Gáspár Péter

Születési dátum:
1960.
Születési hely:
Pécs
Végzettség, szakképesítés:
 • gépészmérnök - BME - 1985.
 • Tudományos fokozat:
  MTA rendes tagja - 2022

  1990 óta dolgozik kutatóként a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) Rendszer és Irányításelméleti Laboratóriumában, 2016-tól kutatóprofesszori minőségben, 2018-tól kutatólaboratórium-vezetőként. 2013 óta a BME egyetemi tanára, a Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék vezetője.
  1997-ben PhD-fokozatot, 2007-ben MTA (Magyar Tudományos Akadémia) doktori címet szerzett. 2022-től a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

  Legfontosabb eredményeit a rendszer- és irányításelmélet általános elveire és módszertanára építve a járműipari kutatások területén érte el. Fő kutatási területe az integrált és koordinált irányítás kidolgozása elosztott irányítástervezési elvekre építve; valamint a modell- és adatalapú módszerek összehangolása (lineáris változó paraméterű módszerekkel, ill. a gépi tanulás módszertanával). Ipari motiváltságú érdeklődése mechanikai rendszereket, járműstruktúrákat és járműirányítást foglal magában.

  Több hazai és nemzetközi tudományos kutatást vezetett. Szakmai vezetője az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratóriumnak, amely a mobilitással kapcsolatos kutatási feladatok hatékony és innovatív megoldását tűzte ki célul. Vezető szerepe volt iparvállalatokkal közös projektekben energiahatékony technológiák és részben automatizált járműplatform fejlesztéseknél.

  Társzerzőkkel közösen írt 5 monográfiában irányítástervezéssel és vezetőtámogató járműirányítással kapcsolatos új kutatási eredményeit foglalta össze. További 7 egyetemi tankönyv társszerzője, melyeket az oktatás különböző szintjein használnak a hallgatók. A BME Kandó Kálmán Doktori Iskola vezetője. Szakmai vezetője volt az Autonóm Járműirányítási mérnök MSc program bevezetésének.

  Több bizottságban is szerepet vállal. Tagja többek között az MTA Automatizálási és Számítástechnikai Tudományos Bizottságnak; a Közlekedés- és Járműtudományi Bizottságnak; 2019-től az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testületének. Az IFAC (International Federation of Automatic Control) nemzetközi szervezet magyarországi Nemzeti Szervezőbizottságának elnöke. Emellett számos nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságában is közreműködik. A Bolyai Ösztöndíj szakértő kollégiumának tagja, az MTA Doktori Tanács póttagja.

  Tudományos és oktatási munkájáért 2008-ban Bólyai Plakettet kapott. 2014-ben elnyerte az MTA Akadémiai Díját. Munkásságát a Szent-Györgyi Albert és a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésekkel is elismerték (2020, 2021).


  Létrehozva: 2022.06.07. 19:43
  Utolsó módosítás: 2022.06.07. 19:43