Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2015

VIII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia.

Előadások

Matematikatörténet. Ülésvezető: FÜVESI István. 900 OLÁH-GÁL Róbert: A magyar matematikai szaknyelv kialakulásáról 920 KÁSA Zoltán: SZŐKEFALVI NAGY Gyula kolozsvári munkássága 940 SZABÓPéter Gábor:„A’ Farczádi Ur radix cubicájára” A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtárban őrzött BOLYAI-hagyaték BF 84/1,1v jelzetű iratáról 1000 MADARAS Lászlóné: Hogyan váltak egy magyar matematikus rekurzív függvényekkel kapcsolatos elméleti kutatási eredményei a gyakorlati alkalmazások fontos részévé?

Ipartörténet I.Ülésvezető:SZABÓ Péter Gábor. 1035 HOLLÓ Csaba: BAROSSGábor a vasminiszter, SZÉCHENYI terveinek megvalósítója. 1055 SZABÓJ ózsef: Adalékok az észak-bihari vasúthálózat kiépülése történetéhez a dualizmusban: elképzelések és megvalósítások. 1115 BALÁZSJ ános: GYÁRFÁS Győző útjai. 1135 FARAGÓNÉ PÖPPL Zsuzsanna: Szemelvények a bajai mérnökképzés történetéből

Ipartörténet II. Ülésvezető: HOLLÓCsaba. 1210 VÉGVÁRI Ferenc, BITAY Enikő, MÁRTON László: A székelyföldi vasgyártás történetéből. Lövéte múlt és jelen. 1230 NÁDASI-ANTAL Zsuzsanna: Szemes csempés tüzelőberendezések fejlődése. 1250 MAKAI Zoltán: Bemutatkozik a MEDRA család és a gyantai vízmalom. 1310 CIOBOTARU MEDRA Edith: Élet a gyantai malomban. id. MEDRA Ede emlékei–kisfilm.

Földtudományok–bányászattörténet I. Ülésvezető: KOMLÓSSY György. 1500 WEISZBURG Tamás, PAPP Péter: BORN Ignác, Gyulafehérvár szülöttje. 1520 TATÁR Andrásné: Emlékezés SZAIBÉLY István, Rézbányaérceinek kutatójára. 1540 BÉRES Márta: Adatok a máramarosi ásványvizek kutatásának történetéhez a kezdetektől az első világháború végéig.1600 PÁPAY László: Magyarországi olajpalák és felhasználási lehetőségeik

Földtudományok–bányászattörténet II. Ülésvezető: WEISZBURG Tamás. 1630 KORODI Enikő,HAIDU Ionel:A geológiai térképezés kezdetei Erdélyben a 19. században.1650 HEVESi Attila, RÁSONYI Zsuzsanna: „Az elnemsodort falu” 1710 HADNAGY Árpád: Törmelékes nehéz-ásványok, torlattelepek és hordalékok világirodalma.

A technika és technológiák története. Ülésvezető: WANEKFerenc. 1745 GIMESI László: A számolást segítő eszközök fejlődése: a szorzás története. 1805 BODNÁR István, SZASZÁK Norbert Tibor: Gőztől a benzinig, benzintől a fagázig, avagy a fagázüzemű gépek fejlődéstörténete. 1825 TEMPFLI M. Szilárd: A katonai barakkok építéstechnológiái. 1845 TEMPFLI M. Szilárd: Iseum Napocensis

Természettudomány történet. Ülésvezető: KÁSAZoltán. 1915 MIHOLCSA Gyula: A PUSKÁS–KEELY-ügy –egy legenda, és ami mögötte van. 1935 VALLASEK István: GÁBOR Dénes (1900-1979) Nobel-díjas tudós munkássága.1955 PATKÓ Ferenc: Carl LINNÉ (1707-1778) tudományos munkássága és hatása napjainkra.

Sorozat:
Tudomány- és Technikatörténeti Konferenciák

Időpont:
2015.06.18-06.21

Rendező szervek:

Helyszín:
Belényes

Főszereplők:
  • WANEK Ferenc, KÁSA Zoltán - a Konferencia elnökei

Kiadvány adatai:

Kiadvány is készült: ITA/1330


Létrehozva: 2021.04.20. 10:41
Utolsó módosítás: 2024.02.17. 12:23