Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2014

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia.

Előadások

850 SZÉMAN Péter előadása: Szilágysomlyó bemutatása
Plenáris Ülésvezető: WANEK Ferenc 915 GYARMATI G. Péter Adalékok a magyar számítástechnika történetéhez, 1958–1968

Informatikatörténet Ülésvezető:KÁSA Zoltán 945 GIMESI László, MARKÓ Tamás Mentjük a menthetőt, Informatikatörténeti gyűjtemény kialakítása a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán 1005 MARKÓ Tamás, JENÁK Ildikó, GIMESI László Az informatika oktatásának története a Pécsi Tanárképző Főiskolán

Természettudományok I. Geológiatörténet Ülésvezető:HEVESI Attila 1100 VICZIÁN István NAGY Sámuel, egy debreceni 18. századi mineralógus 1120 WANEK Ferenc MÁRTONFI Lajos, egy szilágysomlyói származású tudós tanár 1140 BREZSNYÁNSZKY Károly A Magyar Királyi Földtani Intézet felderítő kutatásai a Balkánon 1200 PÁPAY László Dunántúli fekete és kemény barnakőszenek földtana, kéntartalmuk és bányászatuk veszélyei

Természettudományok II. Biológia és fizikatörténet Ülésvezető: BREZSNYÁNSZKY Károly 1235 SZEMERE Judit MARGITTAI Antal, a Kárpátok flórájának kutatója 1255 PATKÓ Ferenc Alfred Edmund BREHM zoológus munkássága és hatása napjainkra 1315 OLÁH-GÁLRóbert A PÁTER család története 1335 BARTA Lajos ABT Antal – a kolozsvári Egyetem elfeledett fizikusa 1355–1500 ebédszünet Matematikatörténet Ülésvezető:OLÁH-GÁL Róbert 1500 SZABÓ Péter Gábor Fél évszázada lappangó dráma a BOLYAI-akról 1520 VERESS-BÁGYI Ibolya Részletek VÁLYI Gyula levelezéséből l1540 MADARAS Lászlóné Világhírű tudós tanárunk, a modern algebra egyik alapvető jelentőségű részének szülőatyja 1600 KÁSA Zoltán 40 éve halt meg GERGELY Jenő matematikus

Földrajztörténet és a tudománytörténet népszerűsítése Ülésvezető: WANEK Ferenc 1635 HEVESI Attila Gyermekeknek szóló két földrajzkönyv a 18. sz. derekáról GYALAKÚTI LÁZÁR János-, ill. SZATMÁRNÉMETI PAP Istvántól 1655 LENGYEL Hunor CHOLNOKY Jenő, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem professzorának (1905–1919) hagyatéka 1715 BALÁZS János, MIHOLCSA Gyula Tudomány és technikatörténet a Román Televízió Magyar Adásában 1735 NAGY Helga Tudományos gyűjtemények feltérképezése a Kárpát-medencében; aC ivil Rádió projektje

Technikatörténet Ülésvezető:SZABÓ Péter Gábor 1810 HOLLÓ Csaba Koncepcióváltás a 19/20. század fordulóján az ipari építészetben 1830 SZABÓ József Adatok Alsó-Érmellék szőlészet–borászat történetéhez a dualizmusban: vincellérképezde, filoxéra, önszerveződési kísérletek 1850 KRAJNIK-NAGY Károly Az első brassói szövőgyár indulása 1910 MÁRTON László, BITAY Enikő, VÉGVÁRI Ferenc A székelyföldi vasgyártás történetéből. Erdőfüle 1930 MAKAI Zoltán 130 éves az utcai villanyvilágítás Temesváron

Sorozat:
Tudomány- és Technikatörténeti Konferenciák

Időpont:
2014.06.26-06.29

Rendező szervek:

Helyszín:
Szilágysomlyó

Főszereplők:
  • WANEK Ferenc, KÁSA Zoltán - a Konferncia elnökei
  • HORVÁTH Erika, MIKLÓS Beáta, PAP Tünde, PROKOP Zoltán - Szervezőbizottság

Kiadvány adatai:

Konferenciakiadvány is készült: ITA/1329

Egyéb megjegyzés:

Informatikatörténeti előadások:

GYARMATI G. Péter: Adalékok a magyar számítástechnika történetéhez,

GIMESI László, MARKÓ Tamás: Mentjük a menthetőt, Informatikatörténeti gyűjtemény kialakítása a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán

MARKÓ Tamás, JENÁK Ildikó, GIMESI László: Az informatika oktatásának története a Pécsi Tanárképző Főiskolán


Létrehozva: 2021.04.20. 07:33
Utolsó módosítás: 2024.03.28. 18:08