Rudas Imre

Születési dátum:
1949.04.25.
Születési hely:
Budapest
Végzettség, szakképesítés:
 • villamos üzemmérnök - Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola - 1971.
 • alkalmazott matematikus - ELTE - (1977)
 • Tudományos fokozat:
  MTA doktora - 2004 - Informatika

  1972-től dolgozik az Óbudai Egyetemen (ÓE), illetve annak jogelőd intézményeinél, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán, majd a Budapesti Műszaki Főiskolán (BMF) – az oktatói, oktatásszervezői, vezetői és tudományos kutatói pálya minden fokozatát végigjárva. 1977-ben Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesül.

  1987-ben megszerzi a műszaki tudomány kandidátusa, 2004-ben az MTA doktora tudományos fokozatot. 1998 óta egyetemi tanár. 2003-tól 2014-ig a BMF, illetve jogutódja, az ÓE rektora, 2008-2009 között a Magyar Rektori Konferencia elnöke. 2014-től az ÓE Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ Irányító Testületének elnöke. – Díszdoktora a Kassai Műszaki Egyetemnek (2001), a Temesvári Műszaki Egyetemnek (2005), az Óbudai Egyetemnek (2014) és a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetemnek (2016). Az ÓE professor emeritusa.

  Főbb kutatási témái: fuzzy rendszerek, fuzzy irányítás, robottechnika, robotirányítás, számítógéppel segített folyamattervezés, soft computing. E témákban felsőoktatási tankönyvek, tudományos szakkönyvek, -fejezetek, monográfiák, folyóirat- és konferencia-cikkek szerzője, nemzetközi tudományos konferenciák aktív előadója.

  Számtalan hazai és nemzetközi tudományos szervezet tagja vagy vezető tisztségviselője (a felsorolás nem teljes). 1998-tól a NJSZT választmányi tagja. 2008-tól 2014-ig a Magyar Mérnökakadémia alelnöke. 1990-től az IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) tagja. 1997-ben alapító elnöke az IEEE Joint Chapter of Industrial Electronics and Robotics & Automation Societies-nek, 2002-ben tagja az IEEE Chapter of Computational Intelligence Society-nek. 2003-ban az IEEE Hungary Chapter of Systems, Man, and Cybernetics Society (SMCS) tagja 2014-től egyik alelnöke, majd 2018-ban megválasztják elnöknek a 2020-21-es időszakra. 1995-től senior tagja, majd 2000-2001-ben alelnöke az IEEE Industrial Electronics Society-nek. 2002-től vesz részt az IEEE Region 8 munkájában. 1998 óta tagja az International Fuzzy System Association-nek, ahol 2005-2007 között az alelnöki, 2009-2013 között a treasurer tisztséget tölti be.

  Kitüntetései: IEEE Fellow (2001); Neumann-díj (NJSZT, 2006); Gábor Dénes-díj (Novofer Alapítvány, 2006); Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat (2009); Wroclawi Műszaki Egyetem Honorary Professor kitüntetése (2013) és tiszteletbeli konzulja (2016); Pro Óbuda díj (ÓE. 2014); IFSA Fellow (International Fuzzy System Assocaition, 2016).

  És ami még fontos
  • Az Óbudai Egyetem kiadásában megjelenő Acta Polytechnica Hungarica tudományos folyóirat alapítója és főszerkesztője, valamint számos nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (Acta Electronica et Informatica, IEEE Transactions on Industrial Electronics, International Journal of Computers, Communications & Control, Computing and Informatics stb.).

  Létrehozva: 2017.02.17. 17:05
  Utolsó módosítás: 2019.11.10. 18:42