Hivatkozási név: MKE

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Típus:
Társadalmi Szervezetek
Alapítás időpontja:
1935
Címe:
Budavári Palota F épület 439. szoba
Alapítók:
 • magánszemélyek
 • Tevékenység legfőbb céljai, területe

  Célok

  • gyarapítja tagjainak szakmai és általános ismereteit és fejleszti hivatástudatát; állást foglal a könyvtáros-képzés és -továbbképzés kérdéseiben; figyelemmel kíséri és véleményezi a képző intézmények munkáját
  • képviseli a könyvtárosok, szakinformációs tevékenységet végzők, valamint a könyvtárak és szakinformációs intézmények szakmai érdekeit
  • előmozdítja a könyvtárak és szakinformációs intézmények együttműködését, munkamegosztását, rendszerbe szerveződését; ennek érdekében tanácsaival segíti a könyvtárakat fenntartók (állami, önkormányzati és más intézmények) könyvtárakkal kapcsolatos munkáját
  • előmozdítja és ápolja az együttműködést a belföldi és külföldi, nemzeti, és nemzetközi szakmai és egyéb szervezetekkel, különös tekintettel a határokon túl élő magyar könyvtárosok szervezeteire.

  Tevékenység és szolgáltatások

  • vitaüléseket, konferenciákat, tanfolyamokat, tanulmányutakat és más rendezvényeket szervez
  • a könyvtári szolgálat érdekeinek védelme és fejlődésének előmozdítása céljából részt vesz a szakma felügyeletét ellátó minisztérium által létrehozott bizottságokban; véleményezi a szakmát érintő jogszabályok tervezeteit
  • szakmai ajánlásokat, javaslatokat készít, kiadványokat jelentet meg
  • támogatja tagjainak külföldi konferenciákon, tanulmányutakon való részvételét, ösztöndíjakhoz jutását; pályázatokkal segíti szakmai fejlődésüket.
  • tájékoztatja tagjait és a nyilvánosságot tevékenységéről és az aktuális szakmai kérdésekről.
  Felső vezetői
  n.a.
  Meghatározó egyéniségek, kulcsszemélyek
  n.a.
  Számítástechnikai fejlesztések/termékek/Projektek
  n.a.
  Forrásmunkák

  Létrehozva: 2016.07.18. 16:21
  Utolsó módosítás: 2017.08.21. 14:24