Hivatkozási név: ÉTE

Építéstudományi Egyesület

Típus:
Társadalmi Szervezetek
Alapítás időpontja:
1946
Címe:
1095 Budapest, Mester U.87.
Alapítók:
n.a.
Tevékenység legfőbb céljai, területe

Az Építéstudományi Egyesület kiemelt célja, a szakmai hagyományok, az örökölt építészeti értékek megőrzése, ápolása, továbbadása, a kutatások-fejlesztések támogatása, összhangban a 2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és technológiai innovációról szóló 5.§(3) bekezdése alapján, továbbá eredményeinek a gyakorlatban való hasznosulásának elősegítése, az építéstudomány színvonalának folyamatos emelése, terjesztése, az alkotó munka támogatása. Az Egyesület tagsága számára meghatározott célok között kiemelkedő jelentőségűek a szakmai fejlődéshez, az új ismeretek közkinccsé tételéhez, a tapasztalatok átadás-átvételéhez a szakmai továbbképzéshez, az elért eredmények bemutatásához lehetőségek biztosítása, a szakmai érdekképviselet vállalása. Évente kb. mintegy 60-80, a szakosztályok és a területi (régiós) szervezetek által szervezett szakmai program (ankét, előadás, épület látogatás, stb.) kerül megrendezésre, amelyekről az ÉTE Egyesületi újságban a Hírmondóban, és az Egyesület honlapján adunk teljeskörű tájékoztatást, továbbá az Építéstudományi Egyesület hivatalos Facebook oldalán.

Felső vezetői
  • Nagyunyomi-Sényi Gábor, elnök
  • Varga Mihály , társelnök
Meghatározó egyéniségek, kulcsszemélyek
  • Uhrinyi Balázs, főtitkár
Számítástechnikai fejlesztések/termékek/Projektek

Az egyesület célkitűzése

  • a tagok szakmai tájékozottságának, tájékoztatásának, ismeretbővítésének elősegítése, fórumot biztosítva a szakmai kérdésekben a közös gondolkodásnak,
  • javaslatokkal, véleményezésekkel, állásfoglalásokkal segíteni az állami, önkormányzati és más hivatali (hatósági) tevékenységet és ellenőrzést,
  • szervezni és részt venni a szakmai oktatásban, továbbképzésben, szakmai tájékoztatásban; segíteni az építőipari szakképzettséggel vagy ismeretanyaggal nem      rendelkező társadalmi rétegek tájékozottságát is építési-, építőipari kérdésekben,
  • részt venni az építési műszaki kultúra fejlesztésében, terjesztésében, a kutatás-fejlesztési eredmények alkalmazásának ismertetésében,
  • nemzetközi szakmai kapcsolatokat teremteni,

az építőszakma történetének és hagyományainak, nagyjai emlékének ápolása, ismertetése.

Átalakulások

Az Építéstudományi Egyesület, illetve jogelődje hivatalosan 1949. február 2-án jött létre Magasépítési Tudományos Egyesület (MTE) néven. A későbbiekben neve változott: 1952-ben Építőipari Tudományos Egyesület (ÉTE), illetve 1990-ben Építéstudományi Egyesület (ÉTE) lett, bírósági végzésekkel. Mindez nem változtat azon, hogy az 1848-as magyar szabadságharc egyik kiemelkedő képviselője, Hollán Ernő alapította Magyar Mérnök és Építész Egylet egyik jogutódjának tekintjük magunkat.

Forrásmunkák

Létrehozva: 2020.11.07. 18:34
Utolsó módosítás: 2024.05.17. 18:47