Hivatkozási név: LSI Oktatóközpont

LSI (Large Scale Integration) Informatikai Oktatóközpont

Típus:
Oktatási intézmény
Székhely:
Induláskor egy 3 szobás lakásban kezdte el működését az LSI. Az Alapítvány 1990-ben igényt nyújtott be a 3. kerületi Önkormányhoz a Bécsi úton lévő volt szovjet laktanyára, amit 1991-ben meg is kapott. Az épületekből fokozatos ütemben a Főiskola működtetésére is alkalmas infrastruktúrát alakított ki.
Alapítás éve:
1978
A jelenlegi név használatának kezdete:
n.a.
Alapítók:
 • Húsz magyar elektronikai ipari és kutató intézmény
 • OMFB - (gesztor)
Korábbi jogelőd és/vagy csatolt intézmények
n.a.
Informatikai szolgáltatás történeti rész

Az Oktatóközpont fejlődésének lépcsőfokai szakterületi ill. időrendi sorrendben.

Képzés.  A képzési tevékenységet az LSI különféle tanfolyamokkal kezdte. A szintek a vezetőképzéstől, a kutatási eredmények ismertetésén át a konkrét betanításig minden területet felöleltek, tehát az informatikai tudásanyag széles körű elsajátítására hozott létre képzési lehetőséget

Oktatógépek. 1980-ban az LSI Oktatóközpont készítette el Magyarországon az első nyitottan szerelt képzést támogató számítógép sorozatot, amelyen a logikai döntések útjait fényemittáló diódákkal lehetett követni. 1980 második felében elkészült a Z80-as mikroprocesszorra épülő számítógép sorozat Mickey-80 névvel 120 példányban, ami hazai viszonylatan nagy sorozatnak számított. Az oktatást több ezer hardver-kittel támogatták, amiket a tanfolyamokon adtak közre.

Könyvkiadás. 1980 végén megindult a könyvkiadási tevékenység. Az első könyvek a tanfolyamok támogatásához készültek, de rövid idő alatt oly mértékben futott fel ez a tevékenység, hogy az LSI emblémás könyvek közismertté, népszerűvé váltak A könyveket az ország kiváló szakemberei írták. Különösen fellendült a kiadási tevékenység 1992-től amikor a Gábor Dénes Főiskola tankönyveinek kiadásét kezdte meg az intézet. A tankönyvek fontos sajátossága volt, hogy távoktatásra is alkalmasak voltak.

A nyitott egyetem projekt. Az LSI Oktatóközpont már 1982-ben megkezdte az előkészületeket az Angliában elterjedt OPEN UNIVERSITY mintájára a hazai Nyitott Egyetem létrehozására. A terv az volt, hogy egy hazai egyetemhez vagy főiskolához csatlakozva alakítsanak ki egy a teljes országra kiterjedő nyitott rendszerű távoktatásos rendszerű képzést. Ehhez kérelemmel fordultak a Művelődési és Közoktatási Minisztériumhoz.1988-ban az intézet engedélyt kapott arra, hogy két évi nyitott rendszerű képzés után a hallgatók valamelyik magyar egyetemen vagy főiskolán a képzésről szóló diplomát kapjanak. Ennek során 24 intézménnyel kötött az LSI szerződést. Ebben az évben el is készültek az első szemeszter oktatócsomagjai. A beiratkozó hallgatók száma 2000 fő volt. Hamarosan kiderült, hogy ilyen rendszerű képzéshez a feltételek még nem voltak adottak.

A Gábor Dénes Főiskola. 1992-ben az LSI a SZÁMALK Rt.-vel közösen megkapta az engedélyt egy alapítványi (magán) főiskola megalapítására 50-50%-os feladat megosztásban, érdekeltségben. Ebben az évben az alapítók már létre is hozták a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskolát, amely hazánkban elsőként távoktatási módszert alkalmazva országos hálózatban konzultációs központok működtetésével kezdte meg az oktatást. A Főiskola két intézet keretében végezte a tevékenységét, az LSI az Informatikai Rendszerek Intézetében látta el az általa gondozott tantárgyakkal kapcsolatos feladatokat, és a Főiskola tankönyveinek a kiadását.

Vezető tisztségviselők
 • Ágoston Mihály, kuratórium elnök,
 • Szelezsán János, kuratórium elnök,
 • Agg Géza, kuratórium elnök,
 • Dányi István, kuratórium elnök,
 • Kovács Magda, főigazgató, 1978-2006
 • Hullám István, főigazgató, 2007-2010
 • Tóthszöllősy Géza, főigazgató, 2010-2017
 • Szoboczky István, általános igazgató,
 • Csizmadia Tiborné, gazdasági igazgató,
 • Tóth István, beruházási igazgató,
 • Flier István, kiadói igazgató,
 • Borsiczkiné Balogh Júlia, kereskedelmi igazgató,
 • Orosz Lajosné, könyvtár igazgató,
HW-SW eszköztörténeti rész
n.a.
Projekttörténeti rész

1978-ban az Országos Műszaki Könyvtár gesztorálásával húsz magyar elektronikai ipari és kutató intézmény létre hozta az LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítványt, amelynek munkaszervezeteként ugyanebben az évben gazdasági társaságként az angol Open University mintájára megalapították az LSI Oktatóközpontot. A megalapításnak Kovács Magda a mozgató ereje volt.

 Az LSI-történet 2006-tól.

2007-től a Főiskola minden tevékenysége a SZÁMALK-hoz került, az infrastruktúrát is a SZÁMALK biztosította. Az LSI-ben ezután csak néhány tanfolyami képzés folyt, a bevétel egy része a helységek bérbeadásából származott.

2016-ban az LSI egyik alapítója (NOVOTRADE Kft.) hosszú jogi procedúra után új kuratóriumot hozott létre. Igy az Oktatóközpont működtetése a NOVOTRADE vonzáskörébe került. Az Alapítvány bevétele lényegében az infrastruktúra bérbeadásából (főleg oktatást végző intézmények részére) származott.

Oktatás- és kutatástörténeti rész

A képzés szervezetei

Alaptudományi Tagozat Tagozatvezető: Bíró Gábor

Számítógéprendszerek és rendszerszoftver Tagozat Tagozatvezető: Kovács Magda

Oktatástechnológiai Tagozat: Tagozatvezető: Biszterszky Elemér

Informatikai Alkalmazások Tagozat Tagozatvezető: Horváth Mátyás

Vállalkozástudományi Tagozat Tagozatvezető: Pálinkás Jenő

Oktatástechnologizálási igazgató: Horváthné Kuszmann Cecilia

Videólaboratórium igazgató: Oláh György

Tanulmányszervezési igazgató: Lipkay László

Vidéki oktatásszervezési igazgató: Budainé Hamar Gizella

Kulcsszemélyek
n.a.
Érdekességek

1978-ban az Országos Műszaki Könyvtár gesztorálásával húsz magyar elektronikai ipari és kutató intézmény létre hozta az LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítványt, amelynek munkaszervezeteként ugyanebben az évben gazdasági társaságként az angol Open University mintájára megalapították az LSI Oktatóközpontot. Az LSI (Large Scale Integration = nagy bonyolultságú integráció) mozaikszó az áramköri technológia egyik fontos mérföldkövére vonatkozott, ami szinte forradalmi változást jelentett a számítógépek gyártása területén (Megjelentek a mikrószámítógépek). Az alapítók az LSI jelzővel azt akarták kifejezni, hogy a csúcstechnológia élvonalát jelentő eredmények oktatását tűzték ki az intézmény céljául.

Az Oktató központ felügyeletét az Alapítvány Kuratóriuma látta el.


Létrehozva: 2022.04.25. 15:33
Utolsó módosítás: 2024.04.20. 16:15