Hivatkozási név: MVM

Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Típus:
vállalat
Alapítás időpontja:
1963.09.01
Címe:
1031 Budapest, Szentendrei út 207-209
Alapítók:
 • Magyar Állam
 • Tevékenység legfőbb céljai, területe

  Tevékenysége kiterjed a villamosenergia-termelés, az átvitel, rendszerirányítás és az áramkereskedelem területére. Legfontosabb célja, hogy biztosítsa az áramszolgáltatást az ország lakóinak számára.

  Az intézmény története: 1963. szeptember 1-jén alakult meg a Magyar Villamos Művek (MVM), amely szervezetileg egybefoglalta a villamos energia termelését (erőművek) és elosztását (áramszolgáltatók) végző vállalatokat, valamint az ezekhez tartozó karbantartó, beruházó, szerelő és építő vállalatokat. 1968. január 1-jétől elnevezése Magyar Villamos Művek Tröszt (MVMT) lett. A szakminisztériumban csupán a felügyelet és a távlati fejlesztési tevékenység irányítása maradt. A teljes átrendeződés időt vett igénybe, ily módon a korábbi, közvetlen állami irányításról a tröszti irányításra való áttérés lényegében és gyakorlatilag csak 1966-tól vált általánossá. Az MVMT szervezetének kialakításánál elsősorban a francia nemzeti villamos társaság (EdF) volt a minta, amely akkor a legkorszerűbbnek tartott szervezet volt Európában. Az MVMT végezte a teljes magyar villamosenergia-rendszer műszaki-gazdasági irányítását, és 1991. végéig működött ebben a formában. 1992-ben az iparág részvénytársaságok kétszintű rendszerévé alakult át, melynek első szintjét a tulajdonosi és az irányítói szerepet is betöltő Magyar Villamos Művek Rt. (MVM Rt.), a második szintjét pedig az erőművi és az áramszolgáltató társaságok, valamint az alaphálózati társaság jelentette.

  A számítástechnikai története: Az 1960-as években a tröszti formában egy külön egységként az Ügyviteli szervezési és Gépesítési Főosztály (ÜGF) végezte a számítástechnikai feladatokat a vállalat számára. Az 1970-es években egy Számítástechnikai Központ jött létre, mely ellátta valamennyi részlegét és áramszolgáltatóit, ebben a formában működött 1993-ig. Később üzemmé alakult, majd informatikai főmérnökségként működött 1996-tól. Az rendszerváltozás hatására, több vállalat is önállósodott, melynek következtében egyre szűkebb lett az informatikai központ. 2005-ben MVMI Informatika Zrt. megalakult, majd 2006-tól ők végzik központilag az ügyviteli informatikát, beleértve az irodai, gazdasági és általános informatikát.

  1972-ben az első IBM 360-as típusú számítógépet szerezték be, ezt úgynevezett Main Frameként, központi feldolgozó egységként használták. Az országban ez volt a második ilyen berendezés. 1979-ben egy IBM 370-es gépre cserélték, majd 1990-ben IBM 9000-es (9221) típusú gépet használtak. 1987-től már IBM PC XT-k voltak használatban. Az első számítógépes hálózatot 1990-ben alakították ki, melynek célja elektronikus formában való adatrögzítés. Ezekben az években jelentek meg a közép gépek, ekkor Dec Alpha géppár számítógépet használtak. 2003-ban végleg bevonták az IBM 9221-es gépet és azóta nincsen úgynevezett középgép és main frame eszköz, csak Windowsos és Linuxos számítógépek és szerverparkok, amiket központi feldolgozásra használnak.

  A Számítástechnikai Központot 1970-től Csébfalvi Károlyvezette, majd 1984-85-től Tasi László töltötte be a vezető szerepet. A központi egység működésében kb. 65 személy vett részt azokban az időkben. Körülbelül 30 ember üzemeltetői szerepkörben dolgozott. Fejlesztői, szervezői és programozói feladatot kb. 25 ember végzett. Az átfogó vezetői feladatokra kb. 10 személy volt és kb. ugyanannyi személy végezte az adminisztratív munkákat is.

  Felső vezetői
  n.a.
  Meghatározó egyéniségek, kulcsszemélyek
  n.a.
  Számítástechnikai alkalmazottak száma
  Év
  Létszám
  2011 7.859
  Árbevétel
  Év
  Bevétel (Forint)
  2011 646.500.000.000
  Számítástechnikai fejlesztések/termékek/Projektek
  n.a.
  Forrásmunkák

  Létrehozva: 2016.07.16. 14:53
  Utolsó módosítás: 2024.04.11. 19:22