált turbina állapotát leíró diagnózist egy átlagos erőművi operátor és/vagy karbantartó is meg tudja érteni, míg a szakértő lekérdezheti a diagnózisok hátterét (magyarázatadást kérhet a rendszertől).
 • A rendszer ismeretbázisának szabályai a rezgésjelenségekre vonatkozó, a turbógenerátor technológiailag elkülöníthető fő részeire (vagyis két csapágyon megtámasztott forgórészekre, valamint összekapcsolt rotor-párokra) vonatkoznak.
 • A rendszer 13 különböző, a turbógenerátor fő részeihez rendelt hiba azonosítására képes (kiegyensúlyozatlanság-típusok, csapágy-és csapágytámasz rezonanciák, lazulások, tengelygörbeség, rotor-repedés, egytengelyűségi hiba, ismeretlen rezgésképváltozások).
 • A rendszer diagnózisaihoz bizonyossági tényező tartozik (amely 0 és 100 közötti értékekkel számol).
 • A rendszer verifikációja és validációja elsősorban tapasztalati úton és kísérletekkel történt, kisebb részben egy rotor-modell alkalmazásával.
 • A rendszert átírták az Information Builders, Inc. által fejlesztett Level5 Object szakértő keretrendszerbe is.
Források
 1. Bessenyei, Z.; Laczay, I., „Turbógenerátor rezgésdiagnosztikai szakértői rendszer. (TDSZR)”, Információ Elektronika, 1990(1-2), 1990, 97-106 old.
 2. Bessenyei, Z.; Tomcsányi, T.; Tóth, Zs.; Laczay, I., „An expert system for turbogenerator diagnostics”, Conf. on Expert System Applications for the Electric Power Industry, USA, Boston, 1991.09.09-11p.16.
 3. Bessenyei Zoltán, Tomcsányi Tamás: „Turbógenerátor-rezgésdiagnosztika.” ÚjAlaplap Tudástechnológia rovat, 1992/9. 42. old.
 4. Bessenyei, Z.; Tomcsányi, T., „An expert system for turbogenerator diagnostics”, Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08pp. 133-141.
 5. Bessenyei, Z., „Development of a vibration pattern and maintenance-data based expert system for water-cooled and -moderated reactor type nuclear power plants”, Report of IAEA-VEIKIVEIKI 21.52.321-2, Budapest,1994.11, 14 old.
 6. Bessenyei, Z.: Kiss, J., „Vibration diagnostic systems at Paks NPP, methods and experiences”, Technical Committee Meeting on Use of Diagnostic Systems, IAEA, Austria, Vienna, 1995.11.20-24, p.
 7. Bessenyei, Z.; Medvegy, L.; Tomcsányi, T., „Computer aided support for test procedures of safety related systems”, Országos karbantartási konferencia, Hungary, Pécs, 1996.04.24-26-6 old.

Létrehozva: 2019.09.24. 13:36
Utolsó módosítás: 2024.03.27. 18:45