Hivatkozási név: TII

Tudományszervezési és Informatikai Intézet

Típus:
Hivatal
Alapítás időpontja:
1980
Címe:
1111 Budapest, Egry József u. 1-9.
Alapítók:
 • Művelődési Minisztérium
 • Tevékenység legfőbb céljai, területe

  Az intézet egyre bővülő feladatait a 103/1980 (MK.95) MM számú utasítás határozta meg, amely szerint az intézet fontosabb feladatai:

  az MM felügyelete alá tartozó intézményekben folyó tudományos kutatómunka, valamint a környezetvédelmi, számítástechnikai és informatikai tevékenységek szervezése és támogatása, a művelődési miniszter által meghatározott körben történő finanszírozása,

  a kutatási eredmények hasznosításának, valamint a nagy értékű számítógépek, gépek és műszerek jobb kihasználásának elősegítése,

  a minisztérium irányító munkájához szükséges információk gyűjtése, feldolgozása, elemzése, továbbá a statisztikai tevékenység szervezése,

  a minisztériumi tudományos tanács, valamint a miniszter által meghatározott bizottságok és a kiemelt kutatási feladatok titkársági teendőinek ellátása,

  közreműködés a Tudománypolitikai Bizottság (TPB) titkárságának felkérésére a TPB titkára által meghatározott kutatásszervezési feladatok ellátásában,

  önálló kutató és fejlesztő munka végzése az MM által jóváhagyott kutatási terv szerint.

  Felső vezetői
  • Páris György, minisztériumi főtanácsos, igazgató
  • Németh András, igazgatóhelyettes
  • Papp Ibolya, gazdasági igazgatóhelyettes
  Meghatározó egyéniségek, kulcsszemélyek
  • László Tivadarné, Közgazdasági Főosztály
  • Csánky Lajos, Számítástechnikai Főosztály
  • Ulrich Ferencné, Kutatásszervezési Főosztály
  Számítástechnikai alkalmazottak száma
  90
  Árbevétel
  költségvetési intézet volt
  Számítástechnikai fejlesztések/termékek/Projektek

  Az intézet szerteágazó tevékenységének egyes kiemelkedő eredményei:

  Az intézet közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciókat dolgozott ki az oktatás feltételrendszerének fejlesztésére, ezen belül kiemelten foglalkozott a Számítástechnikai Központi Fejlesztési Programból az oktatás területére vonatkozó feladatok kidolgozásával.

  A számítástechnikai erőforrások racionális felhasználása érdekében elősegítette a területi oktatási számítóközpontok kialakítását, a közös használat megszervezését. A felsőoktatási intézményekben kialakult a számítástechnikai szakemberképzés és elkezdődött a számítógéppel támogatott oktatás módszereinek elterjesztése.

  A TII kezdeményezésére 1982-ben az MM elindította a közoktatás területén az iskolaszámítógép-programot, amelyhez az első 15 iskola tanárjainak és diákjainak eredményei alapján az Országos Tervhivatal és a Pénzügyminisztérium külön fejlesztési támogatást adott a Művelődési Minisztériumnak. Ez lehetővé tette, hogy az iskolaszámítógép-­program nagyobb léptékben kezdődhessen el a középiskolák, majd az általános iskolák és a közművelődés területén is.

  A TII az iskolaszámítógép-programot pályázati rendszerben, a számítástechnikai szakemberek és a pedagógusok széleskörű bevonásával szervezte meg, lépést tartva a rendkívül gyors technikai fejlődéssel, elősegítve a számítógépárak letörését, a számítógépes oktatást támogató szoftver termékek fejlesztését és terjesztését, az eredmények és tervek széleskörű megismertetését.

  Az elindított lavina hatására – sok szenvedélyes vita után – az 1980-as évek végére a középfokú oktatásban és az általános iskolákban több tízezer számítógép működött, több száz oktatóprogram és számos tankönyv készült el, az ismeretek széleskörű terjesztéséhez hozzájárultak a szakmai szervezetek, valamint a TV és a sajtó is.

  Az iskolaszámítógép-program eredményeit külföldön is értékelték, a számítástechnikai oktatás nemzetközi szakbizottságának vezetésére Magyarországot kérték fel, az NSzK kétoldalú együttműködést kezdeményezett Magyarországgal, az UNIDO program keretében Magyarország megbízást kapott AMT rendszerek tervezésére és oktatására. Ezeket a feladatokat ugyancsak a TII látta el.

  Átalakulások

  Az intézet jogelőde az Egyetemi Számítóközpont, valamint a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont volt, amelyek munkatársai – a korábban az MM-ben működő Tudomány­szervezési és Informatikai Főosztály (vezetője: Páris György) munkatársaival együtt – alkották a TII mintegy 90 fős gárdáját

  A Tudományszervezési és Informatikai Intézet, a TII a fentiekben ismertetett formájában 1988-ig működött. 1989. január 1.-én a Művelődési Minisztérium létrehozta a TUDORG Informatikai és Szervezési Vállalatot, amely a továbbiakban vállalkozási szerződések alapján, költségvetési forrás nélkül működött. Tevékenysége továbbra is elsősorban az oktatási intézményeknek nyújtott számítástechnikai rendszerek szállítására, az ezzel kapcsolatos szolgáltatások végzésére, számítástechnikai oktatásra és szervezésre koncentrálódott. A TUDORG vállalat 1993. december 31.-ig működött, amikor végelszámolással szűnt meg. (ld. még a TUDORG vállalat leírása)

  Érdekességek

  A rendszerváltás mélyreható változásaival, amelyek az oktatás teljes rendszerére is kihatottak, a központi erőforrások megszűnésével lezárult az iskolaszámítógép-program fejlesztésének ez a szakasza, de a TII erőfeszítései elősegítették, hogy a számítástechnikai oktatás  nagy lendülettel induljon meg Magyarországon.


  Létrehozva: 2016.06.19. 17:59
  Utolsó módosítás: 2024.05.16. 15:19