Halász Edit

Születési dátum:
1939.11.16.
Születési hely:
Budapest
Végzettség, szakképesítés:
 • villamosmérnök - BME - 1963.
 • Tudományos fokozat:
  MTA kandidátusa - 1982

  A Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Vezetékes Híradástechnikai Tanszékén kezdte oktatói pályafutását. A mai napig e tanszék jogutódjánál tevékenykedik. Oktatója, kidolgozója volt a Lineáris hálózatok, Számítógépes áramkörtervezés, Távközlő áramkörök, Modellezés és Szimuláció, Kommunikációelmélet, Az optimalizálás alapjai, Alkalmazott optimalizálás és játékelmélet című tantárgyaknak. Kutatási területét is a fenti témák, valamint az oktatásszervezés és az információs társadalom kialakításának stratégiája fedik le.

  1982-ben megszerezte az MTA-n a műszaki tudományok kandidátusa tudományos fokozatot – disszertációjának címe: Lineáris áramkörök tervezése optimalizálással. 1990-1994-ig a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának (VIK) oktatási dékánhelyettese volt.

  1996-2001-ig az Ericsson távközlési cég magyarországi vállalatánál kutatásszervezőként, valamint az elnök-vezérigazgató üzletfejlesztési tanácsadójaként tevékenykedett.

  1996-2008 közt részt vett az Európai Bizottság által finanszírozott nemzetközi kutatási projektek és projektjavaslatok kiértékelésében. Nyolc Európai Uniós kutatási és tudományszervezési projektben vett részt, melyből ötnek hazai vezetője volt.

  2015-ben ötletgazdája és megszervezője a BME doktoranduszai és fiatal kutatói részére bevezetett kutatói készségfejlesztő kurzus-sorozatoknak.

  Számos hazai és nemzetközi szakmai és tudományos szervezetnek volt tagja, illetve vezetőségi tagja (pl.: MTA Távközlési Tudományos Bizottság, Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE), a HTE Oktatási Bizottság elnöke, az EUNICE (European University for Customised Education) tagja, majd elnöke).

  Iskolateremtő oktatói és kiváló kutatói munkája elismeréséül 2010-ben a Villamosmérnöki Kar (BME VIK) címzetes egyetemi tanárrá nevezte ki.

  Kitüntetései: Az oktatásügy kiváló dolgozója (1989); Puskás Tivadar díj (Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, 1998); Kozma László emlékérem (BME, 2003).

  És ami még fontos
  • A családja – mindenek felett.
  • Hobbija a bridzs játék.

  Létrehozva: 2015.12.28. 16:40
  Utolsó módosítás: 2024.06.21. 11:35