Kornai András

Születési dátum:
1957.06.11.
Születési hely:
Budapest
Végzettség, szakképesítés:
 • matematikus - ELTE - 1981. (algebra-számelmélet egyéni szak)
 • Tudományos fokozat:
  MTA doktora - 2001

  Diplomáját az ELTE Természettudományi Kar (TTK) matematikus szakján, algebra-számelmélet egyéni szakon szerezte meg; témavezetője Ajtai Miklós volt. Már az egyetemi évek alatt foglalkoztatta a matematikai nyelvészet; diplomamunkáját, melyet 1983-ban kibővített formában egyetemi kisdoktori értekezésként is elfogadtak, ilyen témából írta.

  Első munkahelye az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) volt. 1983-tól 1986-ig az MTA Nyelvtudományi Intézetében volt aspiráns, Kiefer Ferenc témavezetésével.

  Főállásban 1986-ban került át a Nyelvtudományi Intézetbe. 1987-ben egy ún. kétszintű fonológián és morfológián alapuló elemző- és generáló programot készített a Xerox Palo Alto-i kutatóközpontjában, Lauri Karttunen osztályán. A kandidátusi disszertáció védésre benyújtott dolgozat már ezt is tartalmazta; magát a fokozatot 1989-ben nyerte el. 1986-tól 1991-ig a Stanford Egyetem ösztöndíjával posztgraduális (PhD) nyelvészeti képzésen vett részt, ahol témavezetője Paul Kiparsky volt. Az MTA nagydoktori fokozatát 2001-ben nyerte el.

  2007-ben habilitált alkalmazott matematikusként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME), ahol 2003 óta címzetes egyetemi tanár, 2006 óta főmunkatárs, 2014 óta egyetemi tanár az Algebra Tanszéken. 2009 óta az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója és a nyelvtechnológiai csoport vezetője. Négy monográfiája jelent meg, utoljára a Szemantika (TypoTex 2018, illetve Springer Verlag, 2019); hét kötetet (társ)szerkesztett és több mint 100 cikke nemzetközi folyóiratokban, illetve konferenciakötetekben jelent meg.

  A Bolyai János Matematikai Társulat (BJMT) és az NJSZT mellett tagja az amerikai számítógépes nyelvészek egyesületének (ACL), a számitógépes szakmai társulatnak (ACM), és főtagja (senior member) a villamosmérnökök szakmai társulatának (IEEE). Rendszeresen lektorál hazai és nemzetközi tudományos folyóiratoknak, továbbá az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramoknak (OTKA), valamint az amerikai nemzeti tudományos alapnak (NSF). Rendszeresen meghívott előadó, számos konferencia szervező bizottságában vett és vesz részt. Szerkesztőbizottsági tagja volt a természetes nyelvi és a formális nyelvtanok kapcsolatát fókuszba állító Formal Grammars folyóiratnak, tudományos tanácsadó a YourAmigo Plc.-nél (Adelaide, Australia). 2011 és 2013 között az ACL Association for Mathematics of Language (SIGMOL) elnöke, 2010 óta az ACL Special Interest Group on Finite-State Methods (SIGFSM) nemzetközi tanácsadó testületének tagja. Az ACM 2009-ben kitüntetett kutatónak (Distinguished Scientist) választotta.

  Számos, a gyakorlatban használt rendszer tervezésében és fejlesztésében vett részt: postai és banki írásfelismerő rendszerek, a strukturált információ angol szövegből való kiemelésére szolgáló TextMonitor, az orvosi szövegeket elemző WebCoder, a Vizsla klasszifikációs rendszere, és a Metacarta GeoTagger, amely a virtuális világot fizikai koordinátákhoz köti.

  Közéleti tevékenységének része a világháló körüli szabad szoftver (FOSS) technológia fejlesztése. 30 éve tart fenn saját internet domaint (először calera.com, majd kornai.com). A kezdetektől aktívan támogatta a magyar internetes kultúra kifejlődését, beleértve olyan közhasznú rendszereket, mint a Hun* nyelvtechnológiai eszközlánc.

  És ami még fontos
  • Nős, három gyerek apja (2019-es közlés).

  Létrehozva: 2019.06.05. 12:48
  Utolsó módosítás: 2024.03.08. 15:18