Hivatkozási név: eVITA

eVITA életviteli technológiák és alkalmazások program

Típus:
Társadalmi Szervezetek
Alapítás időpontja:
2007
Címe:
Alapítók:
n.a.
Tevékenység legfőbb céljai, területe

Az eVITA Fórum, amely a Nemzeti Technológiai Platformok keretében jött létre,  fő célja, hogy az életviteli technológiák és alkalmazások területén rendszeresen bemutassa a kutatás-fejlesztési és innovációs trendeket és eredményeket.

Közös érdekünk, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei legyenek képesek az önálló életvitelre. Ehhez nagy mértékben hozzájárulhatnak az életviteli technológiák és alkalmazások: az önálló, egészségtudatos életvitel lehetőségét kiterjesztő, valamint az egyedül élők biztonságát növelő eszközök, alkalmazások és rendszerek.

A kiútkeresés világszerte, így az Európai Unióban és Magyarországon is megkezdődött. Egyértelmű, hogy az infokommunikációs technológiák segíthetnek a problémák jelentős részének megoldásában. Ehhez azonban széles körben elfogadott stratégiára, fejlesztési programokra és – mindenek előtt – együttműködésre van szükség.

Több éves előkészítést követően 2008 első negyedévében nagy lépés történt az Európai Unióban: elindult az AAL közös program (Ambient Assisted Living Joint Programme), illetve létrejött az AAL Egyesület (AAL Association), amelynek Magyarország is alapító tagja.

Ahhoz, hogy az infokommunikációs technológiák életviteli alkalmazásaiban, illetve az AAL Közös Programban rejlő lehetőségeket ki tudjuk használni, Magyarországon is nemzeti stratégiára és programokra van szükség. Az eVITA (életvitelt segítő infokommunikációs technológiák és alkalmazások; röviden: életviteli technológiák és alkalmazások) Nemzeti Technológiai Platform küldetése, hogy a folyamatosan korszerűsödő infokommunikációs eszközök és alkalmazások beépüljenek a mindennapokba, és széles körben segítsék a rászorultak életét. Ennek érdekében az eVITA Platform összefogja a hazai kutatókat, fejlesztőket, és szervesen bekapcsolja Magyarországot az európai programokba.

Felső vezetői
  • Az eVITA szervezete (2011) ,
Meghatározó egyéniségek, kulcsszemélyek
n.a.
Számítástechnikai fejlesztések/termékek/Projektek

2005: létrejön a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Beágyazott és Ambiens Rendszerek Innovációs Műhely

2006: javaslat az eVITA (életvitelt segítő infokommunikációs technológiák és alkalmazások; röviden: életviteli technológiák és alkalmazások) Programra.

2007-ben létrejött az NJSZT-vel az együttműködés.

2007. nyár: a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízást ad az eVITA Nemzeti Programot megalapozó háttértanulmány megírására.

2007. november: megalakul az eVITA Nemzeti Technológiai Platform

2010. március: megújul az eVITA Nemzeti Technológiai Platform

Jellemzően minden hónapban van egy találkozó. A 2010. évi összejövetelek programja három fő részből áll:
Előadások 2-3 kutatás-fejlesztési, illetve innovációs projektről, egyenként 15-20 percben;
Poszterbemutatók és demók 6-12 érdekes részfeladatról és azok megoldásáról;
Az eVITA Platform keretében folyó munkák ismertetése, a készülő eVITA Stratégiai Kutatási Terv (SKT) és eVITA Stratégiai Megvalósítási Terv (SMT) állapotának, valamint aktuális kérdéseinek megvitatása.
Az előadásokat és különösen a poszterbemutatókat és demókat vita követi.

 


Létrehozva: 2021.01.03. 15:17
Utolsó módosítás: 2024.04.04. 18:29