iTA/54
Könyv
Tamás Pál szerkesztő

BITkorszak

Fejezetek a magyar számítástechnika történetéből

Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete – MTA Társadalmi Konfliktusok
Kutató Intézete, 1992
ISBN: 963-7700-89-7

Az államszocializmus és a technológiák viszonyának elemzése és a politikai befolyás hatásának bemutatása a hazai számítástechnika fejlődésének tükrében.

Elektronikus tárolás: Nincs
Fizikai tárolás:
Helye:
NJSZT
Azonosító:
iTA kézikönyvtár
Téma:
magyar
magyar
Megjegyzés:

Tartalomjegyzék:                                                                                                  oldal

Tamás Pál: Gazdasági kitörési kísérletek és az elektronizálás                                 5

Balázs Katalin: A hazai számítástechnika és automatizálás gyökerei                     66

Schuller Gábor: Az “egyistenhit” tagadása a magyar számítástechnikában          114

Bugár József – Vékony Tamás: A GMA története                                                   146

Nagy Katalin: Egy tröszti számítástechnikai üzem története                                  194

Schuller Gábor: Egy sikeres számítógép-alkalmazás tanulságai                           246

Szabó Antal Szilárd: Számítógépes műszaki tervezés: az eufóriától a realitásig    269

A rövidítések jegyzéke                                                                                            314Létrehozva: 2016.10.13. 14:43
Utolsó módosítás: 2017.02.11. 21:53