Hivatkozási név: MUT

Magyar Urbanisztikai Társaság

Típus:
Társadalmi Szervezetek
Alapítás időpontja:
n.a.
Címe:
1049. Budapest. Liliom utca 48
Alapítók:
n.a.
Tevékenység legfőbb céljai, területe
  • A Társaság célja a sokféle szakma összehangolt tevékenységéből álló magyar urbanisztikának, a térségi és településfejlesztésnek, tervezésnek, irányításnak és működtetésének minél sikeresebbé hatékonyabbá és eredményesebbé tétele a kulturális örökség megóvása és műemlékvédelem területén is. Ennek érdekében feladatának tekinti különösen:
  • 1.1. Új szakmai ismereteknek a feltárását, valamint a gyakorlat hazai és nemzetközi tapasztalatainak gyűjtését, ezeknek a tagsághoz történő gyors továbbítását;
  • 1.2. A szakmagyakorlás feltételeinek javítását az elméleti és a gyakorlati tevékenység fejlesztését, illetőleg ennek elősegítését, az urbanisztikai szemlélet széles körű terjesztését;
  • 1.3. Az urbanisztika képviseletét a nem kormányzati nemzetközi szervezetekben, az Európai Unió vonatkozásában harmonizációs folyamatokban, valamint különösen a környező államok hasonló jellegű szakmai és érdekvédelmi szervezeteivel megvalósítandó rendszeres és szervezett kapcsolat-kiépítésben;
  • 1.4. A tagság igényeihez igazodó szakmai klubélet megteremtését.
  • 1.5. Tagságának szakmai és a szakma általános etikai tisztasága feletti őrködést.
  • 2. A Társaság a cél elérése érdekében kiemelt feladatának tartja a tagjai közötti szakmai kapcsolat gondozását, szervezését, valamint az urbanisztikai jellegű döntésekben hatáskörrel rendelkező kormányzati és önkormányzati szervezetekkel való, szakmai-társadalmi keretek közötti együttműködést.
  • 3. A Társaság szoros kapcsolatra törekszik az állampolgárokkal és ezek önkormányzati szervezeteivel, a szakmai, a kamarai és más társadalmi szervezetekkel; az állami szervekkel, valamint a tudományos és az oktatási intézményekkel, továbbá gazdasági társaságokkal; kész velük intézményes szervezetközi együttműködések létrehozására.
Felső vezetői
n.a.
Meghatározó egyéniségek, kulcsszemélyek
n.a.
Számítástechnikai fejlesztések/termékek/Projektek
n.a.
Forrásmunkák

Létrehozva: 2018.01.17. 09:52
Utolsó módosítás: 2022.04.21. 22:50