Hivatkozási név: DECUS

DECUS (Digital Equipment Computer Users' Society)

Típus:
Társadalmi Szervezetek
Alapítás időpontja:
1961
Címe:
USA
Alapítók:
 • Digital számítógépek használóinak nemzetközi közössége
 • Tevékenység legfőbb céljai, területe

  Honlapunk DECUS név alatt foglalkozik az amerikai anyaszervezettel, valamint a vele kapcsolatban létrejött hazai felhasználói tömörülésekkel.

  1. A DECUS (Digital Equipment Computer Users’ Society) története.  1961-ben, amikor az amerikai DEC (Digital Equipment Corporation) cég meredeken felfelé ívelő üzleti pályája a csúcsa felé közeledett, és már néhány ezer miniszámítógép (PDP5, PDP8, PDP11) eladásán túl voltak, a felhasználók hatalmas szakmai érdeklődésének köszönhetően létrehozták a DECUS-t. Az amerikai központú DECUS olyan független társaságként jött létre, amelynek tagja lehetett bármely cég vagy számítástechnikai fejlesztő szakember, amely vagy aki DEC gépet üzemeltetett vagy azon dolgozott. A tagság lelkesedését csak fokozta, hogy a DEC olyan tudásanyagot (kézikönyvek, lyukszalagok, mágnesszalagok, tanfolyamok, stb.) bocsátott a DECUS rendelkezésére, amivel megnyitotta az addig szigorúan elzárt számítástechnika világát. Amerikai és európai fiatalok ezrei kerültek egymással kapcsolatba, osztották meg egymással tapasztalataikat, vettek részt az önkéntesek által szervezett, de a DEC által is finanszírozott, segített konferenciákon, amelyekből Amerikában évente kettőt, Európában évente egyet tartottak. A DEC ezzel a zseniális üzleti fogással kommunikációs csatornát nyitott a felhasználói felé, saját maga is sokat profitálva ebből. Főszereplők, szervezők: Edward Fredkin, Terry Shannon, John R. Wisniewski, Otto Titze. 1998-ban a Compaq felvásárolta a Digital-t, és a DECUS  Compaq user group-pá alakult. 2002-ben a Hewlett-Packard felvásárolta a Compaq-ot, és a DECUS egy HP User Society-vá alakult. 2008-ban a HP felhasználói körei fuzionáltak Connect Worldwide néven.

  2. A magyar vonal, a HLUG Hungarian Local User Group). Magyar szakemberek a hatvanas években már felismerték a DECUS jelentőségét, a megszerezhető információk alapján a KFKI-ban előállították a PDP8-nak megfelelő, azzal teljesen kompatibilis TPA-i számítógépet, ezzel útjára bocsátva itthon is DEC (Digital) kultúrát. A hetvenes évek elején az NJSZT szervezésében lehetett kijutni a DECUS európai konferenciáira (Strassburg, London, Zürich, stb), ezzel a magyar szakembergárda bekerült a nyugati számítástechnika vérkeringésébe. 1978-ban a NJSZT keretei között megalakult az „ESZR-en kívüli számítógép Felhasználók Klubja”, egy-egy nagyobb példányszámban beszerzett/használt gép felhasználóinak tömörítésére. Első lépésben két szekciója alakult meg, a DATASAAB Szekció és a Mini Számítógépes Szekció. Az utóbbi két csoportban kezdte meg munkáját. A TPA felhasználók csoportjában, és a PDP-11 felhasználók csoportjában. Ez utóbbiban mintegy 100 tag tömörült, akik mintegy 30 PDP konfiguráción osztoztak. A PDP-11 felhasználók csoportjának mintegy 30%-a (többen már 1968 óta) tagja volt a DECUS-nak, s részt vett a DECUS nemzetközi rendezvényein, ill. kapcsolatot tartottak vele. A DECUS európai szervezete (DECUS Europe) 1979 májusában elismerte a magyar csoport létrejöttét, és besorolta Ausztriával, NDK-val és NSZK-val együtt a DECUS München-hez. Az első magyarországi konferenciára 1981-ben, a BME R épületében került sor, ahol nyugat-európai előadók is megtisztelték a magyar csapatot. Még 1983-ban lehetett egy nemzetközi konferenciát tartani Kőszegen, majd a szigorodó COCOM előírások miatt már csak hazai részvételű konferenciák voltak. A nyugati tagszervezetek nem tehették meg, hogy továbbra is befogadják a HLUG-ot, így csak egyénileg lehetett részt venni az ő konferenciáikon. A nyolcvanas években a KFKI útjára bocsátotta a TPA1140, TPA1148, VAX tipusú számítógépeit, a SZÁMALK elkötelezett gyártóvá és forgalmazóvá lépett elő, szükségük volt továbbra is a DEC számítógépek szerelmeseire, és nyitva tartották a kommunikációs csatornát, a HLUG-DECUS konferenciákat. 1990 április 2-án Digital Equipment (Magyarország) Kft néven megalakult a Digital-KFKI-SZÁMALK vegyesvállalat, amelynek munkatársai a szabályzat szerint már nem lehettek tagjai a HLUG szervezetének, de az 1993-ig tartott konferenciákon szívesen vettek részt, ezzel is terjesztve a DEC-Digital kultúrát.

  3. DECUS Magyarország Egyesület.  1996 februárjában a Balatonfüredre összehívott DECUS-HLUG konferencián alakult meg hivatalosan a DECUS Magyarország Egyesület, amelynek alapszabálya rögzítette, hogy az Egyesület célja a DEC által kifejlesztett és/vagy forgalomba hozott számítástechnikai eszközök és programok hatékony alkalmazásának elősegítése információk kicserélése révén. Az Egyesület célja továbbá az, hogy a DECUS világméretű szakmai szerveződés feltételeit teljesítve Magyar Nemzeti Felhasználói Csoportként (DECUS Hungarian National Users Group, DECUS H-NUG) képviselje a Magyar DEC felhasználók érdekeit. Az Egyesület tehát automatikusan tagja lett a nagy DECUS-nak, ezzel ismét kommunikációs csatornát nyitva és nagyszámú felhasználót bekapcsolva nemcsak a szakmai, hanem az üzleti és piaci információáramlás vérkeringésébe. A hagyományos éves konferenciákat ezentúl a Digital Equipment (Magyarország) Kft rendezésében, az NJSZT- Conference-Tours szervezésében tartotta az Egyesület. 1998 januárjában a Compaq Computer megvette a Digital Equipment Corporation-t és ez új fejezetet nyitott a DECUS Magyarország Egyesület életében is. Az 1998-as Pécsett tartott konferencián a közgyűlés módosította az alapszabályt azzal, hogy az eredeti székhelyet, ami a Digital székháza volt, áthelyezte a BME R épületébe, tehát a Compaq már nem vitte magával az új székházába a DECUS-t. Az Egyesület vezetősége jó érzékkel látta a változást és a fenntarthatóság érdekében bevezette a tagdíjfizetési kötelezettséget, ami ugyan csak 500 Ft volt egy évre, de akkor még magas volt az Egyesület létszáma (kb 400 fő). A hagyományos éves konferenciák a Compaq rendezésében zajlottak 2002-ig. 2003 –ban már a HP-Compaq fúzió eredményeképpen létrejött HP Magyarország Kft rendezésében zajlott Sarlóspusztán a konferencia. A HP-Compaq fúzió érdektelenné tette a DECUS tagságát. Már nem hajtott senkit a lelkesedés, a pusztán üzleti sikerek nem a szakmáról szóltak. 2004 novemberében Székesfehérvárra meghirdetett DECUS konferencián már csak 25 tag jelent meg, itt volt az Egyesület utolsó közgyűlése is, ahol még megpróbálták felvenni a HP-DECUS szakmai Egyesület nevet, új vezetőséget próbáltak választani, de mindez már nem valósult meg, a tűz Magyarországon kialudt. Hivatalosan a DECUS Magyarország Egyesület 2017-ben megszűnt.

  Felső vezetői
  • Hanák Péter, a HLUG elnöke 1979-1995
  • Szigeti Ágnes, magyar DECUS Egyesület elnöke
  • Haraszlin Gábor, magyar DECUS szervezetek elnöke (DECUS)
  • Kelemen Gáspár, magyar DECUS szervezetek elnöke
  • Kuhár János, magyar DECUS szervezetek elnöke
  • Pomper János, magyar DECUS szervezetek elnöke (DECUS)
  • Szentgáli Ádám, magyar DECUS szervezetek elnöke ((HLUG, 1995-2000)
  • Csillag Annamária, magyar DECUS szervezetek vezetőségi tagja (HLUG)
  • Dajka Marianna, magyar DECUS szervezetek vezetőségi tagja (HLUG), titkár
  • Fodor Zsuzsa, magyar DECUS szervezetek vezetőségi tagja (HLUG)
  • Haraszti Attila, agyar DECUS szervezetek vezetőségi tagja (HLUG)
  • Kálmán Pikó István, magyar DECUS szervezetek vezetőségi tagja (HLUG)
  • Maulis Ádám, magyar DECUS szervezetek vezetőségi tagja (HLUG)
  • Veigl Mihály, magyar DECUS szervezetek vezetőségi tagja (HLUG)
  Meghatározó egyéniségek, kulcsszemélyek
  • Beck György, konferenciák támogatója a Digital, Compaq részéről
  • Szalay Imre, konferenciák támogatója a Digital, Compaq részéről
  • Ajpek Judit, konferencia szervező
  • Bruck Péter, konferencia szervező
  • Horváth Ádám, konferencia szervező
  • Karámos Zsuzsa, konferencia szervező
  • Lőrincze Géza, konferencia szervező
  • Molnár Péter, konferencia szervező
  Számítástechnikai fejlesztések/termékek/Projektek

  A magyar DECUS szervezetek tevékenysége: a DECUS-, HLUG-, ill. HLUG-DECUS konferenciák szervezése

  Átalakulások

  1961: A DECUS megalakulása

  1978: Az NJSZT Miniszámítógépes szekció (a HLUG elődje) megalakulása

  1979: A DECUS befogadja nemzeti szervezetei közé a HLUG-ot

  1996: A DECUS Magyarországi Egyesület megalakulása

  Érdekességek

  A DECUS weboldal Szigeti Ágnes munkáján alapszik. Ehhez felhasználta Bán Zsuzsa: A Digital legenda c. művét is.


  Létrehozva: 2020.02.11. 11:27
  Utolsó módosítás: 2024.06.13. 23:19