MÁV SZIR (Szállításirányítási Információs Rendszer)

Számítógépes szállításirányítási, fuvarkövetési információs rendszer

A rendszer teljes neve:

MÁV Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR)

Alkalmazás területe:
Logisztika, közlekedés, szállítás
Fejlesztő intézmény(ek):

MÁV

Siemens

Fejlesztés/kibocsátás/követés ideje:
     

1991-1997

Felhasználó intézmény(ek):

MÁV

A rendszer leírása

A rendszer 3 fő területe: funkcionális szolgáltatások, távközlési rendszer és számítástechnikai rendszer.

1. Funkcionális szolgáltatások:
- kereskedelmi tevékenységek (ügyfelek nyilvántartása, fuvarozási megbízások követése, kocsik megrendelése, átadás és átvétel nyilvántartása);
- vonatforgalmi funkciók (vonattervezés, vonatképzés, vonatkövetés, menetirányítás, futásfelügyelet, kapacitásfoglalás, folyamatosan adatszolgáltatás a hálózatán tartózkodó tehervonatok helyzetéről, kihasználtságáról, a menetrend követésének pontosságáról);
- eszközgazdálkodási funkciók (kocsihelyzet pontos ismerete, karbantartás futásarányos tervezhetősége);
- állomási munkák (gurítási jegyzék, vonatterhelési kimutatás, vonatátvétel, vonatfelvétel támogatása. A rendező-pályaudvarokon a vágány szerinti kocsinyilvántartás).

2. Távközlés. A SzIR a kiindulási adatok szerint az ún. X.25-ös CCITT ajánlás alapján csomagkapcsolt adathálózatot kívánt, amely a Siemens rendszerével valósult meg. Budapesten a HMS (High performance Management System) mint egyedüli felügyeletet biztosító berendezés működik. A vidéki igazgatósági székhelyeken HNN (High capacity Network Node) üzemeltek. A nagy berendezések 125-250 portkapacitással, 1400 csomag/másodperc adattovábbítással, a kapcsolandó adatok maximálisan 64 kbps sebességűek. A HNN-20 adatkapcsolók 200 csomag/mp sebességgel dolgoznak. Az adathálózat legalább 900 munkahellyel számol, melyek lehetnek egyéniek vagy LAN-okba szervezettek.. A kapcsoló utak jelsebessége vagy 19,2 kbps, alapsávi modemekkel, vagy 2,4 kbps-ú sebességgel hangfrekvenciás modemekkel ellátva.

3. Számítástechnika. A SzIR kétszintű rendszer, mely a központi nagy számítógépből és az adatvégberendezésekből (munka-állomásokból) áll. A munkahelyekre kerülő gépek elsődleges funkciója, hogy a a SzIR számára támogassák a megjelenítési szolgáltatásokat és egyéb
helyi feldolgozásokat.

A munkaállomások és a központi számítógép közötti kapcsolat Siemens eszközökkel felépített MÁV x .25-ös hálózaton működik. A hálózatra 181 vasútállomásról 62 egyéb irányítói helyszínről 830 munkaállomás kapcsolódik.

Napi 500 Mbyte-os adatforgalom, s mintegy kb. 150 ezer tranzakciós forgalom. Előírás, hogy adatmenedzsment irányítsa az adatbázis biztonsági problémák megoldását, az adatbázis adminisztrátori szolgáltatásokat és a backup stratégiákat, továbbá hogy a hibamenedzsment lássa el a sorbaállási- és feladatmenedzsmentet, valamint kövesse nyomon a CPU, a lemezek és az adatátvivő-vonalak kihasználtságát s regisztrálja a válaszidőket.

Technikai jellemzői
Hardver környezet

TANDEM központi számítógép: 16 processzoros NonStop hardver (Himalaya K2016), amely RISC (Reduced/Restricted-Instruction-Set-Computer – csökkentett/korlátozott utasításkészletű számítógép) technológiát használó megosztott
központi multiprocesszoros rendszer (MPP, Massively Paralell Processing),
hibatűrő folyamatpárok (“tükrözés”) biztosítják az I/O folyamatokhoz való folyamatos hozzáférést;

munkaállomások, IBM kompatibilis Tandem PC (INTEL 80486SX, 33 MHz);

a MÁV x.25-ös csomagkapcsolt adathálózata (181 vasútállomás, 62 egyéb
irányítói helyszín, 830 munkaállomás kapcsolata).

Szoftver környezet

Guardiean 90 D sorozatú operációs rendszer;

COBOL-ban írt online kiszolgáló programok Pathway monitor alatt futnak;
a relációs adatbázis-kezelőrendszer: NonStop SQL (az üzleti adatbázis konzisztenciáját és integritását TMF tranzakció nyomkövetési
szolgáltatás biztosítja. Az X.25-re való kapcsolódás X.25
hozzáférési módszerrel az Access Method-dal történik);

Kiegészítő szoftverek:
NetWeave kommunikációs middleware, amely az alkalmazás és a kommunikációs rendszer-szoftver között helyezkedik el;
FOUNDATION mint Tandem szerver opció, amely gondoskodik a kiszolgálón belüli megfelelő vezérlésről, és az üzleti logika és a többi komponens (Pathway, NetWeave stb.) közötti csatlakozásról.

A munkaállomásokon: OS/2 és Presentation Manager

Szervezési környezet

Ügyfélkiszolgáló–felépítés ügyfél és a kiszolgáló programokra osztja az alkalmazást. Az ügyfélprogramok a felhasználói munkaállomásokon vannak. Ezek felelősek az adatok felhasználók felé történő közléséért, a helyi funkciókért, a kiszolgálónak küldött kérelmek létrehozásáért és a válaszok feldolgozásáért. A kiszolgáló felelős a kérelmek fogadásáért, a megfelelő válaszok generálásáért és azok visszaküldésért a kérelmező ügyfélfolyamat számára.

Történeti érdekeségek

1991-ben megjelent a hírközlés koncessziójáról szóló törvény, így az un. “szocialista államok” vasútjaik is kikerültek a COCOM listából, vagyis már hozzájuthattak a legkorszerűbb távközlési technikákhoz.

A pályázatot, melyet világbanki segédlettel a MÁV kiírt, az Andersen Consulting nyerte meg, velük valósult meg a projekt.


Létrehozva: 2021.03.26. 22:23
Utolsó módosítás: 2024.03.27. 18:13