Ki kicsoda


Név Születés Végzettség Kép Rövid bemutatás
Abonyi-Tóth Andor 1975 tanár
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE IK docense. Fő kutatási területe az internet-alapú, együttműködést támogató felületek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása és tanulásban betöltött szerepének vizsgálata.

Ádám Tihamér 1945 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A korabeli (EMG 830, ODRA, SIEMENS) számítógépek hardver-szakértője. TI digitális jelprocesszorok magyarországi konzulense. Nyolc éven át az ME Automatizálási Tanszék vezetője.

Alföldi István 1948 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KSH, KFKI, Bull, Kopint-Datorg munkatársaként országos projekteket (OBVH, MÁV , ÁNTSZ) irányított. 1997-2019 között az NJSZT ügyvezetőjeként sokat tett az információs társadalom iránti felelősség terjedéséért szakmán belül és kívül (pl. ECDL).

Angster Erzsébet 1953 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A Számalk-ban oktató, majd a GDF-en tanszékvezető főiskolai docens, számos tantárgy kidolgozója, vezetője. Az objektumorientált tervezés és programozás egyik hazai úttörője. Mintegy 10 könyve jelent meg.

Antal Bálint 1985 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A Debreceni Egyetem Informatikai Karának adjunktusa. Fő kutatási területe a gépi tanulás és a képfeldolgozás, valamint ezek alkalmazása biológiai és orvosi problémák megoldására. Több neves kitüntetés birtokosa.

Apáthy István 1945 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az első kelet-európai mikroprocesszoros űreszköz főkonstruktőre. Az első magyar űrelektronikai berendezés egyik fejlesztője. Szakterülete: mérőműszerek fejlesztése űreszközök fedélzetére, az eredmények alkalmazhatósága.

Arató András 1950 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Front-end processzoros és hálózatos rendszerek fejlesztésével és alkalmazásaival foglalkozik. Vakoknak, siketeknek, autistáknak és más sérülteknek tervez segédeszközöket. Az AAATE alapító tagja és magyar képviselője.

Arató Péter 1942 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

1988-tól tanszékvezető, majd a BME VIK tudományos dékánhelyettese, 2001-2006 között dékánja. Tématerületei: digitális technika, logikai szintézis, vezérlő egységek tervezése, magas szintű és rendszer szintű szintézis.

Bagonyi László 1942 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az EMG 830 egyik fejlesztője. Később az ÉGSZI főigazgató-helyetteseként az építőipar számítógépes hálózatának egyik létrehozója. Volt Softinvest vezérigazgató, majd a Gyógyír rendszert fejlesztő Novodata vezérigazgató-helyettese.

Bakonyi Péter 1938 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai Internet kutatás egyik vezetője. Volt az MTA SZTAKI igazgatóhelyettese. A NIIF Program vezetőjeként létrehozták Magyarországon az elosztott hálózati szolgáltatásokat, megteremtve az Internet hazai bevezetésének alapjait.

Bakonyi Viktória 1961 tanár nagyításhoz kattints a képre

1985 óta az ELTE-n dolgozik; a Média és Oktatásinformatikai Tanszék mesteroktatója. Kutatási területe: valós idejű alkalmazások, okos eszközök az oktatásban. Elkötelezett a tehetséggondozás területén.

Balázs Péter Attila 1975 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az SZTE Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszékének egyetemi docense. Kutatási területe a digitális képfeldolgozás, azon belül a képrekonstrukció, a diszkrét tomográfia és a mesterséges intelligencia módszerei a képfeldolgozásban.

Balla Katalin 1961 informatikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A szoftverminőség magyarországi oktatásának úttörője. Munkája a szoftverminőség és -tesztelés kapcsolatának fontosságára és a szoftverfejlesztési folyamat javítására irányul.

Barabási Albert-László 1967 fizikus
MTA külső tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Erdélyi származású világhírű tudós; a komplex hálózatok elméletének területén elért eredményei meghatározóak. Több egyetem (vendég) professzora. 2007 óta a CCNR (Northeastern University) vezetője.

Baracskai Zoltán 1953 közgazdász
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A SZE docense, a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola témavezetője. A Doctus szakértő keretrendszer egyik fejlesztője és tulajdonosa, melyet több hazai és külföldi nagyvállalatnál alkalmaztak üzleti döntések támogatására.

Baracza Lajosné Dévai Gizella 1944 informatikus nagyításhoz kattints a képre

A KSH informatikai fejlesztéseinek egyik vezetője. Nevéhez fűződik a statisztikai adatok egységes adatbázisának kiépítése, a feldolgozási folyamatok integrálása, adattárház-építés, a statisztikai adatok meta-adatokkal való leírása.

Bárány Sándor 1951 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az 1970-1980-as években hozzájárult a hazai számítástechnika felzárkóztatásához. Később Ausztriában vállalati rendszereket tervezett és implementált, az IBM nagyvállalatai számára outsourcing megoldásokat készített.

Báti Ferenc 1942 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A hazai számítástechnika egyik meghatározó személyisége. Kiemelkedő szerepe volt a TPA számítógépek fejlesztésében. Neves cégeknél volt vezető. Fontos szerepe volt a nyugati és kelet-európai számítástechnikai kapcsolatok építésében.

Beck György 1954 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

25 éven át a DEC, a Compaq , majd a HP hazai leányvállalatát vezette. 2007-ben a Vodafone hazai leányvállalatának vezetője, 2011-től a Vodafone Magyarország Zrt. elnök-vezérigazgatója, majd 2019-ig elnöke. 2018 novemberétől az NJSZT elnöke.

Bedő Árpád 1946 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Nevéhez a CDL — hordozható szoftver fejlesztésére alkalmas programozási nyelv — magyarországi használata és Apple alkalmazások fejlesztése fűződik. Önálló fejlesztésként létrehozta a Kitáruló Adattár adatkezelő technológiát.

Bélády László 1928 mérnök
MTA külső tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A szoftvertechnológia világszerte elismert művelője. Vezető pozíciókat töltött be kutatóintézetek (IBM, Mitsubishi Research, MCC) kutatási tevékenységében. A hazai eredmények nagyvilágban való terjesztését tanácsadóként segíti.

Bencsik Andrea 1956 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A győri SZE és a szlovákiai J. Selye University professzora. Fő oktatási és kutatási területe a tudásmenedzsment. Számos nemzetközi és hazai tudományos cikk és könyv szerzője, konferenciák előadója; vállalati szakértő és tréner.

Benczúr András (1944) 1944 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI osztályvezetője, a FEFA ügyvezető elnöke, az ELTE TTK dékánja. Sztochasztikus folyamatok, számítógépes rendszerek hatékonyságvizsgálata, adatbáziskezelő- és információs rendszerek nemzetközi hírű kutatója.

Benkő Tiborné 1943 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1961-1997 között a KFKI MSZKI-ban dolgozott. 1998-2015 között a BME VIK Elektronikus Eszközök tanszékén, majd a GPK Informatikai Laboratóriumában, később a MOGI tanszéken oktatott. 55 könyvével támogatta az oktatást.

Biró István 1944 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A Medicor fejlesztője, majd kiküldött Ausztráliában; utóbb főkonstruktőr, műszaki vezérigazgató-helyettes, végül a Medicor USA fejlesztője. A Computerworld Informatika egyik vezetője. Az IDG Hungary Kft. alapító ügyvezetője.

Biró Miklós 1954 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Kutatói és oktatói tevékenysége során az operációkutatás, a kombinatorikus optimalizálás, a döntéstámogatás, a szoftverminőség menedzselés, a szoftverfolyamat javítás és a szoftvertechnológia témákban ért el eredményeket.

Boda Miklós 1940 fizikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1971-től nemzetközi cégek K+F vezetésében vett részt (ABB, Data SAAB, Philips és Ericsson). 1996-ban az Ericsson Traffiklab, majd az R&D egység alapítója. 2004-2006 között az NKTH elnöke; hazai egyetemek rektori tanácsadója volt.

Bogdány János 1937 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A KFKI MSZKI-ban sokcsatornás analizátorok és a TPA kis-számítógép sorozat témavezetőjeként meghatározó fej-lesztő, osztályvezető volt. Később asszociatív processzorok fejlesztésén és az ESA Rosetta űrprogramjában dolgozott.

Bőgel György 1956 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Neumann-díjas egyetemi oktató és kutató. A technológiai fejlődés gazdasági, társadalmi és vezetési vonatkozásaival foglalkozik, ezekről a témákról számos könyvet és cikket publikált magyar és angol nyelven.

Bohus Mihály 1949 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

1990-től a SZTE TTIK adjunktusa. A Számítógép-hálózatok c. tárgy vezető előadója, a Cisco Laboratórium vezetője. A Networkshop konferencia-sorozat egyik elindítója és szervezője. A szegedi ITMA meghatározó alakja.

Bojár Gábor 1949 fizikus nagyításhoz kattints a képre

Az általa alapított Graphisoft az Épületinformatikai Modellezés világpiaci vezetője. Nevéhez fűződik a vállalat bevezetése a tőzsdére, a Graphisoft Park és az Aquincumi Technológiai Intézet felsőoktatási vállalkozás megalapítása.

Bóka András 1929 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A KKCS-nél az M-3 építésének műszaki vezetője. Párizsi Műszaki-tudományos attaséként fontos témák hazai meghonosítója (mikroprocesszoros bankkártyák, napenergiás rendszerek, szerves hulladékok hasznosítása).

Breuer Pál 1950 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A TKI, majd a KFKI tudományos munkatársa (alakfelismerés, jel- és képfeldolgozás, mikroprocesszoros alkalmazások). Később a 3Soft cég ügyvezetője (1991-1998), utána más informatikai vállalkozásoknál vezetőségi tag.

Broczkó Péter 1950 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Kezdetben szervezési, programozási, matematikai modellezési feladatokkal foglalkozott. Később szakújságíróként, egyetemi oktatóként és társadalmi munkában a számítástechnikai kultúra terjesztése érdekében tevékenykedik.

Brückner Huba 1946 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A számítógépes oktatás és a multimédia oktatási környezet megvalósításának hazai úttörője. Az online információs rendszerek bevezetésének egyik kezdeményezője. Jelentős a szerepe a magyar-amerikai egyetemi csereprogramban.

Buza Antal 1954 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A DV Számítástechnikai Főosztályán 10 évig dolgozott, 5 évig főosztályvezető-helyettesként. 1989-től nyugdíjazásáig a DUF Informatikai Rendszerek Tanszék vezetőjeként jelentős része volt az informatika szakok bevezetésében.

Charaf Hassan 1967 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A mobilalkalmazások fejlesztésének nemzetközi szintű kutatója, az informatikai fejlesztések hasznosulásának elősegítője. Az ipar és a felsőoktatás együttműködésének és a fejlesztés-orientált, hallgató-központú oktatás elkötelezettje.

Csapodi Csaba 1940 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI munkatársa, majd a TKI-ban osztályvezető. A PKI főmérnöke. Az IHM Európai Uniós Integrációs és Szabályozási főcsoportfőnöke. Dolgozott a Brüsszeli Magyar Állandó Képviseleten. A GM főtanácsosaként ment nyugdíjba.

Csendes József 1938 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1958-tól a KKCS-ben részt vett az M-3 számítógép építésében. Később az SZKI vezető fejlesztőjeként az R számítógépek rész-egységeinek és termináljainak fejlesztését irányította. 1988-tól több cégnél vezetési és fejlesztési feladatokat végzett.

Csendes Tibor 1956 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A Szegedi Tudományegyetem Számítógépes Optimalizálás tanszékének egyetemi tanára. Kutatási területe a megbízható numerikus eljárások fejlesztése, valamint a globális optimalizálás elméleti és számítógépes kérdései.

Csépai János 1942 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Alapító tagja volt a MKKE Informatika kutatócsoportnak (1970) és a Számítástechnikai Tanszéknek (1972). 1971-ben meghatározó szerepe volt a számítástechnika képzés elindításában. 1990-ben létrehozta az MKKE SZK-t.

Cser László 1943 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Szakterülete a gyártásinformatika, az adatbányászat és a gazdaságinformatika. A BCE Informatikai Intézetében beindította a Gazdaságinformatikai szak oktatását és e témában a Doktori Iskolát.

Cserfalvi Annamária 1975 mérnök nagyításhoz kattints a képre

2001 óta foglalkozik a hallássérültek ECDL jelnyelven történő oktatásával. Kidolgozta és 2005 óta sikeresen alkalmazza a számítógép használói ismertek artikulációs és jelnyelvi párhuzamos oktatásának módszertanát.

Csernay László 1931 orvos
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai nukleáris medicina megalapítója. 21 évig a SZOTE I. Belklinikáján dolgozott, majd a Központi Izotópdiagnosztikai Laboratóriumot vezette. 1969-től a számítástechnika orvosi alkalmazásaival foglalkozott (SEGAMS képfeldolgozó).

Cserny László 1945 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1968-től a hírközlés területén dolgozott. 1972-től tanszékvezető, intézetigazgató főiskolai tanár (DUF), professor emeritus (GDF). Szakterületei: számítógép architektúrák, MI, operációkutatás, döntési modellek és módszerek.

Csetverikov Dmitrij 1952 informatikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE IK professzora. Az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója. Oktatási és kutatási területei a számítógépes látás, a digitális képfeldolgozás és -elemzés, valamint az alakfelismerés. A KÉPAF konferenciák fűződnek nevéhez.

Csirik János 1946 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az SZTE Informatikai Tanszékcsoport egyetemi tanára, majd tanszékvezető, az egyetem rektora. Volt helyettes államtitkár az MKM-ben. Kutatási területe elsődlegesen a számítógépes orvosi és diagnosztikai képfeldolgozás.

Csörnyei Zoltán 1946 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI-ban dolgozott, majd 1979-től informatikát tanít az ELTE-n, a BBTE-n és a Sapientia EMTE-n. Fordítóprogramok, Lambda-kalkulus, Típuselmélet és Pi-kalkulus c. könyvei a magyar szakirodalom alapművei.

Csurgay Árpád 1936 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Nyolc évig az MTA főtitkárhelyettese volt. A mikrohullámú áramkörelmélet, az elektromágnesen terek és a nanotechnológiai kutatások elismert tudósa. Külföldi egyetemek vendégprofesszora. Több szabadalma volt.

Darvas Ferenc 1942 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Kutató, feltaláló. 1986-ban a világon elsőként dolgozott ki gyógyszermetabolitok előrebecslésére szolgáló módszert és ma is használatos programot. A világszinten elismert ThalesNano Zrt. és ComInnex Zrt. alapítója, elnök-vezérigazgatója.

Demetrovics János 1946 matematikus
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A számítástudomány és az információelmélet magyarországi továbbfejlesztésének jelentős alakja. Kutatási területe az adatbázisok, a relációs adatmodellek és a többértékű logikák.

Dettrich Árpád 1931 tanár nagyításhoz kattints a képre

A számítógépes alkalmazásfejlesztés és oktatás egyik hazai úttörője. Részt vett a KSH-nál az Infelor vállalat megalakításában A korai számítógépek alapszoftvereinek elismert szakembere. Szívügye a számítástechnika oktatása.

Dobay Péter 1948 tanár
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A PTE KTK dékánja (1999-2003), a PTE rektorhelyettese (1990-1994). A gazdaság-informatikai képzések egyik létrehozója. Angol-magyar oktatási témái: információ-menedzsment, eBusiness, ICT innováció és vállalkozás.

Dobrowiecki Tadeusz Paweł 1952 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Több mint 20 éve szervezi a BME-n és más egyetemeken az MI oktatását és kutatását (projektek, hallgatói és doktori munkák). Vezetésével készül el az MI vezető angol irodalmának magyar nyelvre való fordítása és publikus internetes megjelenítése.

Dombi Gábor 1965 kultúratörténész nagyításhoz kattints a képre

Kultúra- és társadalomtörténész, az e-Befogadás és társadalmi informatikai hazai kezdeményezője. A Népszabadság Online alapító főszerkesztője (1996-97), újságíró; könyvkiadó, kutató, civil szervezeti vezető.

Dömölki Bálint 1935 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

1957-től az MTA KKCS-ben részt vett az első hazai számítógép, az M-3 létrehozásában. 1965-től vezette az Infelor, a Számki és az SZKI szoftverfejlesztő részlegeit, majd az IQSOFT vezetője volt 2003-ig. Az NJSZT alapító tagja; az iTF alapító elnöke.

Drasny József 1935 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS-ben 1959-től részt vett az M-3 számítógép építésében és továbbfejlesztésében. 1969-1990 között az SZKI tervezés-automatizálási főosztályának vezetője volt. A CAD tárgyú ESZR szakértői tanács magyar tagja volt.

Drótos László 1959 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Először a MÁFI-ban geológusként és informatikusként dolgozik. 1990-2000 között az ME Központi Könyvtárának tájékoztató könyvtárosa. 1994-ben egyik megalapítója a MEK-nek. 1999-től a MEK Egyesület elnökségi tagja.

Ecsedi Csaba 1951 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A BME-n, majd a BMF-en fogyatékos emberek számára készült célszoftverek, számítógépes beszélő rendszerek kifejlesztésének résztvevője, irányítója. 20 éve az ÓE NIK-en érzékszervi sérültek informatikai oktatásában vesz részt.

Erdősné Németh Ágnes 1967 informatikatanár nagyításhoz kattints a képre

Nagykanizsán a Batthyány Lajos Gimnáziumban komplex tehetséggondozó műhelyt hozott létre informatikából, melynek egyes módszereit országos szintre adaptálta. Az NJSZT Zala megyei tagszervezetének elnöke. 2018-tól az NJSZT alelnöke.

Farkas Zsuzsa 1950 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A matematikai logika alkalmazásával foglalkozott 30 éven át. Az SZKI-ban tagja az MProlog-projektnek, az IQSOFT-ban résztvevője több EU-s projektnek. Az Alerant cégnél alkalmazásfejlesztési projektvezető.

Fekete István 1929 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BDGMF tanszékvezető főiskolai tanára, majd a PSZF intézetigazgatója. Nyugdíjazása után oktatási intézmények vezetője. Oktatott elektrotechnikát, matematikát, automatizálást, számítástechnikát, sőt politológiát is.

Fekete István Gábor 1951 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE nyugalmazott docense. 2003-2007 között az ELTE IK oktatási dékánhelyettese volt. Fő oktatási területe az algoritmusok és adatstruktúrák témaköre. Kutatási területe a távérzékelt felvételek elemzése. Három doktori értekezés témavezetője.

Ferenci Tamás 1985 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Klinikai biostatisztikus, az ÓE adjunktusa. Szakmai munkája során orvosi problémák esetére végez informatika alapú statisztikai modellezést. Több mint száz tudományos közlemény szerzője.

Fodor István 1943 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az 1980-as években meghatározó szereplője és irányítója a magyar híradástechnikai ipar exportjának a Közel-Keleten. 1990-től elindította és szervezte az Ericsson magyarországi vállalatát, amelynek vezérigazgatója, majd elnöke volt 2008-ig

Fóthi Ákos 1945 tanár
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1970-től az ELTE-n részt vesz a szoftvertechnológiai tárgyak tematikájának kidolgozásában. 2004-2010 között tanszékvezető. Iskolateremtő a relációs programozási modellre épített absztrakt programozás kidolgozásában és oktatásában.

Friedler Ferenc 1953 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Egyetemi tanár; számítástudományi tantárgyak kidolgozója és oktatója. A matematikai modellezés, optimalizálás és ezek mérnöki alkalmazásainak neves kutatója. 2011-2015 között a PE rektora. Elkötelezett támogatója a tehetségkutatásnak.

Fülöp Zoltán 1955 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A SZTE Informatikai Tanszékcsoportjának egyetemi tanára, 2005-2014 között vezetője. Kutatási területe az automaták és formális nyelvek, ezen belül a faautomaták és fatranszformátorok elmélete.

Futó Iván 1949 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BCE címzetes egyetemi tanára. A T-Prolog és a CS-Prolog nyelvek implementálásának vezetője. Az APEH informatikai elnökhelyetteseként az informatika központosításának, az elektronikus adóztatás megvalósításának volt irányítója.

Gábor András 1951 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

1987-2007 között a BCE Információrendszerek Tanszék vezetője, majd az Informatikai Intézet igazgatója. A gazdaságinformatika tárgy oktatója. Fő kutatási területei az információmenedzsment, IT audit és folyamatmenedzsment.

Gacsal József 1965 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Több mint 25 évet töltött különböző nemzetközi IT-cégek nagyvállalati marketing és kereskedelmi pozícióiban. Emellett mindig időt szakított társadalmi feladatok ellátására a szakma fontos hazai szervezeteiben.

Gál Jenő 1943 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Részt vett az EMG 830 számítógép fejlesztésében. Az SZKI-ban az R15 és a PROPER 16 számítógépek fejlesztésén dolgozott; tagja volt a C6 szakértői csoportnak. Több nemzetközi cégnél volt vezető. 2005-től HQ Pharma Kft. ügyvezető igazgatója.

Garami Péter 1947 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Szoftverfejlesztő, rendszertervező, projektvezető, minőségbiztosítási-, licenc- és szolgáltatás-menedzser. 1971-tól az SZKI, az IQSOFT, az IQSYS és a T-Systems dolgozója. 1996 óta a Multiware Bt. ügyvezetője. Az NJSZT iTF titkára.

Géczy László 1938 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az EMG-ben 9 éven át digitális nagy berendezések tervezését és kivitelezését vezette. 1971-töl a KKMF Számítástechnikai Tanszékén főiskolai docens, 1978-1985 között a Számítástechnikai Intézet igazgatóhelyettese.

Gergely József 1935 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai számítástechnikai alkalmazások egyik úttörője. 20 éven át az MTA SZK-ban tudományos feladatok programozásával, majd a FÖMI-ben földmérési és földrajzi névtár adatbázis létrehozásával foglalkozott. Évekig oktatott az ELTE-n.

Gimesi László 1956 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1981–1993 között a Dél-dunántúli Tervező Vállalat, számítástechnikai munkatársa, 1988-tól osztályvezetője. Később a MiniComp Kft. műszaki vezetője volt. Utóbb a PTE Matematikai és Informatikai Intézetében oktat.

Gömbös Ervin 1941 tanár
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Kutatási területe az informatika politikai, gazdasági és társadalmi hatásai. Az első magyar adatvédelmi jogszabály megalkotója (1981). ENSZ-tisztviselőként részt vett a fejlődő országok informatikai és statisztikai fejlesztéseiben.

Gregorics Tibor 1962 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE IK tanszékvezetője. Több évtizede szervezi és oktatja a programozási módszertan, az alkalmazások fejlesztése és az MI kurzusokat; rendszeres publikál a programozási módszertan és programozáselmélet témáiból.

Gulyás László 1972 informatikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az akadémiai és az üzleti világ közötti kapcsolatok segítője. Célja az eredmények piacra vitele és az üzleti világ szempontjainak artikulálása az oktatásban. Érdeklődési területei: komplex rendszerek ágens alapú modellezése, MI.

Gyarmati G. Péter 1941 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A KSH Számítástechnikai Igazgatóságon igazgatóhelyettes. Idővel több céget alapít és vezet. A Manchester-, majd a Stanford University vendégprofesszoraként hálózattudományi kutatásokat végez; tehetséggondozással is foglalkozik.

Gyenizse Pál 1967 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A GriffSoft fejlesztési vezérigazgató-helyettese. Az SZTE címzetes egyetemi docense. Az NJSZT Csongrád Megyei Területi Szervezetének elnöke; az NJSZT alelnöke. Elnöke a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Operatív Testületének.

Gyimóthy Tibor 1953 matematikus
MTA levelező tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Az SZTE Szoftverfejlesztés Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Kutatásainak fő iránya az informatikai rendszerek minőségi problémáinak feltárása, beleértve a biztonsági és karbantarthatósági kérdések kezelését is.

Győri István 1943 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A SZOTE-n vezetésével alakult meg az SZK; az egyetem informatikai hálózat kiépítésének szervezője. Orvos-informatikai alkalmazások megvalósítója. Végól a VE-n tanszékvezető és az informatika tanári szakcsoport vezetője.

Györki Ildikó 1948 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A KSH Számítástechnikai Igazgatóság, az SZK, majd az Informatikai Főosztályon helyettes vezető volt. Kidolgozta az egységes adat- és metaadat-kezelést. Nyugdíjazásáig a KSH módszertani főtanácsadója volt.

Gyulay Tibor 1958 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Tudásmenedzsment (TM) szakértő, tréner, szervezetfejlesztő. A TM tanácsadás magyarországi úttörője, a KM EXPERT Kft. TM műhelyének vezetője. Sikeres hazai és nemzetközi TM projektek részvevője.

Haidegger Tamás 1982 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A számítógéppel integrált sebészet és a hazai sebészet-robotikai kutatások vezető személyisége (robotok autonómiája, biztonságtechnikája, teleoperációja). Az ÓE-n orvosi eszközök szabványosításával, biztonságosabbá tételével foglalkozik.

Halász Edit 1939 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BME címzetes egyetemi tanára. Oktatási és kutatási területe a távközlő áramkörök és a számítógépes tervezés. 1990-1994 között a BME VIK oktatási dékánhelyettese, 1996-2001 között az Ericsson távközlési vállalat üzletfejlesztési tanácsadója.

Hanák Péter 1945 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A BME oktatója, kutatója három tanszéken is. 2007-től a BME Egészségipari Mérnöki Tudásközpont alapítója majd elnöke. Az OMFB IKTA témájú pályázatainak gazdája. Az életvitelt segítő eVITA Platform egyik vezetője. Az NJSZT volt alelnöke.

Havas Iván 1935 mérnök nagyításhoz kattints a képre

51 éven át volt a BME oktatója. 28 éven át az Építőmérnöki Kar informatikaoktatásának egyik irányítója, a BME alaptárgyi informatikaoktatás alakítója. Több szakkönyv, egyetemi jegyzet, szakmai cikk, kutatási jelentés (társ)szerzője.

Havasi Zoltán 1975 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A MOHAnet Mobilsystems Zrt. alapítója. A cég kifejlesztett egy távfelügyeleti ökoszisztémát, mely több terület szolgáltatásait egy rendszerből szolgálja ki. A MobilPort Kft.-nél a Click 4 Skill nyelvoktató alkalmazással megreformálta a nyelvtanulást.

Havass Miklós 1940 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A hazai informatika kialakulása kezdetén programfejlesztő, később vállalatvezető, a magyar számítástechnikai közélet egyik meghatározó személyisége. Elnök-vezérigazgatója a Számalknak. Az NJSZT egyik alapítója, majd elnöke volt.

Hegyháti Máté 1986 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A SZE tudományos főmunkatársa. Alapító elnöke a DOSZ Matematikai és Informatikai Tudományok Osztályának. Fő kutatási területe az ütemezés; emellett tehetséggondozó programok mentora.

Herdon Miklós 1950 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A DE-n 1999-től tanszékvezető, intézetigazgató, majd az Alkalmazott Informatika és Logisztika Intézet professzora. A Magisz elnöke. Főszerkesztője a Journal of Agricultural Informatics folyóiratnak. Az NJSZT volt alelnöke.

Holnapy Dezső 1933 informatikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BME Építőmérnöki Kar oktatója. Kutatási területei: matematikai nyelvészet, absztrakt tervezés-elmélet, intelligens rendszerek és CAD. Fontos szerepe volt a numerikus módszerek kutatásában és elterjesztésében a szakmában.

Horvai Mátyás 1952 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI MSZKI-ban kezdett dolgozni. A KFKI Csoport átszervezéseinek aktív részeseként az LNX Kft. elnöke, majd a Csoport vezérigazgatója volt. 2009-től vezetőként, üzleti tanácsadóként támogatta mobil applikációk fejlesztését.

Horváth Zoltán 1962 tanár
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE Informatikai Kar dékánja, a Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszékének vezetője. Az EIT Digital Digital Magyar Nemzeti Csomópont Stratégiai Bizottságának elnöke.

Illés Zoltán 1961 tanár
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE habilitált docense. Közben (1987-1990) a dubnai EAI-ben valós-idejű alkalmazások fejlesztésével foglalkozott. 2008-óta rendszeresen részt vesz a nyitrai egyetemen az informatika tanárok képzésében.

Ivanyos Lajos 1933 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A KKVMF tanszékvezetőjeként hazánkban először szervez számítástechnika üzemeltető mérnök képzést. Az MTA KFKI MSZKI osztályvezetője. Az MMG-AM főosztályvezetője, majd nyugdíjazásáig számítástechnikai főmérnöke.

Jancsó Ferenc Aurél 1934 tanár nagyításhoz kattints a képre

A számítástechnika középfokú oktatásának egyik hazai kiválósága. 1977-ben egy ügyviteli szakközépiskolából kialakította az ország első számítástechnikai végzettséget adó szakközépiskoláját, melyet Kalmár Lászlóról neveztek el.

Jancsó Ferencné Lackner Györgyi 1936 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A számítógép alkalmazásának egyik hazai úttörője. Statisztikai, operációkutatási, majd úttervezési és más építőmérnöki CAD, később az információtechnológiai rendszerek (ITS) útügyi alkalmazásában ért el jelentős eredményeket.

Jávor András 1947 orvos nagyításhoz kattints a képre

A szekszárdi Gyógyinfok igazgatója. A hazai egészségügy teljesítmény-alapú finanszírozás kidolgozója, majd államtitkárként felügyeli a rendszer bevezetését. Később a SOTE EIFTI igazgatója

Juhász István 1950 tanár
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

40 éven át oktatott informatikát a KLTE-n, a DE-n. Részt vett az objektumorientált paradigma, a Java és az Oracle elterjesztésében. Közreműködött számos hazai és nemzetközi konferencia szervezésében. Tankönyvek írója, szerkesztője.

K. Szabó Zoltán 1937 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az EMG fejlesztési igazgatója, majd vezérigazgatója volt. Az EMG 830 gyártásának és piaci alkalmazásának, majd a Hunor CNC szerszámgép vezérlés család fejlesztésének irányítója és több magyar elektronikai szervezet alapító elnöke volt.

Kacsuk Péter 1953 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai párhuzamos számítási rendszerek kutatásának és oktatásának egyik úttörője. Kiemelkedő szerepet játszott a hazai és európai grid rendszerek létrehozásában és kutatásában. Jelenleg az MTA Cloud műszaki vezetője.

Kátai Imre 1938 matematikus
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A számelmélet és a fraktálgeometria neves kutatója. Kiemelkedő szerepe volt a programozó és programtervező matematikus képzés tematikájának kidolgozásában. Az ELTE SZK vezetője, 1970-1977 között a TTK dékánja volt.

Kázsmér János 1933 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1963–tól a Videoton vezető munkatársa: 1968-tól a Videoton Számítástechnikai Gyár, 1971-től a VIFI igazgatója; 1985-től a Videoton Elektronikai Vállalat és a Videoton Ipari Részvény-társaság elnök vezérigazgatója. 1990-től banki tanácsadó.

Kékes Ede 1932 orvos
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A SOTE professzor emeritusa, a PTE tudományos szakértője. Kardiológiai, EKG témájú szakértő rendszerek kialakítója. A távellenőrzési rendszer hazai bevezetője. A Magyar Hypertonia Regiszter társ-alkotója. A MAESZ egyik alapítója.

Képes Gábor 1980 informatikus nagyításhoz kattints a képre

Az NJSZT főmunkatársa. Korábban a Műszaki Múzeum muzeológusa, számos informatikatörténeti kiállítás rendezője. Szakterülete az informatikatörténet. A Jövő múltja c. könyv társszerzője.

Kertészné Gérecz Eszter 1944 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Pályája során a programozástól eljutott a parlamenti informatika vezetéséig. Államigazgatási rendszereket valósította meg. Aktív résztvevője hazai és nemzetközi szakmai szervezeteknek, EU-s informatikai projekteknek.

Keviczky László 1945 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Széchenyi-díjas professzor. 1986-1993 között az MTA SZTAKI igazgatója. 1993-1999 között az MTA főtitkára. Kutatási területe a rendszer- és irányításelmélet és ezek alkalmazásai, a rendszeridentifikáció és a paraméterbecslés.

Kiefer Ferenc 1931 nyelvész
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Az általános nyelvészet és a nyelvi szemantika neves kutatója; eredményei jelentősek a jelentéskutatás és a nyelvi pragmatika területén. 1992 és 2002 között az MTA NYTI igazgatója volt. Az Akadémiai Aranyérem birtokosa.

Kis Ádám 1942 tanár
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1986 óta vezet számítástechnikai szakkönyveket szerkesztő és forgalmazó könyvkiadókat. Saját tulajdonát képező SZAK Kiadója élén több száz szakkönyv kiadását egyengeti mindmáig. Külső óraadóként informatikai tárgyakat oktat.

Kiss István 1938 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A BME-n és a KFKI -ban a rendszerelmélet alkalmazásán dolgozott. Az OMFB -ben részt vett a nemzetközi számítógépes hálózatok hazai megszervezésében. A rendszerszemléletű Technika tantárgy kidolgozója.

Kiss Róbert 1967 tanár nagyításhoz kattints a képre

A közoktatásban a robotika-oktatás egyik elindítója. A témával foglalkozó elektronikus szakkönyvek írója, konferencia- és versenyszervező. Innovatív, probléma-centrikus műszaki és informatikai csapatversenyek felkészítő trénere.

Kiszely Ildikó Piroska 1968 tanár nagyításhoz kattints a képre

Az oktatás mellett a tehetséggondozást tekinti fő feladatának. 2005-ben egy kollegájával közösen elindítottak egy tehetséggondozó programot: sikeresen tanítanak a diákoknak programozást – a versenyszellem jegyében.

Kő Andrea 1964 tanár
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A BCE Informatikai Intézetének egyetemi tanára. A GIKOF elnökségi tagja. Kutatási területei: infokommunikációs technológiák alkalmazási lehetőségei, intelligens rendszerek, tudásmenedzsment, szemantikus technológia megoldások.

Koch Péter 1951 tanár
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A BME, a Számalk, majd a SZTAKI után megalapította saját cégét, a Cognitech Kft.-t. Szakterületei: digitális videotechnika, CCTV rendszerek, RFID technológia, folyamatirányítás, mobil informatika, számítógépes versenyirányítás.

Kóczy T. László 1952 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Egyetemi tanár, vezető, felsőoktatási minőségbiztosítási szakember, MAB-tag. Kutatási területe: fuzzy rendszerek, evolúciós algoritmusok – jelentős nemzetközi publikációs és hivatkozási számmal. Külföldi egyetemek vendégprofesszora.

Kokas Károly 1959 informatikus könyvtáros
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

1986-tól foglalkozik a digitális bölcsészet és a könyvtári informatizálás különféle területeivel. 1989-től az internet könyvtári aspektusaival foglalkozó, azt oktató egyik első hazai szakember. A Magyar Elektronikus Könyvtár alapító tagja.

Koltai Tamás 1942 tanár nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI-ban kezdett programozni. Rendszerprogramozó és szoftverfejlesztő volt, majd az 1970-es évektől komplex rendszerek modellezésével, tervezésével, megvalósításával és rendszerintegrációval foglalkozott.

Kömlődi Ferenc 1960 jövökutató nagyításhoz kattints a képre

Az NJSZT havi Hírmagazinjának szerkesztője. Korábban az NHIT IT3 projekt tagja és az első magyar MI-portál (Agent Portál) szerkesztője. Szakterülete: jövőkutatás, ember-gép viszony, transzhumanizmus. Több könyv (társ)szerzője.

Kondorosi Károly 1946 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az 1980-as olimpia világújdonságának, a videomátrix táblának számítógépes vezérlő rendszerét vezetésével fejlesztették ki. 1969 óta a BME VIK oktatója, a mérnökinformatikus képzés megindításának és fejlesztésének jelentős szereplője

Kondricz József 1934 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Munkahelye 31 éven át a KSHSZÜV, ahol az utolsó 10 évben elnök-vezérigazgató. 15 évig át a Környezetvédelmi Minisztériumban pénzügyi revizor, miniszteri főtanácsos. Az MKKE egyetemi oktatója, címzetes egyetemi docense.

Könyves Tóth Pál 1939 közgazdász
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Az 1970-es évektől az adatvédelem a fő területe. A Telekommunikációs Adatvédelmi Munkacsoport tagja, 1992-ben a hazai Adatvédelmi Törvény megalkotója. Több neves számítástechnikai szaklap főszerkesztője volt.

Kornai András 1957 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A számítógépes és matematikai nyelvészet világszerte elismert szakértője; tevékenysége kiterjed ezek szinte minden aspektusára, beleértve a beszéd- és írásfelismerést, a gépi tanulást és az információkinyerést

Kornai Gábor 1952 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A vezetési tanácsadás (management consulting) vezető hazai képviselője, oktatója, cégekben vezető tisztségviselő. Az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó cég alapító elnöke.

Kornai János 1928 közgazdász
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Világhírű közgazdász, a matematikai modellezés hazai úttörője. A szocialista gazdasági rendszer és a posztszocialista átmenet nemzetközileg is kiemelkedő kutatója. A Harvard Egyetem és a BCE professor emeritusa.

Kőrösné Mikis Márta 1952 tanár
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Az infokommunikációs technikák oktatási alkalmazásának ismert hazai szakértője. Informatika tantervek, tankönyvek szerzője; digitális oktatási kísérletek, IKT-projektek vezetője, Sulinet-szakértő.

Kósa Márton 1948 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A NIM IGÜSZI-ben, majd az SZKI-ban szoftverfejlesztő, illetve tudományos munkatárs. Részt vett a hazai fejlesztésű MProlog implementáció létrehozásában és hordozásában.

Kovács Csaba István 1952 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Főiskolai oktató, aki vezető rendszerszervezőként és programozóként számos szerződéses munkát végzett. A DUF informatikai igazgatójaként meghatározó szerepet töltött be az intézményi informatikai stratégia kialakításában.

Kovács Ervin 1935 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Fiatalon lett vezető (laboratórium-vezető, műszaki igazgató), és az is maradt pályafutása végéig. A magyar informatika három jelentős, nagy műhelyének (KFKI, SZKI, Számalk) munkatársa. Az SZKI egyik alapítója.

Kovács György 1943 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója és a CIM Laboratórium vezetője. A BME és a PE professzora. Tudományos érdeklődése: gyártásautomatizálás, intelligens eszközök, virtuális gyártás, technológia transzfer.

Kovács Györgyné (Emőke) 1944 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az egyetem elvégzése óta képfeldolgozással, optikai karakterfelismeréssel foglalkozik. A Recognita és az OmniPage karakterfelismerő programok OCR algoritmusainak kifejlesztője. A Széchenyi-díj birtokosa.

Kovács Kálmán 1957 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A 2002-ben létrehozott IHM minisztere. 1986 óta a BME oktatója. Különböző nemzeti informatikai stratégiák kidolgozója, irányítója. Több tudományos és innovációs szervezet alapítója, vezetője, szervezője.

Kovács Levente Adalbert 1977 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

2019. júliustól az ÓE rektora. Kutatási területe az élettani szabályzások irányításelméleti megközelítése (diabétesz és rákkutatás területén). Az IEEE SMC Cyber-Medical Systems szakmai testületének elnöke, az IEEE Hungary Section elnöke.

Kovács Péter 1936 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az NJSZT alapító tagja; volt az IFIP magyarországi képviselője és munkacsoport vezető. Szakíró és oktató. Az államigazgatásban, a bankszektorban számos helyen informatika-szervezési vezető.

Kozma László (1948) 1948 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Első munkahelye az Infelor. 1983-tól informatikát oktat az ELTE-n. 2003-2012 között az ELTE Informatikai Kar első dékánja. Jelentős az oktatás- és kutatás-szervező munkája. Több neves kitüntetés birtokosa.

Kozmann György 1941 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI kutatója, majd a PE egyetemi tanára. Szakterülete az orvosbiológiai jel- és képfeldolgozás. Az IME alapító főszerkesztője. A WIWE intelligens szív-jelzőkészülék kifejlesztője. Az NJSZT Orvosbiológiai Szakosztály volt elnöke.

Kürti János 1944 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KÜRT Zrt. egyik alapítója és társtulajdonosa. Utóbb a Tabello nyelvoktató rendszer kidolgozója. Az adatmentés technológiájának kidolgozásáért és gyakorlati alkalmazásáért megosztott Innovációs Nagydíjban részesült.

Kürti Sándor 1947 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A vegyipari folyamatok automatizálására szakosodott vegyészmérnök. Az 1989-ben alapított KÜRT Kft. elnöke, tulajdonosa. 1997 óta informatikai biztonsági technológiák kidolgozásával foglalkozik. A Széchenyi-díj birtokosa.

Kutor László 1953 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az informatikaoktatás emblematikus egyénisége, akinek oktatási és tudományos tevékenysége összeforrt a BMF, majd az ÓE NIK-kel. A hazai és nemzetközi információ-technológia kultúrtörténetének kutatója és tárgyi eszközeinek gyűjtője.

Lajtha György 1930 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai távközlés nemzetközileg elismert szaktekintélye, a BME címzetes egyetemi tanára. 1974-1986 között a PKI tudományos igazgató-helyettese. Fiatal kollégáival együtt több hiánypótló szakkönyvet ír és szerkeszt.

Lampl Tamás 1934 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Több neves cégnél töltött be vezető beosztásokat. Érdeklődési területei: matematikai módszerek különböző alkalmazásai, szállításoptimalizálás, anyagleszabási tervek készítése, rendszerszervezés. Oktatott a BME MTI-nél.

Langer Tamás 1949 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai informatika jelentős műhelyeiben (Infelor, Számki, Számalk, SZKI, IQSOFT, Alerant Zrt.) látott el szoftverfejlesztői és vezetői feladatokat. Az ELTE IK címzetes docense; a Projekt- és vállalatmenedzsment tárgy kezdeményezője és oktatója volt.

Leindler László 1935 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Kalmár László szegedi iskolája első évfolyamán végzett. Széchenyi-díjas egyetemi tanár, professor emeritus. 1967-től a JATE TTK dékánhelyettese, 1972-1975 között dékánja. 1975-től és 1984-1987 között az egyetem rektorhelyettese.

Lőrincz András 1950 fizikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Pályáját fizikusként kezdte. Később MI-vel foglalkozik; úttörő munkája elismeréseképpen az European Coordinating Committee for Artificial Intelligence tagjává választják. Humán-gép együttműködés a fő kutatási területe.

Lovász László 1948 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A kombinatorika, a gráfelmélet és az elméleti számítás-tudomány világhírű kutatója; eredményei kiemelkedőek a kombinatorikus optimalizáció és a nagy hálózatok területén. 2007-2010 között az IMU elnöke. 2014 óta az MTA elnöke.

Lukács József (1933) 1933 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1956-tól 1998-ig az MTA KFKI-ban dolgozott tudományos munkatársként, majd igazgatóhelyettesként. Egyike az első TPA gépek megtervezőjének. Nevezetes kézikönyve a TPA gépek történetét feldolgozó „TPA történet” c. könyv.

Madarász László 1947 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A kecskeméti GAMF (utóbb a Neumann János Egyetem GAMF Kara) oktatója; tanszékvezető, főigazgató, az informatika oktatásának egyik szervezője volt. Elismert szakírói tevékenységet is folytatott.

Magyar Gábor 1957 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BME TMIT tanszékvezetője. Érdeklődési területe: médiainformatika, tartalomelemzés. A HTE, az ETIK és a HOUG elnöke, az MM Klaszter alelnöke. Szolgált a BME stratégiai igazgatójaként, NHIT tagként, EIT koordinátorként.

Maizl József 1940 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Informatikai szolgáltató rendszerekkel, majd a közlekedés- és vízügyi ágazatok területfejlesztésével és EU-s projektjeivel foglalkozott. Az ÁSZSZ informatikai igazgatóhelyettese volt. 2012-ig EU-s IT-projektekkel foglalkozott.

Mann Zoltán Ádám 1977 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Kutatóként és oktatóként algoritmuselmélettel és az informatika algoritmikus problémáival foglalkozik. Tanácsadóként és projektvezetőként számos sikeres informatikai projekt megvalósításában vett részt.

Maros István 1941 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A szimplex alapú lineáris optimalizálás területét jelentős új eredményekkel gazdagító, nemzetközileg is elismert szaktekintély. 1985 óta oktat hazai és külföldi egyetemeken. A PE professor emeritusa.

Marosi István 1961 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Az egyetem elvégzése óta optikai karakterfelismeréssel foglalkozik. Részt vesz, illetve irányítja a Recognita és OmniPage karakterfelismerő programok OCR algoritmusainak fejlesztését. A Széchenyi-díj birtokosa.

Martos Balázs 1952 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A hazai internet egyik atyja. Az akadémiai internet hálózatot létrehozó NIIF Program projekt vezetője. A .hu domain név, a hazai internet forgalomkicserélő központ (BIX) és az első hazai incidenskezelő csoport (CERT) létrehozója, fejlesztője

Matakovics György 1954 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1979-től az MTA KFKI MSZKI-ban számítógép tervező (TPA 11/48), később osztályvezető. A Recoware Kft. ügyvezető tulajdonosa; AFIS rendszerekkel és nyomatfelvételi állomásokkal foglalkozik.

Megyery Károly 1946 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Munkahelyein (Comporgan, KFKI és utódjai) vezetőként alkalmazások fejlesztésével, üzleti stratégiákkal, projektmenedzsmenttel, vezetési folyamatok tervezésével, majd az Információs Társadalom kérdéseivel foglalkozott.

Merényi Pál 1939 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1978-tól az SZKI-ban az egyik legnagyobb hazai (time-sharing üzemmódú) számítóközpont vezetője. Az ESZR C-7 szakértői tanácsban a magyar fél képviselője. 1993-tól a CONTROLL Rt., majd az ICL/FUJITSU Magyarország vállalatoknál menedzser.

Mérő László 1949 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Munkásságát az MTA SZTAKI-ban kezdte. Az ELTE Pszichológiai Intézete és a BBTE professzora. Közismert gazdaságpszichológia, viselkedéselmélet, döntés-tudomány, logika, játékelmélet tárgyú ismeretterjesztő könyveiről.

Meskó Andor 1932 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A számítástechnika hazai alkalmazásában 1961-től vesz részt – kezdetben mint az alkalmazási rendszerek tervezője, programozója, oktatója, majd mint projektek tervezője, irányítója. Munkássága számos szakterületet érint.

Meskó Bertalan 1984 orvos
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Orvosi jövőkutató, a The Medical Futurist Institute vezetője. 2012-ben új szakmát alkotott „orvosi jövőkutató” néven, amelynek küldetése, hogy a hasznos technológiai újításokat behozza a mindennapi klinikai gyakorlatba.

Moldován István 1960 könyvtár informatikus nagyításhoz kattints a képre

A MEK, az Elektronikus Periodika Archívum (EPA) egyik létrehozója; számos digitális megőrzési kezdeményezés aktív szereplője. Sok helyen tanít könyvtárosokat Internet használat, digitális könyvtár témakörben.

Molnár Bálint 1956 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Kutatói, tanácsadói, oktatói tevékenysége kiterjed az információ-rendszerek, vállalatirányítási rendszerek, szervezeti architektúrák, szakértő rendszerek gyakorlati problémáinak vizsgálatára és MI-alapú megoldásaira.

Mudra László 1933 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

1959-1991 között a DV-ben dolgozott, 1974-től a Szervezési és Számítástechnikai Főosztály vezetőjeként. 1980-tól az ACÉLINFORM Bt. projektvezetője volt. 2000-től a DUF főiskolai tanáraként vezetést és szervezést oktatott.

Muth János 1954 közgazdász
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Részt vett a magyarországi software-kereskedelem elindításában és felfejlesztésében, valamint a nyilvános internet megjelenésében és térhódításában. 1994-1999 között a Middle Europe Networks Rt. vezérigazgatója volt.

Nagy Ákos 1942 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Több informatikai intézmény vezetőjeként adatátvitellel foglalkozott. Az X-Byte Kft. elnöke; vezetésével különböző számítógépek hálózatba kötését végezték el – ISO 9001 minősítéssel. Az IVSZ alapító tagja.

Nagy Benedek 1973 fizikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Kutató és egyetemi oktató. 2010-2012 között a DE IK dékánhelyettese. Kutatási területe a számítástudomány és a diszkrét matematika, formális nyelvek és automaták, különböző számítási paradigmák, kombinatorika.

Nagy Károly 1956 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Magángyűjtő. Régi számítógépeket gyűjt és ezekből kiállításokat rendez. Informatikatörténeti témákban részt vesz az NJSZT munkájában; közreműködött a szegedi ITK tervezésében és megvalósításában.

Nagy M. Zoltán 1957 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

1981-1992 között szellemi szabadfoglalkozású kutató, informatikus. Jelentős cégeknél szerződésekkel dolgozott. 1992-ben a Cardinal Számítástechnikai Kft., 1995-ben az Ovitas Kft. egyik alapítója, utóbbi tulajdonosa és ügyvezetője.

Nagy Miklós (1946) 1946 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Alapító igazgatója a NIIF -nek. A NIIF Program vezetője; 2016-ra több mint kétmillió alkalmazói kör kutatási-oktatási tevékenységét megalapozó információs infrastruktúra jött létre. A MITE alapító tagja, a Hungarnet Egyesület főtitkára.

Nagy Miklós (1951) 1951 informatikus nagyításhoz kattints a képre

1971-től 42 évet foglalkozott számítástechnikával szerviz-mérnökként, oktatóként, műszaki szakértőként. 2008-tól 2013-ig a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál volt rendszergazda.

Naszódi Mátyás 1950 számítógépse nyelvész nagyításhoz kattints a képre

20 éven át a MorhoLogic munkatársa volt. Hazánkban elsőként készített véges automata elven működő helyesírás-ellenőrzőt. A szabad szórendű nyelvek ellenőrzésére kidolgozta a parciális szintakszis módszerét. Elsőként oktatott nyelvtechnológiát.

Németh Pál 1935 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1959-től dolgozott a számítástechnikában. Az SZKI-ban főkonstruktőre volt az ESZR kisszámítógép-fejlesztéseknek. 1984-től az SZKI ügyvezető igazgatója, 1991-től vezetője volt. – Infokommunikációs igazságügyi szakértő.

Németi Tibor 1944 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A magyarországi software export egyik úttörője eleinte állami cég (SZKI) keretében, majd önállóan. Kiemelkedő szakmai eredményeket ért el a time sharing szoftver optimalizálásában és a strukturált programozás terén.

Obádovics J. Gyula 1927 tanár
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Egyetemi tankönyveivel a magyar számítástechnika-oktatás egyik megteremtője. Egyetemeken volt oktató és vezető. Nemzedékek által használt Matematika c. könyvét „az obádovics” néven emlegetik (neve ily módon köznévvé vált).

Olaszy Gábor 1943 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A BME professor emeritusa. Kutatási területei: a beszéd akusztikai kutatása, akusztikai-fonetikai modellezése, a gépi beszédelőállítás módszertana, beszédszintetizátorok tervezése, beszédadatbázisok fejlesztése.

Ormai László 1932 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A számítástechnika statisztikai alkalmazásának egyik hazai úttörője; 18 évig volt a KSH Számítástechnikai Igazgatóság igazgatója. Nagy szerepe volt a KSH számítástechnikai rendszerének létrehozásában és folyamatos fejlesztésében.

Pál Miklós 1965 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A MorphoLogic alapító tagja, több nyelvtechnológiai szoftver vezető fejlesztője volt. Jártas a webalapú megoldások, a beágyazott rendszerek és a navigációs készülékek fejlesztésében; érdekli a szoftverminőség-biztosítás témaköre.

Pap Imre 1944 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Munkássága a KSH-hoz fűződik. Adatfeldolgozási folyamatok, szoftverfejlesztések irányítója, az Oracle szoftverek hivatali bevezetője, a tárolási struktúra, az alkalmazásfejlesztési szabályok kialakítója. A HOUG létrehozója.

Pap László 1943 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Kutatási területe a szórt spektrumú kommunikáció és a mobilrendszerek új generációit megalapozó technológiák vizsgálata. Ipari fejlesztésnek résztvevője. 1994-2001 között a BME VIK dékánja, 2004-ig a BME stratégiai rektorhelyettese.

Papp György 1941 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Informatikai biztonsági és adatvédelmi szakértő. 1991-2000 között az MH ITB biztonsággal foglalkozó ajánlásainak szakmai irányítója volt. A Vodafone Magyarország Zrt. adatvédelmi menedzsere.

Pásztorné Varga Katalin 1931 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI-ban kétértékű függvények minimalizálásával foglalkozott. 1972-től részt vett a Programozó matematikus szak tananyagának kidolgozásában. Logikát oktatott az ELTE-n és a KLTE-n; két jegyzet és egy könyv fűződik nevéhez.

Péceli Gábor 1950 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A BME MIT egyetemi tanára; a VIK dékánja, majd a BME rektora. Kutatási területei: méréstechnika, adaptív jelfeldolgozás, beágyazott információs rendszerek. Számos szakmai bizottság tagja, az NJSZT volt elnöke.

Peredy József 1930 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Építészmérnöki munkát segítő fejlesztésekkel foglalkozott a hazai kezdetektől. Ezek tapasztalatai alapján javaslatokat tett a lebegővesszős számábrázolás mellőzésére a matematikai analízis feladatainak megoldásánál.

Prószéky Gábor 1954 nyelvész
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A MorphoLogic nyelvtechnológiai vállalkozás ügyvezető igazgatója, a PPKE ITK innovációs dékánhelyettese. Az MTAPPKE Nyelvtechnológiai Kutatócsoport vezetője, az NKFIH Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégium elnöke.

Psenák Ildikó (Ildikó Pṡenáková) 1957 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A Nagyszombati Egyetem Pedagógiai Karán informatika tanár. A DIDMATTECH nemzetközi konferencia egyik fő szervezője. A Médiapedagógia c. könyv társszerzője. Nemzetközi projektek résztvevője, tankönyvek alkotója

Quittner Pál 1936 fizikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Nukleáris számítástechnikával foglalkozott, majd közgazdászok nemzedékét oktatta adatbázisokra. Nagyméretű adatbázisokat fejlesztett itthon és Németországban. Nemzetközi szervezetek szakértője is volt.

Raffai Mária 1945 közgazdász
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A SZE professzora. A gazdaságinformatikai szak hazai beindítója. Üzleti alkalmazások fejlesztője, módszertanának kutatója. Az RTEBP újjászervezési módszertan kidolgozója. A GIKOF kezdeményezője, alapító elnöke.

Rajki Péter 1944 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Távadat-feldolgozási alkalmazások kutatása területén élenjáró eredményeket ért el. Videoton R10 szoftverek fejlesztése, ESZR gépekhez szoftver-csomagok adaptálása és országos elterjesztése fűződik nevéhez.

Recski András 1948 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A BME SZIT és az ELTE Számítógéptudományi Tanszék egyetemi tanára, az ATI tudományos igazgatója, a BJMT korábbi főtitkára. Kutatási területe: matroidelmélet, kombinatorikus optimalizálás, ezek műszaki alkalmazásai.

Renner Gábor 1944 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A számítógépes geometria, a geometriai tervezés és a mérnöki rekonstrukció szakembere. Az MTA SZTAKI-ban kutatóként ipari tervezőrendszerek kidolgozásának résztvevője, irányítója volt. A terület anyagát elsőként oktatta az ELTE-n és a BME-n.

Reszler Ákos 1944 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A világon elismert OCR-rendszerek hasznosítására létrehozott Recognita Rt. szakmai eredményességében és üzleti sikereiben szerzett elévülhetetlen érdemeket vezérigazgatóként. Volt az IVSZ elnöke is.

Révész György 1934 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

1960-tól az M-3 egyik első programozója, majd az MNB, az Infelor és az MTA SZTAKI vezető munkatársa volt. 1981-tól az USA több egyetemén, valamint az IBM Research Centerben a lambda kalkulus elismert kutatója volt.

Reznyikov Garij 1937 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI-ban részt vett a TPA fejlesztésében. Az SZKI-ban egyik meghatározó személyisége volt az ESZR projektek koordinációjának, irányításának és megvalósításának. 1991-től az Intellrobot Kft. tulajdonos-igazgatója volt.

Rosta Katalin 1956 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1985 óta gazdasági informatikával foglalkozott. 1992-től fejlesztett RMSTAR vállalatirányítási rendszerét néhány cégnél tíz évnél tovább is használták. A Szerencsejáték Zrt. osztályvezetőjeként az újdonságok kezdeményezője.

Rozsnyai Gábor 1949 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Megalapozta az informatika oktatása, az e-learning, a mikroprocesszoros fejlesztés, az integrált vállalatirányítási rendszerek és az érintésmentes kártyák hazai fejlesztését. Nagyszámítógépes rendszerek szakértője világcégeknél.

Rudas Imre 1949 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az ÓE díszdoktora. Hazai és nemzetközi tudományos szervezetek tagja vagy vezetője. Kutatási témái: fuzzy rendszerek, fuzzy irányítás, robottechnika, robotirányítás, számítógéppel segített folyamattervezés, soft computing.

Salamon Márton 1949 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Szakmai karrierjét szoftver fejlesztőként kezdte, később főként menedzserként, vezetőként, dolgozott. Első és egyetlen munkahelye az MTA KFKI és annak egyik jogutódja, az ICON Kft. volt.

Sallai Gyula 1945 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A hálózat-digitalizálás kutatója; az infokommunikációs menedzsment szakterület kialakítója. Volt a PKI igazgatója, a MATÁV vezérigazgatója, a Hírközlési Főfelügyelet nemzetközi elnökhelyettese, a BME rektor-helyettese, a HTE elnöke.

Sándor György 1946 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI-ban 17 éven át real-time rendszerekkel foglalkozott. A PC-s korszakban kisvállalkozásokban dolgozott. Itt kezdte meg számítógép-gyűjtő tevékenységét. Végül két multi cégnél az informatikai rendszerek felelőse volt.

Sándory Mihály 1930 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai elektronikai ipar meghatározó személyisége. 1963-ban az MTA KFKI-ban az ő irányításával kezdték a TPA 1001 számítógép építését. 1981-1984 között mikroelektronikai kormánybiztos, majd a MEV vezérigazgatója volt.

Sántáné-Tóth Edit 1938 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A szegedi iskola második évfolyamán végzett. Munkahelyei: MTA SZK, Dunai Vasmű, Infelor, Számki, SZKI, IQSOFT. Hazai eredményeket összegző dolgozatok készítője. Nyugdíjasként 25 évig MI-témákat oktatott. Az iTF Személyek rovatát vezeti.

Scheidler Balázs 1977 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A világ egyik vezető IT-biztonsági szoftverfejlesztő vállalata, a BalaBit IT Security egyik alapító tagja, meghatározó tulajdonosa, ügyvezető igazgatója. A BalaBit világszerte elismert termékeinek ötletgazdája, vezető fejlesztője.

Sebők Ferenc 1943 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

IT audit, IT-biztonság, szervezetfejlesztés, projekt menedzsment és vezetői tanácsadás szakértője. Volt szoftver-fejlesztő, oktató, ügyvezető igazgató. A BC Szervező és Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója és tulajdonosa volt.

Selényi Endre 1942 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A BME professor emeritusa. Az Ural-2 programozásával kezdi pályafutását, majd aktív fejlesztője számítógépes rendszereknek. 1988-tól húsz éven át (társ)elnöke a hazai informatikai felsőoktatást koordináló bizottságoknak.

Selinger Sándor 1945 fizikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A Software-ITC tudományos főmunkatársa. Az EMT alapító elnöke. A GDF-EKK létrehozója, működtetője, a GDF-MAI igazgatója. Jelentős érdemei vannak a romániai magyarok körében a számítástechnikai kultúra elterjesztésében.

Siegler András 1952 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai K+F politika egyik irányítója 1996-2004 között, azóta az Európai Bizottság szakpolitikai igazgatója a közlekedési, illetve az energetikai kutatás és innováció területén.

Sikné Lányi Cecília 1959 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A VE (majd a PE) oktatója és a Virtuális Környezet és Fénytan Kutatólaboratórium vezetője. Kutatási területei: virtuális világok, játékok színhelyes és akadálymentes környezet-tervezése, HCI. A virtuális valóság és a HCI kutatások hazai elindítója.

Sima Dezső 1941 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az ÓE professor emeritusa. A Drezdai Műszaki Egyetemen kezdett, majd a BMF alapító-igazgatója. Érdeklődési területe a processzor architektúrák. Az Advanced Computer Architectures (Addison-Wesley) könyv egyik szerzője.

Simon Béláné 1943 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a számítástechnikai kultúra megalapozója. Létrehozta a Magyar Ifjúsági Robot Kupát, a RoboCupJunior (RCJ) világméretű verseny hazai versenyét. Az RCJ projektben hazánk képviselője.

Simon Gyula 1960 tanár nagyításhoz kattints a képre

A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tanára. Programozást az 1980-as évek közepétől tanít – először szakköri, majd tanórai keretek között. – Legfontosabb feladatának a programozás népszerűsítését tartja.

Simon Pál 1939 orvos
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Orvos-informatikus. Az ESZTIK igazgatójaként szervezte az ágazati informatikai fejlesztéseket. Kutatási területei, oktatási tevékenysége az egészségügyi informatika alkalmazásaira terjed ki; azóta is aktív szakértő.

Simonyi Károly (Charles Simonyi) 1948 mérnök
MTA külső tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Híres magyar-amerikai szoftverfejlesztő, a Microsoft Word és Excel atyja, a szándékorientált programozás (intentional programming) kifejlesztője. A tudomány és a kultúra bőkezű támogatója. – A világ ötödik űrturistája.

Somogyváry Géza 1931 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1985-1992 között kis- és középüzemek adminisztrációjának számítógépes fejlesztését irányította (gyártmányfejlesztés hálós módszerrel, termelésirányítási rendszerek). Később a SOFTINVEST kereskedelmi igazgatója volt.

Somosvári Béla 1946 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az ÉGSZI miskolci számítóközpontjainak létrehozása után, 1976-tól az NME-ben hardver-üzemeltetéssel és -fejlesztéssel foglalkozik. Részt vesz az oktatásban felhasznált demonstrációs gépek építésében. Távoktatással is foglalkozik.

Straub Elek 1944 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A MüM Számítástechnikai Intézet főosztályvezetője majd a KSH főosztályvezetője, később elnökhelyettese. 1990-től az IBM Magyarország Kft. vezérigazgatója, 1995-tól 2006-ig a Matáv elnök-vezérigazgatója volt.

Szabó Máté 1984 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A logika és a számítógép-tudomány történetével és filozófiai kérdéseivel foglalkozó kutató, a Sorbonne Egyetem posztdoktora. Kutatja a hazai számítástechnika történetét is, ezen belül Kalmár László munkásságát.

Szabó Péter Gábor 1974 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az SZTE TTIK Informatikai Intézetének oktatója, matematikatörténész. Magyar matematikusok és informatikusok hagyatékát kutatja itthon és külföldön. Az ITMA kuratóriumának tagja.

Szakadát István 1958 szociológus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

1987-től a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékén ik egyetemi docens. A magyar digitális kultúra kezdeteitől fogva részt vett különböző kísérleti projektekben, majd csatlakozott az új médiával kapcsolatos ipari kezdeményezésekhez is.

Szakonyi Lajos 1946 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A PTE PMMK tanszékvezetője, főiskolai docens. Művelt és oktatott területei: műszaki-technológiai rendszerek, anyagáram hálózatok matematikai modellezése, műszaki rendszerek irányítása, mérési adatgyűjtés-jelfeldolgozás.

Szalay Imre 1955 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Alakítója annak a váltásnak, amikor a számítástechnika műszaki, programozói megközelítésből az üzleti megoldások szolgáltatójává vált. 2019-tól az NJSZT ügyvezetőjeként ezt a váltást szolgálja.

Szalayné Tahy Zsuzsanna 1964 tanár nagyításhoz kattints a képre

Az informatikaoktatás számos területén kreatív, innovatív tevékenységet végez, pl. tantárgyfejlesztés, ICT használata az oktatásban, széles spektrumú tehetséggondozás, speciális képességűek oktatása, informatikaoktatás módszertana.

Szász Gábor 1947 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Sokáig a BME Finommechanikai, Optikai Tanszék munkatársa volt, rendszertechnikát tanított, majd a GDF-en oktatott, ahol rektor-helyettes is volt. Részt vett a VEGA Űrprogram keretében végzett optikai rendszerfejlesztésben.

Széles Gábor 1945 üzletember nagyításhoz kattints a képre

A Műszertechnika elnöke, majd 1990-tól elnök-vezérigazgatója. A Videoton és az Ikarus elnök-tulajdonosa. 1998-tól az MGYOSZ társelnöke, majd tiszteletbeli elnöke. Az ECHO Hungária gazdasági TV-társaság megalapítója.

Szelezsán János 1934 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A számítástechnika egyik hazai úttörője. Számítóközpontok (KKCS, OTSZK, ÁSZSZ) alapítója, vezetője. Oktatóként (ELTE, GDF), szakkönyvek szerzőjeként, szakmai testületek tagjaként hozzájárult a számítástechnikai kultúra elterjesztéséhez.

Szenes Katalin 1950 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Informatikai és fizikai biztonsági, audit-, üzletmenet folytonossági, rendszer-bevezetési, BPR projektekben, informatikai biztonsági architektúrák tervezésében vesz részt. Az ÓE-n biztonsági, ellenőrzési, és CISA tanfolyami órákat tart.

Szentgyörgyi Zsuzsa 1935 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Az iparban kezdte. Az MTA SZTAKI-ban kutató és tudományos titkár volt. Utóbb az államigazgatásban (MTA Központi Hivatala, Ipari Minisztérium) az ipar és a K+F kapcsolatok irányítását végezte. 1990 óta szakújságíró és író.

Szentiványi Imre 1946 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A NOTOOSZV egyik alapítója, majd a hazai ESZR referencia számítóközpont kialakítását irányította majd vezette. Negyven éve a felnőttképzésben fejti ki tevékenységét (OSZV, Számalk, CONTROLLTraining, Computer School, Jókai Klub).

Szeredi Péter 1949 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az LP és a Prolog nyelv kutatója. Rendszerfejlesztő a NIM IGÜSZI-ben, majd MProlog megvalósítások vezető fejlesztője volt az SZKI-ban, az IQSOFT-ban. Angliában párhuzamos Prolog kutatásával foglalkozott. A BME VIK és az AIT oktatója

Sziebig Andrea 1957 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A programtervező matematikus pályamódosításának eredményeként az ICT piac meghatározó szakmai újságírója és kiadója, komplex mediaportfólió létrehozója, jelentős szerepet vállal az I társadalom megismertetésében.

Szigeti András 1953 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az Apple magyarországi képviseletének társalapítója és első vezetője, majd a Graphisoft kereskedelmi igazgatójaként az ArchiCAD nemzetközi terjesztő hálózatának irányítója. A Graphisoft Park igazgatótanácsának tagja.

Szirányi Tamás 1957 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI Gépi Érzékelés Kutatólaboratórium vezetője. a BME KJK egyetemi tanára. A Magyar Mérnökakadémia tagja, az IAPR választott tagja. Fő szakterülete a gépi érzékelés és környezetmodellezés.

Szlankó János 1949 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KFKI MSZKI rendszerfejlesztője, 5 éven át igazgatója. A KFKI Számítástechnikai Zrt. egyik alapítója, végig elnöke. Meghatározó volt a NIS létrehozásában. Egészség-megőrzés tárgyú internetes tartalom-szolgáltató cégét vezeti.

Szuhaj Mihály 1970 informatikus nagyításhoz kattints a képre

Egyetemi tanulmányai óta résztvevője és formálója a hazai látássérültügyi informatikai életnek. Vezeti az Informatika a Látássérültekért Alapítványt. Szakértői, oktatási és tanácsadói minőségében is sorstársait szolgálja.

Talyigás Judit 1948 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A gazdaság, az egészségügy, az ipar, a posta, később a média területén is tevékenyen részt vett új informatikai rendszerek bevezetésében, alkalmazásában, publikációk létrehozásában – kiemelten foglalkozva ezek emberi, társadalmi hatásaival.

Tarlós Béla 1943 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az MKKE Számítástudományi Tanszék vezetője volt több ciklusban. Diszkrét szimulációs modellezés témakörben számos publikációja van. Számos egyetem vendégprofesszora volt (MIT, RUTGERS, CMSU). Több nyelven publikált.

Tarnay Katalin 1933 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

36 évig foglalkozott az MTA KFKI-ban nukleáris mérésekkel, majd kommunikációs protokollokkal. Tanított a BME-n és a VE-n; a BME címzetes egyetemi tanára, a PE professor emeritusa. Az NJSZT főtitkárhelyettese volt 1986-tól 1991-ig.

Tejfel Máté 1977 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

ELTE IK egyetemi adjunktusa. Oktatási/kutatási tevékenység: párhuzamos programozás, funkcionális programozás, matematikai logika, beágyazott nyelvek, programhelyesség-vizsgálat, refaktorálás.

Tenke Tibor 1953 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az 1980-as évektől kezdve jelentős szerepet vállalt a területelemző modellek és a térinformatikai tervezőrendszerek kidolgozásában és ipari alkalmazásában, valamint a térinformatikai rendszerek népszerűsítésében.

Tick József 1954 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1978-tól a KKMF-en (és utódainál) a szoftvertechnológia oktatása fűződik nevéhez. 1996-tól a BMF főigazgatóhelyettese, 2000-től a BMF és az ÓE informatikai rektorhelyettese, majd 2015-től Innovációs főigazgatója. 2016-tól a NJSZT iTF elnöke.

Tolnai János 1953 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Számítástechnikai szakember. Az OSZV és a Számalk munkatársaként ESZR, valamint IBM vagy azzal kompatibilis nagygépek műszaki kiszolgálásában vett részt. 1994 óta az IBM munkatársaként IT lokalizációs projektek irányítója.

Tóth Ferenc 1982 informatikus nagyításhoz kattints a képre

Szoftverfejlesztő; szakterülete a webalkalmazások, illetve a banki szoftverek fejlesztése. Az NJSZT GIKOF elnökségi tagja és az NJSZT területi szervezetekért felelős alelnöke volt.

Tóth Istvánné (Mária) 1944 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

1982-1997 között az NJSZT Titkárság vezetője volt. Nevéhez fűzhető az NJSZT nemzetközi kapcsolatainak felfuttatása, a társasági tájékoztató szerkesztése, hazai és nemzetközi konferenciák (pl. az ECAI’96 és az IFIP’98) szervezése.

Tóth József 1932

közgazdász

 nagyításhoz kattints a képre

Már 1958-ban felismerte a számítástechnika jelentőségét és elsőként szervezte meg az operációkutatatás és a számítástechnika mezőgazdasági alkalmazásának kutatását. A kutatási eredmények alkalmazásával számítástechnikai kultúrát teremtett a DATE-n.

Vajkai Álló Géza 1931 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Több kutatási intézményben, majd magánvállalkozásban volt vezető. Főbb szakterületei: hardverfejlesztés, számítógépes nyomtatott áramköri kártya-tervező rendszerek kifejlesztése (CAD), digitális képfeldolgozás, számítástechnika oktatása.

Vámos Tibor 1926 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai számítástechnika vezető személyisége, az MI-kutatás úttörője. Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet elnöke és tagja. Az MTA SZTAKI alapító igazgatója volt; professor emeritus. Állami- és Széchenyi-díjas kutató.

Vámossy Zoltán 1960 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ÓE egyetemi docense, az Alkalmazott Informatikai Intézet igazgatója. Vezetésével 1997-től honosodott meg a több féléves, kiscsoportos projektmunka a mérnökinformatikus képzésben. Hallgatói neves helyezést érnek el az Országos TDK-kon.

Varga Gyula 1941 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Az MNB és a K&H számítógépes rendszereinek egyik vezető munkatársa. Fontos szerepet töltött be a GIRO rendszer banki kapcsolódásának zavartalan, sikeres feltételeinek kialakításában, működésében.

Varga László 1931 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az M-3 gépen kezdett programozni. Az MTA KFKI-ban nagy rendszer-projekteket vezetett. 1972-től az ELTE programozó- és programtervező matematikusok képzésében meghatározó szerepe volt. 14 éven át az ELTE ÁSZT vezetője volt.

Vaspöri Teréz 1944 informatikus nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI MSZKI vak programozója. Hazánkban elsőként fejlesztett vakoknak szánt text-to-speech rendszert; a BrainLab számítógépcsalád egyik fejlesztője. Elsőként fejlesztett magyar Braille rövidírást nyomtató programokat is.

Végső László 1945 fizikus nagyításhoz kattints a képre

1970-1988 között az SZKI munkatársa, majd a SAL vezetője. Tudományos alkalmazásokat fejlesztett, pl. egy online alváskiértékelő rendszert a Richter Gedeon Gyógyszergyárnak. Később fordítóirodákat alapított és vezet.

Velencei Jolán 1955 informatikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ÓE Keleti Károly Gazdasági Karának kutatási dékánhelyettese. A Doctus tudásbázisú (szakértő-) keretrendszer egyik fejlesztője, melyet több hazai és külföldi nagyvállalatnál alkalmaztak üzleti döntések támogatására.

Vicsi Klára 1948 tanár
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A BME egyetemi magántanára. Kutatási területei: a beszéd akusztika, gépi beszédfelismerés, beszédadatbázisok, hangdiagnosztikai eszközfejlesztés, multimodális beszédfejlesztő és oktató rendszerek.

Vidor Tamás 1944 matematikus nagyításhoz kattints a képre

1967-ben, az akkor fellendülő számítástechnika területén helyezkedett el. Az Infelornál, majd az OSZV-nél az ESZR gépek szoftvereivel foglalkozott. Az 1980-as évek elejétől IBM szoftver projektekben dolgozott, többnyire külföldön.

Vörös Gábor Jenő 1937 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Félévszázados munkája során elvi megalapozásokra alapozó, megcsináló mérnökként jellemezhető. Konstruktőre volt a MEDICOR BNV-nagydíjas táskadiagnosztikai terméknek és több országban értékesített szerszámgép-vezérlőnek.

Z. Karvalics László 1961 információtörténész
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BME ITTK alapító igazgatója. Az információs társadalom elméleti és gyakorlati oldalának, az információpolitika és információstratégia kérdéseinek és az Internet-gazdaságnak nemzetközileg is elismert kutatója és tudományszervezője.

Zák György 1947 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A SzámokSzámalk oktatója, majd nemzetközi továbbképző tanfolyamok szervezője, később marketing vezető. A TB budapesti igazgatóságán informatikai vezető, majd az IBCnet Magyarország Kft. kereskedelmi igazgatója.

Zárda Sarolta 1951 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Informatikus, főiskolai tanár. Gábor Dénes Főiskola alapító rektora. A Számalk oktatási profiljának vezetője. Több neves kitüntetés birtokosa.

Zöldné Roska Marietta 1946 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A közigazgatási informatika különböző szakterületein kamatoztatta magas szintű szakmai ismereteit. Az MH-nál számos innovációs jellegű projektben vett részt, illetve irányította azokat.

Zsakó László 1957

matematikus

 nagyításhoz kattints a képre

ELTE IK tanszékvezető egyetemi docense. Fő munkaterülete az informatika tanárképzés és az informatikai tehetséggondozás. Informatikai konferenciák és versenyek szervezője. 2013-tól az NJSZT alelnöke.


Létrehozva: 2016.05.22. 20:14