Máté Eörs

Születési dátum:
1944(?)
Születési hely:
n.a.
Végzettség, szakképesítés:
 • matematikus - JATE - 1967.
 • Tudományos fokozat:
  MTA kandidátusa - 1984.

  Az egyetem elvégzése után végig Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen (JATE), 2000-től új nevén: Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) dolgozott. Kezdetben számelmélettel és funkcionál analízissel foglalkozott, ebből írta egyetemi doktori értekezését (1974).
  Később érdeklődése a számítógépek orvosi alkalmazásai felé fordult. 1976-1979-ig a Szegedi Orvostudományi Egyetem (SzOTE) Központi Izotópdiagnosztikai Laboratóriumában volt aspiráns; ebben a témában szerezte meg a műszaki tudomány kandidátusa címet (1984).
  Részt vett a SEGAMS, SEGAMS-80, SUPER-SEGAMS, microSEGAMS izotópdiagnosztikai képfelvevő és feldolgozó rendszerek kifejlesztésében. Az e téren végzett tudományos kutató és fejlesztő munkáért 1981-ben megosztott Akadémiai Díjban részesült.

  1988-ban az Ulm-i (NSzK) egyetemen egy évig vendég kutatóként izotópdiagnosztikai képek archiválásával és visszanyerésével (PACS) foglalkozott. 1992/93-ban ugyanott – a hazai viszonylatban akkor még el nem érhető – pozitron emissziós tomográffal (PET) nyert képek, képsorozatok feldolgozásával kapcsolatos kutatómunkát végzett. Ulm-i tartózkodása idején elnyerte az Európai Közösség három hónapos ösztöndíját, amelynek keretében izotópdiagnosztikai vizsgálatok eredményeinek háromdimenziós megjelenítésére új módszereket dolgozott ki.
  Fő kutatási területén kívül tudományos eredményeket ért el kombinatorikus optimalizálási témákban.
  2012-ben nyugdíjba ment.

  129 tudományos publikációnak és 10 tanulmánynak, könyvnek, disszertációnak szerzője, társszerzője, illetve szerkesztője.


  Létrehozva: 2023.10.03. 12:39
  Utolsó módosítás: 2024.03.23. 18:19