KDFI 2022

KDFI 2022: Kultúra a digitális forradalom idején konferencia

Popkultúra és politika.

A konferencia a populáris kultúra és a politika területének sokrétű kapcsolatával foglalkozik. A késő kapitalista mediatizált társadalmakban a nyugati típusú demokráciák jelentős változásokon mentek át, ami a politikai mező mediatizálódásával, popularizálódásával és a közösségi identitások átpolitizálódásával is összefonódott. A populáris kultúra kapcsán ugyanakkor elmondható, hogy nemcsak a fogyasztás, szórakozás, hanem a közösségi identitások kialakításának terepe, a tudásátadás kortárs médiuma is. A konferencia egyrészről a magyarországi viszonyokat is befolyásoló globális folyamatokra, másrészről a lokális sajátosságokra, a politika, a populáris kultúra és a digitalizáció viszonyának helyi sajátosságaira szeretne reflektálni. A konferenciasorozat újabb találkozóján a populáris kultúra, a média és a politika összefonódása kapcsán három fő területre koncentrálunk: egyrészt rákérdezünk a populáris kultúra politikai instrumentalizációjának és a két terület kölcsönhatásának változatos formáira, másrészt azt szeretnénk vizsgálni, hogy a populáris kultúra hogyan ágyaz meg különböző politikai diskurzusok térnyerésének és hogyan csatornázza be a különböző érzelmeket, harmadrészt pedig, hogy milyen viszonyban van a politikai hegemóniaépítés a populáris kultúrán keresztül megtestesülő ízléshierarchiákkal, kulturális és értékrezsimekkel, a kultúrafogyasztás és -termelés társadalmiságával.

Sorozat:
KDFI

Időpont:
2022.02.17-02.18

Rendező szervek:

Helyszín:
Budapest

Főszereplők:
  • Bárány Tibor (BME) Bátorfy Attila (ELTE) Csigó Péter (BME) Gács Anna (BME) Glózer Rita (PTE) Hamp Gábor (BME) Hermann Veronika (ELTE) L. Varga Péter (ELTE) Szakadát István (BME) Tófalvy Tamás (BME) Vincze Hanna Orsolya (BBTE) Wessely Anna (ELTE) - Programbizottság
  • Hites Sándor ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Keszeg Anna Babeș–Bolyai Tudományegyetem Ignácz Ádám ELKH BTK Zenetudományi Intézet Péter László Babeș–Bolyai Tudományegyetem - Meghívott előadók

Egyéb megjegyzés:

A konferencia programja:

2022. február 17. (csütörtök),

9:00–9:20 Köszöntő

Szekcióelnök: Barna Emília (BME)

9:20–10:00 Plenáris előadás I.: Ignácz Ádám (ELKH ZTI): Politika- és diplomáciatörténeti megfontolások a populáris zenei feldolgozások elemzéséhez

10:00–10:40 Plenáris előadás II.: Keszeg Anna (BBTE): A kortárs divat az identitáspolitikától a környezetpolitikáig

11:00–12:30 Első szekció Szekcióelnök: Bárány Tibor (BME) 1.1. Torbó Annamária (PTE): A Harry Potter Hungary mint alternatív kulturális-politikai színtér 1.2. Radnai Dániel Szabolcs (PTE): Van-e a popkultúrának emlékezete, és ha igen, kié? (Pop-rock zene, kulturális emlékezet, emlékezetpolitika) 1.3. Farkas Ágnes (ELTE): Punk és politika – Punkzenészek a politika hálójáb

14:00–15:30 Második szekció Szekcióelnök: Bárány Tibor (BME) 2.1. Bátorfy Attila (ELTE): Adatábrázolások a politikai ikonográfiában 2.2. Benczes Réka és Szabó Lilla (BCE): It’s showtime: Negatív kampány a Fidesz kommunikációjában 2.3. Bauer Zsófia (BCE): Politikusevő – Pacal vagy szedres galette? Az étel és az evés szimbolikája a politikusok közösségi média oldalain

15:50–17:20 Harmadik szekció Szekcióelnök: Patakfalvi-Czirják Ágnes (BME) 3.1. Német Szilvi (ELTE): Politikai astroturfing: „az internet népe” a digitális populizmus szolgálatában 3.2. Szilágyi-Gál Mihály (ELTE): Az apolitizmus politikájától a politika apolitizmusáig 3.3. Merkovity Norbert (SZTE): Figyelemalapú politika 2022. február 18. (péntek), QA406-os terem Szekcióelnök: Patakfalvi-Czirják Ágnes (BME) 9:00–9:40 Plenáris előadás III.: Hites Sándor (ELKH ITI): A „nemzeti irodalom” politikai gazdaságtanáról a 19. században 9:40–10:20 Plenáris előadás IV: Péter László (BBTE): Az ezerarcú foci. Vázlatpontok a labdarúgás jelenségének szociológiai vizsgálatához

10:40–12:10 Negyedik szekció Szekcióelnök: Hermann Veronika (ELTE) 4.1. Baráth Katalin (SZTE): Személyes és intézményes politika a popkultúra-termelésben – történeti perspektívából. A Horthy-kori mozgóképipar szereplőinek igazolási eljárásai (1945–1948) 4.2. Fodor András (SZTE): Az emancipatorikus térbeli változások retorikája China Miéville Vastanácsában 4.3. Varga Balázs (ELTE): Sosemvolt szocializmus – a hidegháború felmelegítése kortárs kelet-európai filmekben és sorozatokban

13:30–15:00 Ötödik szekció Szekcióelnök: Hermann Veronika (ELTE) 5.1. Plainer Zsuzsa (ISPMN): Operett és államkommunista kultúrpolitika Nagyváradon – színházszociológiai vizsgálat 5.2. Huth Júliusz (KEMKI): Magyar Szalon – A Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége és a Műcsarnok konfliktusai a kilencvenes években 5.3. Őze Eszter (KEMKI): A pedagógiától a társadalmi mérnökösködésig: Társadalmi/Népegészségügyi Múzeum, Budapest és Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum, Bécs

15:20–17:20 Hatodik szekció Szekcióelnök: Gács Anna (BME) 6.1. András Csaba (PTE): Naturalizáció és populáris kultúra 6.2. Barna Emília (BME): Tömegek zenéje: az Orbán-rendszer hegemóniaépítése a zenei ízlésen és esztétikán keresztül 6.3. Patakfalvi-Czirják Ágnes (BME): Radikalizáció, folklorizáció és felszentelés: az Ismerős Arcok „Nélküled” című dalának története a politikán keresztül 6.4. Radnai Reinhardt: Vannak-e még magyar ellenkulturális mozgalmak? Reflexió a hazai hip-hop szcéna strukturális alakulásának vizsgálatán keresztül

17:20–17:30 Zárszó


Létrehozva: 2022.02.25. 12:43
Utolsó módosítás: 2022.10.23. 16:03