Számítógéptechnika’68

Az AIOT ernyője alatt szerveződő NJSZT  konferenciája. A konferenciát és kiállítást hasonló néven, háromévente, még két konferencia követte. 1977-től a konferencia sorozat nemzetközivé szélesedett, és Comnet néven folytatódott.

A konferencián kerültek bemutatásra az EMG 830, ill. a TPA.

Sorozat:
COMNET

Időpont:
1968.09.23-09.26

Rendező szervek:
  • AIOT Számítógéptechnikai Szakosztály

Helyszín:
Esztergom

Főszereplők:
  • Szentiványi Tibor, Tóth Béla, Vágner Gyula. - Főszervezők
  • Gergely Csaba, Ivanyos Lajos, Kovács Győző, Lukács József, Ungvári László - A szervezésben résztvettek még

Kiadvány adatai:

Kiadvány adatai: Kiadvány 2 kötetben. Esztergom, 1968. 286. ill. 578. old. Szerk: Szentiványi Tibor. NJSZT Könyvtárban megtalálható (iTA/367).A Konferenciáról beszámolót írt Kmety Antal az Információ Elektronikában (1968/4)

Egyéb megjegyzés:

A konferenciáról, ill kiállításról Németh Pál 2018-ban így emlékezik.

1968 szeptember végén (09.23-26.) rendezte meg a MTESZ Automatizálási, Információfeldolgozási és Operációkutatási Tanács (AIOT) az első átfogó jellegű számítástechnikai kiállítást (Számítástechnika’68) és konferenciát Esztergomban, a MÉMOSZ kultúrtermében és a Fürdő Szálló különtermeiben . A kiállításon az önálló számítástechnikai termékkel rendelkező vállalatok és intézmények jelentős része vett részt, míg a konferencia előadói igen jól reprezentálták a hazai számítástechnikai fejlesztő, gyártó és alkalmazási szakmát.

Kiss Árpád miniszter, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke nyitotta meg a konferenciát és vázolta a szakma fejődési lehetőségeit Magyarországon a legújabb kezdeményezések, a magyar – francia elektronikai és számítástechnikai kormányközi együttműködési megállapodás, valamint az akkor induló, a Koszigin szovjet miniszterelnök által javasolt, az akkor úgynevezett szocialista országok közötti fejlesztési együttműködés (ESZR) fényében. A számítástechnika hazai úttörői közül is kiemelkedő, sokoldalú szerepet vállaló Tarján Rezső A számítógépek fejlődési irányai címmel tartott plenáris előadást, majd a különböző szakemberek számoltak be legújabb munkáikról, terveikről, elképzeléseikről.

A hazai konferenciákat általában nem jellemzi az, hogy az elhangzott előadásokat nyilvánosan, vagy inkább kisebb csoportokban részletesen megvitatnák. Nagy nyilvános vitákra Esztergomban sem került sor. Annál inkább csoportokba összeállva lázas beszélgetések, viták, találgatások indultak a Kiss Árpád által említett új lehetőségekről, ezek szakmai, intézményi és esetleges személyi konzekvenciáiról. A beszélgetésekben felmerült, hogy a nagy központi ráfordítással járó licenc kisszámítógép gyártás mellett mi lesz például a sorsa az ott bemutatott EMG 830 számítógépnek, nem is beszélve arról, hogy a kisebb anyagi forrásokra épülő fejlesztések célszerűsége is így vitathatóvá válhat, továbbá valószínűsíthető a központi források megszűnése ezen a téren. Vita tárgya volt az is, hogy ki, milyen szerepet kap ebben az új programban, kik lesznek a nyertesek, kik az esetleges vesztesek. Hasonló megbeszélések tárgya volt az említett ESZR együttműködés is. Sok, a konferencián is résztvevő szakember tagja volt a nyár folyamán a Szovjetunióban e tárgyban megbeszélést folytató szakértői delegációknak. Elmondták, hogy a műszaki-funkcionális kérdésben még nem születtek végleges döntések, ezek tisztázása ismereteik szerint az év végéig megtörténik. Szóba került, hogy a legfelsőbb – úgynevezett kormányközi – bizottságban az országot Sebestyén János OMFB általános elnökhelyettes fogja képviselni, míg a műszaki irányító testület, a főkonstruktőri tanács magyar tagja Náray Zsolt lesz, akinek a vezetésével új intézet jön létre a koordinációs feladatok elvégzésére (SZKI). Más, a konferencia programjában szintén nem szereplő kérdés is behatóan foglalkoztatta a résztvevőket. Szentiványi Tibor kollégánk óriási ambícióval és lelkesedéssel keresett meg minden beszélgető csoportot, vagy akár egyedül is csellengő kollégát és ismertette számukra egy létrehozandó szakmai társaság koncepcióját és kérte a résztvevőket, hogy egyrészt támogassák ezt az elképzelést, adjanak ötleteket a társaság tevékenységnek kialakítására, valamint írásban is jelezzék belépési szándékukat a Neumann János nevét viselő társaságba. Ezt sokunk meg is tette. Ez lett az NJSZT !

A meghirdetett szakmai program mellett – és bizonyos mértékig fölött – az új felvetések egy korszak végét, egy új korszak kezdetét jelezték.


Létrehozva: 2016.04.03. 17:23
Utolsó módosítás: 2021.03.05. 10:04