Z. Karvalics László

Születési dátum:
1961.12.23.
Születési hely:
Zalaegerszeg
Végzettség, szakképesítés:
 • magyar-történelem szakos középiskolai tanár - ELTE - 1986.
 • Tudományos fokozat:
  MTA kandidátusa - 1995 – Történelemtudomány

  1985 és 1988 között a Martos Flóra Gimnáziumban magyart és történelmet tanít. és 1985 és 1987 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Egyetemi Tanácsának tagja.

  1988-tól 1991-ig a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Politikaelméleti és Történeti Tanszékén dolgozik, később a tanszékvezető tudományos helyettese, intézeti oktatási bizottság tagja. Létrehozza és vezeti a Történeti Informatika műhelykurzust az ELTE Bölcsészettudományi Karán (BTK). 1991 és 1992 között kurzust tart a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (BKE).

  1992-ben a BME Társadalmi Informatika Osztály adjunktusa, vezetőhelyettese, ahol kutatási területe az információ társadalomelmélete, a történeti informatika és az információs társadalom.

  1994-től a Természettudományos Ismeretterjesztő Társaság (TIT) Budapesti Elnökség tagja, és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) Sajtótudományi Szakosztályának tagja. 1995-ben részt vesz a kormány modernizációs programja informatikai fejezetének elkészítésében.

  1995-ben megszerzi a történettudományok kandidátusa fokozatot. 1999-2003 között Széchenyi professzori Ösztöndíjban részesül, majd 2005-ben az ELTE BTK-n habilitál.

  1995-1996 között jelennek meg az “Információtörténelem” fogalmi-módszertani kérdéseivel foglalkozó kulcs-tanulmányai. 1996-ban elkészít egy fejezetet a Nemzeti Informatikai Stratégiába.

  1998-ban az Információs Társadalom és Trendkutató Központ (ITTK) alapító-igazgatója, a Magyar UNESCO Bizottság tagja, 1999-ben a Bizottság alelnöke.

  2001-ben az MTA Pedagógiai Bizottságának Számítógép és Pedagógia Albizottságának alelnöke, 2004-től a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) tagja. 2005-ben tanszékvezető a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) Információ-és Tudásmenedzsment Tanszékén, majd 2007 és 2011 között tanszékvezető az SZTE Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszékén. 2010-ben az Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Kutatóegyetemi Program Információs társadalom nevű alprogramjának vezetője. Témavezető az ELTE Társadalomtudományi Kar (TÁTK) Szociológiai Doktori Iskola Interdiszciplináris Társadalomkutatások Programjában.

  Számos hazai és nemzetközi tanácsadó testületben és kutatási programban (OTKA, IFIP, UNESCO stb.) vesz részt – elsősorban az információs társadalom, a nemzeti informatikai stratégiák összehasonlító elemzése, a tudástechnológiák generációváltása, a hálózati világ társadalomelmélete, az oktatás és informatika kérdéskörben.

  Kitüntetései: az ELTE BTK Kiváló Oktatója (1999), Köztársasági Érdemérem Polgári Tagozat Lovagkeresztje ”az információs társadalom nemzetközileg elismert kutatásáért”, Neumann-díj (NJSZT, 2008).

  És ami még fontos
  • Tudományos közleményei mellett az IT-Business publicisztika oldalán és a Szitakötő című irodalmi gyermeklapban az információtechnológia kultúrtörténetének nevezetes epizódjaival foglalkozó tudományos ismeretterjesztő írásokat jelentet meg, korábban az Internet Kalauz oldalán voltak hasonló, a hálózattörténelemmel foglalkozó sorozatai.
  • A Liget Műhely blog rendszeres írója.

  Létrehozva: 2016.03.08. 10:38
  Utolsó módosítás: 2020.03.08. 19:12