Hivatkozási név: Kalmár László

Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskola

Típus:
Oktatási intézmény
Székhely:
Jurányi utca 1.
Alapítás éve:
1965
A jelenlegi név használatának kezdete:
n.a.
Alapítók:
Korábbi jogelőd és/vagy csatolt intézmények

1965-ban az iskola amely 1884-től műkődött, több névváltozás után, ennek keretei között megalakult a Hámán Kató Közgazdasági Szakközépiskola.

1991-ben az iskola felvehette a Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskola nevet, mint az első magyar középfokú számítástechnikai iskola.
2007. Az iskolát megszüntették, ill. beolvasztották a Bláthy Ottó Títusz Szakközépiskolába.

Informatikai szolgáltatás történeti rész
n.a.
Vezető tisztségviselők
 • Jancsó Ferenc., igazgató, 1977-1996
 • Jámbor László , igazgató, 1965-1978
 • Zrinszky Oszkár , igazgatóhelyettes, 1965-től
 • Vancsura Zsolt, R-20 gép műszaki vezetője, 1974-1978
 • Vancsura Zsolt, Számítóközpont vezető, 1979-1981
 • Vancsura Zsolt, szakmai igazgatóhelyettes, 1981-2008
 • Stúr Dénesné , általános igazgatóhelyettes, 1977-1996
 • Stúr Dénesné , igazgató, 1997-2007
 • Madarász Péter, a jogutód igazgatója, 2007-től
HW-SW eszköztörténeti rész

1974. Az iskola egy R-20 számítógépet kap.

R-20 gépet lecserélték vállalati felajánlásokból R-35 gépre és IBM S/370 gépre.

A nagygépes irány fokozatosan a személyi számítógépek alkalmazása felé fordult és 2000-re már 7 db PC-s gépteremmel rendelkezett. Az anyagi fedezetet különféle pályázatokon nyert összegek és a vállalati patronálások biztosították. Számos vállalat patronálta az iskolát, a legnagyobb támogatók közé az OTP és a Hungarocamion tartozott.

Projekttörténeti rész

Bekapcsolódtak az ECDL központok munkájába, elnyerték a CISCO Local Academy, az ORACLE Academy, valamint a Microsoft Academy címeket a hozzájuk tartozó oktatási anyagok tanításának, illetve az ezt igazoló oklevelek kiadásának a jogával. Ezeket a jogosultságokat az iskola nem csupán megszerezte, hanem a folyamatos ellenőrzések mellett meg is tartotta. Az iskolák közötti versenyben elnyerték az „Innovatív iskola” címet és bekerültek az ország 30 kiemelt iskolája közé.

Oktatás- és kutatástörténeti rész

1959. Az iskolában elindult statisztikus-ügyvitelgépesítési szakember képzés, amely az ügyvitelgépesítés oktatását tűzte ki célul. Az iskola fenntartója a KSH volt. Az ágazat vezetője Zrinszky Oszkár (1929-2019) igazgatóhelyettes volt. Néhány név az ágazat alapításban közreműködők, ill. a szaktárgyi előadók közül: Gajári Ödön, Gyarmati Péter, Haraszti Ferenc, Horváth István, Jezierski Mihály, Ott Mihály, Tarján György. A Szakközépiskolát a Számok megalakulása után szakmailag a Számok felügyelte.

KSH a területileg hozzá közeleső Hámán Kató iskolában célszerűnek látja megindítani a közgazdasági szakközépiskolai képzést. Az iskolát fenntartó Főváros és az általános szakmai felügyeletet gyakorló Oktatási Minisztérium is támogatta az elképzelést, így megalakult a Hámán Kató Közgazdasági Szakközépiskola. Az iskola profilja idegen nyelvi gép és gyorsíró, valamint ügyvitelgépesítés-szervezési középfokú szakemberek képzése volt. Az ilyen szakemberekre a KSH-nak és országszerte is nagy szükség volt.

A tanítványok az érettségivel együtt számítástechnikai programozó vagy számítástechnikai folyamatszervező szakképesítést kaptak.

Kulcsszemélyek
 • Ökrös Tiborné, 1974 és 1979 között a Számítóközpont (Számítástechnikai Labor) vezető
 • Muzsik Tivadarné , iskolatitkár
 • Gajári Ödön, szaktárgyi előadó
 • Gyarmati Péter, szaktárgyi előadó
 • Haraszti Ferenc, szaktárgyi előadó
 • Horváth István, szaktárgyi előadó
 • Jezierski Mihály, szaktárgyi előadó
 • Ott Mihály, szaktárgyi előadó
 • Tarján György, szaktárgyi előadó
Érdekességek

Hámán Katóból lett az első magyarországi számítástechnikai középfokú iskola, Kalmár László szakközépiskola.

Az iskola előzménye:

1884-ben a Főváros a Lipót utcában (ma Váci utca) megalapította a Lipót utcai polgári leányiskolát.
Az évtizedek alatt több oktatási-képzési profilváltáson és ezzel összefüggésben több névváltozáson és címváltoztatáson ment keresztül az iskola:
1895-ben az iskolát leánygimnáziummá alakítják Lipót utcai felsőbb leányiskola néven.
1906-1917 az iskola Budapest IV. ker. községi felsőbb leányiskola és leánygimnázium néven működött.
1911-1912-ben Baumgarten Sándor műépítész tervei szerint a II. kerületi Jurányi utcában iskola épül. (A Jurányi utca neve ekkor Szegényház utca.)
1917-1919 között az iskola neve Budapest IV. ker. községi leánygimnázium.
1919-ben az I. kerületi Magyar Királyi Werbőczy István Főgimnáziumból négy osztály kiválásával megalakult a Budapest II. kerületi Magyar Királyi Állami Mátyás Király Reálgimnázium, ideiglenesen a II. kerületi Marczibányi téri Rákócziánium-ba helyezve.
1920-ban az iskola a II. kerületi Jurányi utcába költözött, már öt osztállyal.
1922-ben az iskola neve Mátyás Király Főgimnázium lett.
1949-ben az iskola a II. kerületi Állami Gizella Királyné Leánygimnázium nevet kapta.
1950-ben lett az iskola Koltói Anna Leánygimnázium, majd 1954-ben Hámán Kató Leánygimnázium. 1964-ben indult az utolsó gimnáziumi évfolyam.

 


Létrehozva: 2022.02.17. 19:23
Utolsó módosítás: 2024.03.20. 19:10