Hivatkozási név: ESZTIK

Egészségügyi Szervezés Tervezés és Információs Központ

Típus:
vállalat
Alapítás időpontja:
1972
Címe:
László kórház területe (barakk épület) majd Arany János utca 6-8
Alapítók:
 • Egészségügyi Minisztérium - közreműködők: dr Mányi Géza, Aczél György főcsoportfőnök, Balogh János főosztályvezető, Hutás Imre miniszterhelyettes
 • Tevékenység legfőbb céljai, területe

  Hasonlóan más ágazati szervezési intézményekhez, a minisztérium vezetés szakmai anyagokkal történő támogatása, a számítástechnikai alkalmazások megvalósítása és koordinálása, a nemzetközi kapcsolatok és azok tudományos eredményeinek használata és terjesztése,

  az ágazati statisztikai rendszer folyamatos működtetése és karbantartása, kötelező adatszolgáltatás a KSH, valamint a nemzetközi szervezetek (Egészségügyi Világszervezet, WHO) részére, esetenként konkrét adatfeldolgozási feladatok végzése mind a minisztérium, mind az ágazati intézmények és az ellátó hálózat (alapellátás, járó és fekvő beteg szakellátás) számára, az ágazati informatikai stratégia kidolgozása és előkészítése jóváhagyásra az egészségügyi Számítástechnikai Alkalmazási Bizottság (SzAB) javaslatai alapján, stratégiák, tervezetek, javaslatok kidolgozása, illetve koordinálása az egészségügyi informatikai alkalmazásokra, a hardver és szoftver eszközök beszerzésére, fejlesztésére; az eszközök üzembe helyezésének felügyelete és működésük nyomon követése, a gyógyító-megelőző munkát támogató rendszerek tervezése, megvalósításuk követése és működésük felügyelete (beteg-orientált és vezetés-orientált rendszerek), nemzetközi információs feladatok ellátása a KGST-n belül és azon kívül (WHO, IMIA, EFMI): ország-tanulmányok elkészítése és frissítése, a nemzetközi kutatási és fejlesztési tevékenység figyelése és a lehetőség szerinti részvétel koordinálása, minisztériumi szakkönyvtár fenntartása és működtetése, rendszeres elemzések, értékelések készítése, évkönyvek kiadása, folyóiratok gondozása stb., az egészségügyi – orvosi – informatika kutatás-fejlesztési feladatainak, az oktatás-képzés feladatainak szorgalmazása, részvétel a koordinációban (elgondolás: az ESZTIK, mint országos intézet).

  Felső vezetői
  • Mányi Géza, igazgató 1972-1978
  • Balog János, igazgató 1978-1982
  • Szoboszlai Sándor, igazgató 1982-1984
  • Simon Pál, igazgató 1984-87
  • Balázs Éltes András, igazgató 1987-1988
  Meghatározó egyéniségek, kulcsszemélyek
  • Balog János, Eü.M. főosztályvezető, az egészségügyi informatika nemzetközi és hazai elismert szakembere, állományon kívül,
  • Paksy András, Eü.M. főosztályvezető helyettes, az ágazati egészségügyi statisztikai rendszer korszerűsítésének irányítója, állományon kívül,
  • Aczél György, Eü.M. főcsoportfőnök, az egészségügyi informatika egyik hazai megalapítója, meghatározó személyisége, állományon kívül,
  • Hutás Imre, Eü.M. miniszterhelyettes, államtitkár, az egészségügyi informatika egyik hazai megalapítója, SzAB vezetője, állományon kívül
  • Kövesi Ervin, igazgatóhelyettes, szakkönyvtár szervezés és felügyelet, nemzetközi feladatok ellátása,
  • Sinkó János, igazgatóhelyettes,
  Számítástechnikai alkalmazottak száma
  átlagosan 130-150 fő
  Számítástechnikai eszközpark

  Központ először R20 számítógépet kapott; ezt később R22 gépre cserélték le, amely a ’70-es évtized végén még kiegészült egy MERA típusú csoportos adatrögzítő berendezéssel. A nagytömegű adatrögzítő munka miatt a konfigurációt utóbb kiegészítették még egy hasonló adatrögzítő berendezéssel. A nyoclvanas években mikroszámítógépes hálózati alkalmazások elindítása (1984: MTA SZTAKI-Országos Kardiológiai Intézet, MEDICOR-Országos Orvostovábbképző Intézet, SZKI-Bp. Főváros Margit Kórház).

  Számítástechnikai fejlesztések/termékek/Projektek

  A 70’-es évek végétől egészségügyi statisztikai évkönyv adatainak biztosítása, mely tartalmazza a betegek statisztikai adatait, illetve mikor/hol/ki/mivel volt ellátva. Ez kötegelt adatfeldolgozással készül, kezdetben lyukkártyás megoldással majd elektronikus adatrögzítéssel (MERA) és kötegelt adatbázis feldolgozással.

  A számítástechnikai alapoktatás beindítása az orvostudományi egyetemeken (SZOTE, SOTE majd POTE), a Neumann Kollokviumokon való aktív részvétel mellett a felhasználó orientált Egészségügyi Informatikai Vándorgyűlések elindítása.

  Az ESZTIK, mint intézmény az egészségügyben az ágazati Számítástechnikai Alkalmazási Bizottság titkársági feladatait is ellátta. A SzAB elnöke: Hutás Imre miniszterhelyettes, államtitkár, SzAB titkárok: Talyigás Judit (1980-83), Simon Pál (1984- 88).

  ESZTIK foglalkozott a külföldi országok egészségügyi adatainak beszerzésével / aktualizálásával is. Az intézet nemzetközi főosztályának feladata volt a mindenkori egészségügyi minisztériumot a külföldi útjaikra az aktuális országból felkészíteni. Így kialakult egy jelentős tudományos értéket tartalmazó, a Föld szinte minden országára vonatkozó részletes országonkénti szinte naprakész gyűjtemény.

  Az ESZTIK töltötte be a KGST-én belül a magyar koordinációs szerepkört az egészségügyi informatika és az egészségügyi szervezés témaköreiben. Az intézet KGST csoport vezetőjének szervezését és irányítását Menczer Gusztáv látta el.

  Az 1970-es évtizedben az Intézet munkájában az ágazati statisztikai feladatok domináltak, de – részben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) indíttatására, részben a hazai egészségügyi ellátási rendszer működésének javítása céljából – különböző vizsgálatok kezdődtek egyrészt a lakosság egészségi állapotának felmérésére, másrészt a kedvezőtlen állapot okainak epidemiológiai feltárására, valamint az ellátórendszer hiányosságainak és az ellátási szükségleteknek a felmérésére.

  Paksy András koordinálásával készült SzamInform rendszer: tokozott prom – tárolási mennyiség: 0,5 Kb , (ezen tárolták volna a beteg adatait / sürgősségi ellátásait). Ennek a tárolási méretét, egy másik eszközzel 2,5 kb-ra növelték. Adatbevitel és olvasás Kifejezetten egy cél-számítógéppel volt megvalósítható. Megjeleníteni a VIDEOTON által gyártott elterjedt „Tünde” tv-t használták.  Nem került bevezetésre.

  Donor adatbázis kialakítása: Simon Pál-ék által kidolgozott egészségügyi rendszer, a WHO világkongresszuson is bemutatva.

   

  Átalakulások

  Átalakulás vegyes gazdálkodású intézménnyé: 1987.

  Megszűnés: felszámolással: 1988

  Érdekességek

  70’-ben az NJSZT Orvosbiológiai Szakosztály megalakulása (Szellemi-szakmai grémium: Csernay Laszló, Naszlady Attila, Széphalmy Géza, Jávor András, Paksy András, Simon Pál és mások…)

  Szegeden a Szegedi Orvostudományi Egyetemen létrejött az egyetemi Számítástechnikai csoport, majd központ. Feladata a klinikai rendszerek fejlesztése (GINS klinikai rendszerek) és az egészségügyi informatikai oktatás. (Madarász István, Győri István, Hantos Zoltán, Bari Ferenc). A kezdeti hardver bázis a Videoton 1010B számítógép volt.

  Szekszárdon, a Tolna megyei Kórház bázisán létrejött az első kórházi számítástechnikai központ Szentgáli Gyula orvos-igazgató ezredes vezetésével. Meghatározó szereplők: Jávor András, Körösztös Vince, Simon László, Bordás István – feladata a kórházi statisztikai és ellátást,- gyógyítást támogató rendszerek kialakítása. A kezdeti hardver bázis a Videoton 1010B számítógép volt.

  Az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Számítóközpontja szakmai és népegészségügyi feladatokat látott el (Schweiger Ottó, Ajkay Zoltán, Pataky Géza). Az ott végzett tudományos és fejlesztő munka: Naszlady Attila irányításával: Képdigitalizálás a BME-vel közreműködésével (2 db eszköz készült el, röntgen képek digitalizálására). Elkészült a EKG térbeli ábrázolása, szíven lineáris 2 szintű görbe helyett, a felületen, hogy futnak végig a hullámok: vektorkardigram).

  SOTE Számítástechnikai csoport: informatika oktatás, a tudományos munka informatikai támogatása. Vezető munkatársak: Fedina László, Schraiber Benedek, Sali Attila, Jávor András, Dinya Elek.SOTE Kutatás támogatás valósul meg pl. Kékes Ede kardiológia területén.

  Orvostovábbképző Intézet számítástechnikai fejlesztések: alkalmazások a kardiológiai területén (Antalóczy Zoltán, Kékes Ede).

  SANINFORM rendszer, egyéni elektronikus adathordozó. Alkotók: Gulyás Imre, Naszlady Attila, Simon Pál, Nivelko Gmk. 1983. Bemutatva: a MEDINFO’86 (Washington) világkongresszuson. Irodalom: Simon, Pál; Naszlady, Attila: Memory card – Micro chip – in Primary Health Care. MEDINFO’86, Washington, IFIP-IMIA, R.Salamon, B.Blum, M.Jorgensen (eds.), Elsevier Science Publisher B.V. (North Holland), Proceedings pp. 1015-1019.


  Létrehozva: 2016.06.25. 17:29
  Utolsó módosítás: 2024.03.31. 18:01