Hivatkozási név: VEGYTERV

Vegyiműveket Tervező Vállalat

Típus:
vállalat
Alapítás időpontja:
1950
Címe:
Bp. IX., Szamuely (ma Lónyai) u. 30-32;
Bp. XIV., Erzsébet királynő útja 1/c;
Bp. III., Polgár u. 8-10.
Bp. Kórház u. 6-12, 1033
Fióktelep: 3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 7.
Alapítók:
 • Nehézipari Minisztérium
 • Tevékenység legfőbb céljai, területe

  Kezdeti cél, hogy a magyar vegyipar rekonstrukciójához és fejlesztéséhez valamennyi mérnöki tevékenységet szolgáltassa.

  A VEGYTERV a magyar vegyiparral együtt fejlődött. Dr. Somló György (egykori igazgató) a fejlődést négy szakaszra osztotta:

  Az első szakaszban (1950-1955), a helyreállítási szakaszban a meglévő üzemekben a háború okozta károk helyreállításához szükséges terveket készítették.

  A második szakasz (1956-1962) jellemzői:

  – Felismerték, hogy a nagykémia alapanyaga többé nem a szén, hanem a szénhidrogén.

  – Nyilvánvaló lett, hogy a vegyipar egyik alapvető feladata a mezőgazdaság kemizálása.

  – A gyógyszeripar szellemi felkészültsége annak exportra termelését tesz lehetővé.

  – Gyárépítési koncepcióként ebben az időben alakul ki nálunk is a kombinát, mint a vegyipar koncentrált fejlesztésének forrása.

  1965-ben alakult meg a vállalat miskolci fiókja elsősorban a borsodi tervezési feladatok ellátására.

  A harmadik szakasz (1962-1970) időszakára jellemző a korszerű technológiák és berendezések importja külföldről. Megismerték a világ vegyiparát, felismerték főbb fejlődési irányait. A magyar vegyipar ebben az időben rohamosan fejlődött.

  A székház a Szamuely utcából a korszerű Erzsébet királyné úti irodaépületbe költözött.

  A negyedik szakasz (1970- 1980) meghatározója a tudományos- műszaki forradalom magyarországi térhódítása volt kezdetben. Rendszeressé vált a gyakorlati együttműködés a fejlett ipari országokkal, aminek következtében lehetővé vált a korszerű technológiák importja.

  1995 nyarán költöztek a Polgár utcába. 1996 júniusában megtörtént az egyszerűsített privatizáció a vezetőség és a szakterületi kivitelező cégek 100%-os tulajdonlásával.

  Felső vezetői
  • Bence József, igazgató 1950. 04.20-1952.11.25
  • Zemlényi Gusztáv, igazgató 1962.11.25-1956.10.01
  • dr. Somló György, igazgató 1956.10.01-1984.09.30
  • Dobó László, igazgató 1984.10.01-1990.06.30
  • Szikszai Gábor, igazgató 1990.07.01-1994.09.30
  • Bíró Imre, igazgató 1994.10.01-
  • Fáklya László, jogutód vezérigazgatója 2021-től
  • Galgóczi Zoltán, Gazdasági igazgató <<< 2022 <<<
  • Csordás Attila, Projekt igazgató <<< 2022 <<<
  • Réti Gábor, Építési részlegvezető <<< 2022 <<<
  • Almási Balázs, Kivitelezési ágazat vezető <<< 2022 <<<
  Meghatározó egyéniségek, kulcsszemélyek
  • Kiss György, programfejlesztési és feldolgozási főosztályvezető
  • Udvary András, hardverüzemeltetési főosztályvezető
  Számítástechnikai alkalmazottak száma
  Alapításkor 20 fő, ami az évek során 1500 főre növekszik, majd 80 főre csökken. Számítástechnikai létszám átlagban 5-8%.
  Számítástechnikai fejlesztések/termékek/Projektek

  VEGYTERV a magyar vegyiparral együtt fejlődött és a közreműködésével, illetve tervei alapján több mint ezer üzem létesült, jórészt Magyarországon, de számos külföldön is. Egy időszakban az NDK-nak végzett tervezés éves árbevételének 7-8%-át képezte. Jelentős feladatuk volt a szovjetuniói Tengizben végzett munka. A VEGYTERV fejlődése közben forrását képezte két másik vegyipari tervező vállalat létrejöttének. 1958-ban a Tiszai Vegyi Kombinát Tervező Részlegének, 1962-ben az OLAJTERV-nek. A VEGYTERV számos fejlett országbeli céggel alakított ki kapcsolatot, így az ottani tapasztalatokat is felhasználva tudta a hazai vegyipari fejlesztéseket, a gyáron belüli folyamatokat világszínvonalon alakítani.

  Számítástechnikai vonatkozásban a GIER gépen elsősorban műszaki számításokat dolgoztak fel, az IBM gépen a vegyiparba tervezett egységes vállalatirányítási rendszert, a VIR-t fejlesztették és próba futtatták.

  A vállalati nehézségek ellenére törekedtek arra, hogy a tervezést korszerű számítógépes háttér segítse saját fejlesztésű és vásárolt szoftverekkel. Néhány példa:

  • PROCHEM C a P+I az elrendezési és csőterv, az izometria, valamint az anyagösszesítők készítése.
  • TRIFLEX a csővezetéki rendszerek erőjátékának vizsgálata és feszültség elemzése.
  • Saját fejlesztésű szoftverek a készülékek szilárdsági számításainak különféle előírások szerinti végzéséhez.
  • AXIS építmények statikai számítása.
  • UNICAD-STEELFAB acélszerkezetek rajzolása.
  • UNICAD- REINFORCEMENT vasbeton rajzok készítése.
  • AUTOCAD általános rajzolóprogram
  Érdekességek

  Nagyon fontos iparágban vezették be a számítástechnika alkalmazását.

  Forrásmunkák
  • Dr. Somló György, Dornbach Gyula, Greiner Frigyes: VEGYTERV (A MAGYAR TERVEZŐIRODÁK TÖRTÉNETE az Építésügyi Tájékoztató Központ Kft Budapest 2001 által összeállított könyv)
  • Vegyterv honlap
  • Kiss Nelli, Kiss György felesége visszaemlékezései
  • Pompéry Béla video előadása

  Létrehozva: 2022.08.17. 12:31
  Utolsó módosítás: 2024.04.13. 20:23