Abonyi-Tóth Andor

Születési dátum:
1975.07.07.
Születési hely:
Kaposvár
Végzettség, szakképesítés:
 • informatika szakos középiskolai tanár - ELTE - 1999.
 • Tudományos fokozat:
  PhD - 2014 - ELTE

  1999-ben az ELTE Természettudományi Karának (TTK) Informatika Szakmódszertani csoportjában egyetemi tanársegédként kezdte oktatói pályáját. A TTK Informatikai Tanszékcsoportján belül elsőként indított informatikai tárgyú, a nyilvánosság számára is szabadon hozzáférhető eLearning kurzust. Részt vett több egyetemi kurzus tematikájának és digitális tananyagának kidolgozásában, ezek közül több eLearning Minőségi Díjat is kapott.

  Az ELTE Informatika Kar 2003-as megalakulása óta a Média- és Oktatásinformatikai Tanszék oktatójaként majd docenseként a programtervező informatikus BSc/MSc, valamint az osztatlan tanári szakokon, illetve az IK által indított felsőfokú szakképzési programokban lát el oktatási feladatokat.

  Tevékenyen részt vett az új generációs Logo nyelvi környezet (Imagine Logo) magyarországi lokalizálásában és elterjesztésében. 2003-tól 2007-ig a Sulinet oktatási portál informatika tantárgyi rovatának vezetője volt. Részt vett számos pedagógus-továbbképzési program kidolgozásában, illetve több képzési programban mestertréneri képesítést szerzett. Több informatikai szakkönyv szerzője/társszerzője.

  2010 óta az ELTE T@T labor tagja, amely az élményalapú tanulási környezetek meghonosításával, kutatásával és fejlesztésével foglalkozik. A „micro:bit botorkálás” nevű program egyik szervezője, melynek célja, hogy a hazai oktatási intézmények a micro:bit eszközök (ingyenes) felhasználásával játékos programozási foglalkozásokat tarthassanak. A micro:bit-ek hazai elterjesztését elősegítendő számos segédanyagot dolgozott ki, valamint a blokk programozási felület magyarításában is részt vett.

  Doktori disszertációját 2014-ben védte meg az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán. Kutatási területe az internet alapú, együttműködést támogató felületek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása és tanulásban betöltött szerepének vizsgálata.

  Kutatásainak és fejlesztéseinek eredményeit számos konferencián, folyóiratban, illetve könyvfejezetben publikálta. Maga is tevékenyen részt vett több hazai és nemzetközi konferencia programbizottsági munkájában. 2012-től az infokommunikációs egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának területén szakértői feladatokat lát el.

  Kitüntetései: ELTE IK kiváló oktatója (2010, 2014, 2017); Tarján Rezső-díj (NJSZT, 2010).

  És ami még fontos
  • 3 gyermek édesapja.

  Létrehozva: 2018.11.22. 18:04
  Utolsó módosítás: 2024.03.31. 17:40