Farkas Károly

Születési dátum:
1947.07.14.
Születési hely:
Budapest
Végzettség, szakképesítés:
 • gépészmérnök - BME - 1970.
 • mérnök-tanár - BME - 1971.
 • Tudományos fokozat:
  MTA kandidátusa - 1997 – Neveléstudomány

  Az egyetem elvégzése után 1970-1978 között mérnöki praxis folytatott: szerelésvezetés, hőtechnikai, statikai tervezés és üveggyár műszaki vezetése.

  1978 és 1981 között a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolán (GAMF) alaptárgyakat tanított, valamint Szücs Ervin meghívására az ELTE Technika Tanszékén részt vett a gimnáziumi technika tantárgy kialakításában és a tantárgy gimnáziumi oktatásában. A Kőzettan-Geokémia Tanszéken 1981-1983 között petrurgia félüzemet vezetett, majd erről Kubovics Imre professzor vezetésével 1987-ben védte meg egyetemi doktori disszertációt.

  Másfél évtizeden át 1981 és 1995 között a Budapesti Tanítóképző Főiskolán technikát, majd informatikát oktatott és a számítógép használatát segítette a közoktatásban.
  Kutató munka alapján kidolgozta a Játékos Informatika (JIO) paradigmát, amely hazánkban az első részletesen publikált, tudományosan igazolt tananyag és módszertani ajánlás volt az általános iskolai informatikai képzéshez; ezt 1981 óta terjeszti.

  Az ELTE-n, az Országos Pedagógiai Intézetben (OPI) és más közoktatási intézményekben, a technika, majd az informatika tantárgyakat fejlesztette, szervezte, oktatta 1978-tól 1999-ig.
  1997-ben MTA kandidátusi fokozatot szerzett neveléstudomány szakterületen.

  1999-től a Szolnoki Kereskedelmi és Gazdasági Főiskolán tanszékvezetőként kialakította az Ekonometria tantárgycsoportot. 2003-tól az Óbudai Egyetemen főiskolai docensként oktatott, majd nyugdíjasként óraadó volt.

  GAMF-on 2005-2008 között megalapította a Műszaki szakoktató szakot és bevezette a JIO módszertan felsőfokú alkalmazását.

  Folyamatosan vett részt a közéletben: NJSZT, Neveléstudományi Egyesület (alapító tag), Eurologos International Scientific Committee, a Gazdaság-informatikai Kutatók és Oktatók Fóruma.

  1994 és 2015 között az NJSZT-ben a Logo, majd a MicroWorld Logo szakosztályt vezette. 1994 és 2011 között 15 alkalommal szervezte meg a HungaroLogo konferenciát.

  És ami még fontos
  • Könyveket, konferencia előadásokat, publikációkat készített. – Kovács Győzővel közösen előadás-körutakat tett hazánkban és a környező országokban.
  • A számítástechnika tantárgy kísérleti tanítását bevezette a gimnáziumban, majd vitte tovább a tanítóképzésben a Budapesti Tanítóképző Főiskolán 1981-1995 között. Ugyancsak bevezette a tantárgyat az általános iskola alsó tagozatán az ELTE gyakorló iskola 3. osztályában 1985-ben, valamint a Hikádé Aladár Általános Iskolában 1986-1992 között – második osztályban először 1986-ban, első osztályban először 1987-ben.

  Létrehozva: 2019.12.17. 23:01
  Utolsó módosítás: 2024.03.06. 18:58