Winkler Péter

Születési dátum:
1942.03.28.
Születési hely:
Eger
Végzettség, szakképesítés:
 • fotogramméter mérnök - Moszkvai Légifelmérési, Geodéziai és Kartográfiai Egyetem - 1968.

 • Az egyetem elvégzése után a Kartográfiai Vállalatnál, majd 1970-től a Földmérési Intézet (FÖMI) akkor alakult kutatási részlegénél kezdett dolgozni. Részt vett a légiháromszögelési tömbkiegyenlítési eljárások számítógépi megoldásának kidolgozásában, minőségvizsgálatában és a vállalatoknál történő bevezetésének előkészítésében. Mintegy három évig hét szocialista országban volt témavezetője a légiháromszögelési eljárások továbbfejlesztésének. Tervei alapján gyártották le a magyar Fotogrammetriai Adatkezelő Berendezés (FAB) prototípusát.

  Alapító tagja a FÖMI Távérzékelési Központjának. Kezdetben (1980-1990 között) az Analóg Távérzékelési Osztály, majd 1990-től 2003-ig a Távérzékelési Központ vezetője; 2003-tól nyugdíjba vonulásáig tudományos főigazgató-helyettes.

  1980- 1990 között az Interkozmosz programban a Távérzékelési munkacsoport hazai képviselője. Számos tudományos expedíció hazai szervezője, külföldi expedíciók résztvevője.
  Témavezetőként irányította a “Budapest agglomeráció felmérése űrfelvételek alapján” EUROSTAT, és az Európai Űrügynökség (ESA) pályázatán elnyert “ERS-1 radar felvételek alkalmazási lehetőségei” kutatási programokat (1996-1998).
  Az EU harmonizációs program keretén belül irányította, indítványozta és részben technológiáit kidolgozta a következő országos méretű programoknak: Magyarország teljes területének légifényképezése 2000-ben egységes, 1:30 000 méretarányban; a topográfiai térképek szintvonalainak vektorizálásával: 5 m x 5 m rácssűrűségű, nagypontosságú digitális domborzatmodell (DDM) előállítása az ország teljes területére; ezen adatokból Magyarország teljes területére nagypontosságú, 0.5 m felbontású digitális ortofotó (perspektivikus torzításoktól mentes) adatbázis (MADOP) előállítása (2003).
  Az országos légifényképezési és ortofotó adatbázist háromévenkénti ciklusokban az óta is rendszeresen felújítják.

  Aktívan, különböző beosztásokban vett részt a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) munkájában. A Nemzetközi Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság (ISPRS) VII. sz. Távérzékelési Műszaki Bizottságának titkára 1996-2000 között. Ebben a minőségében szervezte 1998-ban az MTA-n rendezett ECO-BP 98’ nemzetközi tudományos szimpóziumot.

  1983 óta képviselte a hazai távérzékelési kutatóhelyeket az 1977-ben alapított Európai Távérzékelési Laboratóriumok Szövetsége (EARSeL) tudományos szervezetben. 1992-ben javaslatára, elsőként a Közép-Kelet európai térségben, hazánkban (Egerben) rendezték meg az EARSeL XII. Kongresszusát, melynek szervező-igazgatója volt. 1993-1997 között az EARSeL Intéző Bizottságában a Kelet-Nyugat kapcsolatok referense, 1997- 2001 között az EARSeL kincstárnoka volt.

  Alapító tagja a Magyar Asztronautikai Társaságnak. 1992-2005 között a Magyar Űrkutatási Tanács szakértő tagja.

  Folyamatosan részt vett – meghívott előadóként – a hazai felsőoktatási intézmények munkájában, törekedve arra, hogy kutatás-fejlesztési tevékenysége során szerzett ismereteit minél szélesebb körben adhassa át a fiatal kollégáknak. 2005-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME) Székesfehérvári Geoinformatikai Főiskolai Kar (GEO) címzetes főiskolai docens kitüntető cím adományozásával ismerte el ebbéli tevékenységét.

  A felsoroltak mellett számos nemzetközi és hazai konferencia szervezője, előadója. Cikkei, publikációi hazai és nemzetközi folyóiratokban jelentek meg.

  Kitüntetései: Térképészet kiváló dolgozója (Mezőgazdasági és Élelmezésügyi miniszter, 1978); Nagy Ernő Emlékérem (Központi Asztronautikai Szakosztály, 1985); Fasching Antal díj (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési miniszter, 2000); EARSeL tiszteleti tag (EARSeL, 2004); Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (Sólyom László köztársasági elnök, 2006); Lázár Deák Emlékérem (MFTTT, 2012).

  És ami még fontos
  • 53 éve házas; három gyermeke és hét unokája van. (2020-as közlés.)

  Létrehozva: 2020.05.24. 10:02
  Utolsó módosítás: 2024.03.27. 14:31