Maizl József

Születési dátum:
1940.03.21.
Születési hely:
Baja
Végzettség, szakképesítés:
 • matematika tanár és alkalmazott matematikus - JATE - 1963.

 • Diplomamunkáját az MTA Központi Fizikai Kutatóintézetben (KFKI) készítette „Függvények numerikus integrálása Newton–Coates-formulával, és beprogramozása az Ural-1 számítógépre” címmel.

  1967 közepéig a Kohó- és Gépipari Minisztérium (KGM) Elliott 803B számítógépére készített – matematikai modellezést is igénylő – kohászati alkalmazási rendszereket (rendszerszervező: Ujlaky Tamás volt).

  1986 végéig az Infelorban, a Számítástechnikai Kutató Intézetben (Számki) és a Számítástechnika Alkalmazási Vállalatnál (Számalk) osztályának feladata egy Célszámítógép (C1) tervezése, működőképes szimulációjának elkészítése egy másik számítógépen, illetve team-tagként részt vett a teljes tervezésben. Később főosztályának feladata előbb az Államigazgatási Számítógépes Szolgálat (ÁSZSZ) számítóközpont és az üzemeltető, karbantartó szervezet létrehozása, majd a Számki ESZR R36 számítóközpont üzemeltetése, valamint az Országos Számítógéptechnikai Vállalattal (OSZV) együttműködve az ESZR gépek alapszoftverrel való ellátása volt. A Rendszerfejlesztési Igazgatóságon (7 főosztály 250 munkatárssal) feladatai: ESZR és MSZR rendszerek integrálása az installáció előtt; szoftver kereskedelem és karbantartás; referencia alkalmazások kifejlesztése, valamint a Számki számítóközpont üzemeltetése.

  Időközben két évig az Irányítási Problémák Nemzetközi Tudományos Kutató Intézetében (MNIIPU), Moszkvában, tudományos főmunkatársként dolgozott; kutatási témája: „A számítógép hálózatok, és alkalmazásuk.”

  1990 tavaszáig az ÁSZSZ informatikai igazgatóhelyettese volt, Nyíry Géza irányításával.

  1995 őszéig a HUNGAROCAMION Rt. szervezetfejlesztési és informatikai szakigazgatójaként feladata (világbanki hitelből) az integrált vállalatirányítási rendszer megvalósítása, majd a 700 felhasználó részére a hálózati szolgáltatások biztosítása colt.

  1996 végéig a Penta Plus Kft. résztulajdonosa, egyben ügyvezető igazgatója volt.

  2003 tavaszáig a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi, a Közlekedési és Vízügyi, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumok (KHVM-KÖVIM-GKM) vezető főtanácsosaként a területfejlesztéssel, majd a monitoring osztály vezetőjeként az EU által támogatott projektekkel foglalkozott.

  2012 közepéig az IT Információs Társadalom Kht., majd a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG) Zrt. monitoring részlegvezetőjeként, illetve monitoring főmunkatársaként az EU által támogatott informatikai projektek monitoringjával és helyszíni ellenőrzésével foglalkozott.


  Létrehozva: 2016.05.22. 09:33
  Utolsó módosítás: 2020.09.20. 20:07