HTE lista

 

A jövőben a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) szorosabb együttműködésre lép a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) keretein belül működő Informatikatörténeti Fórummal (iTF). Ennek kezdeti lépéseként az iTF által bemutatott több mint hétszáz személyből a HTE érintettségű személyek találhatók meg ebben a listában. A későbbiekben tervezzük a lista bővítését a kiemelkedő HTE tagjaink bemutatásával. A HTE ezzel egyben segíti az iTF szélesebb körű megismertetését is. https://itf.njszt.hu/

HTE lista

Név Rövid bemutatás
Berceli Tibor 1929 mérnök
MTA doktora

Állami díjas villamosmérnök, kutató, a BME VIK-en a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék professor emeritusa. A mikrohullámú távközlés nemzetközi hírű kutatója. A BME Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskoláján témakiíró.

 

Hutter Ottó (1930) 1930 - 2008 mérnök

Állami Díjas villamosmérnök, a TKI kutató-fejlesztő munkatársa, főosztályvezetője volt. A távközlési, adat- és információátviteli berendezések és rendszerek szinte minden generációjának kutatásával, fejlesztésével foglalkozott.

Almássy György 1919 - 1984 mérnök
MTA doktora

Kossuth- és Állami Díjas kutató villamosmérnök; a TKI-ban 2 és fél évtizeden át tudományos osztály-, ill. főosztályvezető; a BME-n egyetemi tanár volt. A magyar mikrohullámú műszerprogram kidolgozója és irányítója. Volt HTE és MATE elnökségi tag.

 

Géher Károly 1930 - 2006 mérnök
MTA doktora

Villamosmérnök, a BME tudomány-rendszerezőként és kitűnő előadóként ismert, tudós egyetemi tanára volt. A “Lineáris hálózatok” tárgyat új rendszerezési elvével és új pedagógiai módszereivel tette klasszikussá. Fontos funkciókat töltött be a HTE-ben.

Bognár Géza 1909 - 1987 mérnök
MTA rendes tagja

Kétszeres Kossuth-díjas villamosmérnök. Csaknem három évtizeden keresztül volt a TKI-ban folyó tudományos-mérnöki munka meghatározó alakja. Nevéhez fűződik a mikrohullámú rádió-összeköttetések hazai fejlesztésének elméleti és gyakorlati megalapozása.

Barta István 1910 - 1978 mérnök
MTA rendes tagja

Kossuth-díjas villamosmérnök, egyetemi tanár. Jelentősek eredményei a televíziós képátviteli technika terén. Oktatás- és tudományszervezői munkássága is jelentős: első vezetője volt a BME Híradástechnikai Tanszéknek; alapító tagja és elnöke a HTE-nek.

Bódi Antal 1964 mérnök
PhD

Magyarországon elsőként szervezett kábeltelevízióra alapozott szélessávú internetszolgáltatást (1996, Nyíregyháza). Részt vett a www.magyarorszag.hu, Ügyfélkapu, EESZT és eSZIG elindításában. Utóbb a közlekedés digitalizálásán dolgozik a KTI-ben.

Feczkó Iván 1940 - 2023 mérnök

A diploma megszerzésétől nyugdíjba vonulásáig, majd külsős tanácsadóként a MATÁV előd- és utódszervezeteinél csaknem 50 évig szolgálta a magyarországi (nem beszédcélú) távközlési és informatikai szolgáltatások technológiai és üzleti fejlődését.

Szabó Csaba Attila 1945 mérnök
MTA doktora

Rádiómérnök, a BME professzor emeritusa. Egyetemi oktatói, vállalkozásfejlesztői, ipari vezetői, nemzetközi tanácsadási, valamint szakfolyóirat főszerkesztői pályafutása számottevő és elismert.

Debreceni Győző László 1956 mérnök

Telekommunikációs mérnök. A Magyar Telekomnál az optikai és IP hálózati, a ráépülő termék- és szolgáltatás-, ill. a kapcsolódó szervezeti fejlesztések irányítója volt. Utóbb az államigazgatásban tölt be vezető szerepet hálózatfejlesztési területeken.

Kántor Csaba 1945 mérnök
egyetemi doktor

Távközlési rendszerek szakértője, eszközminősítésük kialakítója; a hazai űrtávközlés jeles szereplője. Létrehozója, irányítója volt a Magyar Telekom K+F tevékenységének. Az Űrkutatási Tudományos Tanács alapító tagja. A HTE volt főtitkárhelyettese.

Dely Zoltán 1951 mérnök

A számítógépes távközlő hálózattervezés, illetve a távközlés szabályozás műszaki szakértője. A Magyar Telekom Csoportnál osztályvezetőként a műszaki stratégiai felelőse és kutatója volt.

Ágoston György 1946 mérnök

MTV műszaki felsővezetőként tevékenykedett az analóg-digitális, az SDHDTV átállás s az informatika-távközlés-média konvergenciája korszakaiban. Vezető szerepe volt a televíziós műsorgyártó és archiváló rendszerek informatikai rendszerré alakításában.

Bölcskei Imre 1941 mérnök

A távközlés területén dolgozott vezető pozíciókban. Irányította a kapcsolástechnikai és átviteli hálózati fejlesztéseket, a crossbar és elektronikus központok hazai honosítását; illetve az Európai Unió távközlés szabályozási rendszerének bevezetését.

Tölösi Péter 1943 - 1999 mérnök

A magyar távközlési iparág kiemelkedő szereplője volt. Meghatározó szerepe volt az iparág liberalizációjában és MATÁV felsővezetőként annak privatizációjában. Az ő nevéhez is fűződik a hazai optikai gerinchálózat kiépítésének elindítása.

Slyuch András 1954 mérnök

Távközlési szakember. Szinte minden munkaterületen tevékenykedett: a gyakorlati végrehajtástól az irányításig, a hatósági területtől az ellenőrzésig.

Sipos László József 1957 mérnök

Az MVM Paksi Atomerőmű nyugalmazott minőségbiztosítási vezetőmérnöke. Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság minőségügyi rendszermenedzsere, és a független nukleáris szakértőket Minősítő Bizottság tagja.

Hinsenkamp Lászlóné Fehér Mária 1940 mérnök

Tíz év kutatás (HIKI, TKI) után az OMFB-ben az OECD országokkal folyó kétoldalú kormányközi TéT együttműködéseket koordinálta, majd segítette az EU FP5 Programjához való csatlakozást. Oktatóként is részt vett EU programokban.

Hinsenkamp László 1942 - 2016 mérnök
PhD

A TKI-ban kutató-fejlesztő, majd a brémai Hochschule Bremen (HSB) vendégtanára volt. Alapítója és ügyvezetője volt a brémai DSI GmbH cégnek. Tervezési, fejlesztési és megvalósítási projekteket vezetett az űrtávközlés különböző területein.

Drozdy Győző 1955 mérnök
egyetemi doktor

A Pannon GSM – a Telenor Magyarország – első munkavállalójaként, meghatározó szakembereként, vezérigazgató-helyettesként 1993 óta formálta a hazai mobil-távközlés fejlődését, a mobil hálózati technológiák hazai alkalmazásait.

Hanzó Lajos 1952 mérnök
MTA külső tagja

A TKI-ban eltöltött közel 10 évi kutató munka után a southamptoni egyetem oktatója majd tanszékvezető professzora lett. Jelentős nemzetközi tekintélyt szerzett 3G, 4G, 5G mobil rendszerek és kvantum-kommunikációs kutatási eredményeivel.

Jereb László 1947 mérnök
MTA doktora

Az infokommunikációs hálózatok többrétegű, technológia-független modellezésének, tervezésének és teljesítőképességi elemzésének hazai megalapozója és résztvevője. A soproni gazdaságinformatikus szak létrehozója. A BME és a SoE professor emeritusa.

Baranyi András 1936 - 1997 mérnök
MTA kandidátusa

A TKI-ban volt osztályvezető. Adatátviteli modemek fejlesztésével, nemlineáris áramkörök hálózatelméletével foglalkozott. Később szerepe volt az Interkozmosz program űrtávközlési kutatásaiban.

Székely Vladimír 1941 - 2020 mérnök
MTA rendes tagja

A BME EET tanszékvezető egyetemi tanára volt. Már 1969-től programozást oktatott a VIK-en. Kidolgozott CAD módszereket az elektronikai tervezéshez. Félvezető mérési, kiértékelési és minősítő módszerei világszerte elterjedtek.

Rét András 1938 - 2010 mérnök
egyetemi doktor

A TKI-ban és a Telefongyárban távadatfeldolgozással foglalkozott. ESZR távadatfeldolgozási perifériák és szoftverek fejlesztését vezette. Később nemzetközi hálózati termékgyártókat képviselt hazánkban.

Mazgon Sándor 1933 mérnök

A hazai adatátvitel atyja. 1967-2009 között részt vett több hazai adatátviteli és számítástechnikai szabvány kidolgozásában, gondozásában, az elektronikus adatcsere (EDI) szabványok honosításában.

Horváth Pál 1949 mérnök

Távközlési szakember, vállalatvezető. Volt a MATÁV, valamint alapításától a Pantel vezérigazgatója. Később az Actel távközlési céget vezette. Irányította országos adathálózatok fejlesztését és két országos optikai gerinchálózat kiépítését.

Zombory László 1942 mérnök
MTA doktora

A BME oktatója (1965-2012), VIK dékánja (1988-1994) volt. Az Antenna Hungária igazgatótanács első elnöke (1993-1996), az NHIT első elnöke (1996-2000), a HTE elnöke (2002-2005) volt. A HUNGARNET alapító elnöke (1992).

Haidegger Géza 1954 mérnök
PhD

A gyártásautomatizálás, robotika, ipari adathálózatok és hálózat-alapú vezérlési rendszerek szakembere. A SZTAKI munkatársa; vezetésével jött létre a gyártásautomatizálási Informatikai Protokoll Oktatóközpont.

Levendovszky János 1960 mérnök
MTA doktora

A BME egyetemi tanára. Szakterületei: adaptív jelfeldolgozási algoritmusok, sztochasztikus modellezés, kommunikációs hálózatok protokolljainak optimalizálása, statisztikus erőforrásmenedzsment, algebrai kódelmélet.

Schmideg Iván 1933 mérnök
MTA kandidátusa

20 évig távközlési berendezések fejlesztője, majd az OMFB távközlés-fejlesztéssel foglalkozó főosztályvezető-helyettese. A korszerű szabályozás megvalósításán dolgozott, különös tekintettel a jövőbeli infokommunikációs technológiákra.

Binder László 1943 mérnök

1964-től részt vett az EMG 830 számítógép fejlesztésében. Volt az SZKI kereskedelmi igazgatója, az Operator Hungaria ügyvezető igazgatója, az EUROTEL vezérigazgatója, majd az Antenna Hungária Távközlési üzletág vezetője.

Csaba László 1935 fizikus
MTA kandidátusa

Az NIIF Program Műszaki Tanácsának vezetőjeként elosztott számítógép hálózati szolgáltatásokat hoztak létre, megteremtve az Internet hazai bevezetésének alapjait.

Czakó Ferenc 1963 fizikus

Egy garázscégből (Optotrans) felfejlődve, felvásárlásokkal és tőkebevonásokkal létrehozta a tőzsdén jegyzett Synergon vállalatóriást, melynek 2006-ig vezérigazgatója, illetve elnöke volt. Azóta tanácsadóként dolgozik.

Németh Géza 1959 mérnök
PhD

Tématerülete a beszédinformációs rendszerek, a multimodális és a mobil ember-gép interfészek (az alapkutatástól, a fejlesztésen át az alkalmazásig). A BME iskolateremtő oktatója; világszinten újszerű megoldások témavezetője.

Abos Imre 1945 - 2022 mérnök
MTA kandidátusa

Az új távközlési és vezetékes szolgáltatások tervezésének szakembere; hazai bevezetésükben úttörő szerepet játszott. A TKI, a SZTAKI, a Matáv munkatársa volt, majd a BME oktatója, címzetes egyetemi tanára.

Dibuz Sarolta 1963 mérnök
MTA kandidátusa

A távközlési szoftverek vizsgálatának kiemelkedő szakértője. Az Ericsson Magyarország főosztályvezetője, az Ericsson több szoftver termékének magyarországi fejlesztését vezeti. Egyúttal a BME TMIT docense.

Uhereczky László 1942 mérnök

1965-től a Telefongyárban, majd a TKI-ban volt főkonstruktőr. 1989-től az Olivetti Hungary Kft.-nek, majd utódainak (Wang Global Hungary, Getronix Magyarország) volt vezérigazgatója.

Bartolits István 1954 mérnök
egyetemi doktor

Távközlési fejlesztőmérnök 20 évig, majd HIF és NHH osztályvezető, NMHH főosztályvezető. Jövőbeli hálózatokkal, új technológiákkal, szabályozásukkal foglalkozik. 1990-től a HTE vezetőségi tagja; főtitkára is volt.

Bogdánfy Géza 1940 mérnök

A műszaki, gazdasági és IT rendszerek területein kamatoztatta fejlesztői, kutatói és vezetői képességeit. Fontosabb munkahelyei: ERŐTERV, NIM IGÜSZI, SZKI / SCI-L, KFKI ISYS. A hazai távmunka élharcosa.

Sugár András 1946 mérnök

Nemzetközi kereskedelemben vezető, majd távközlési cégek irányítója. A Westel majd a T-Mobile vezérigazgatója (1991-2005). Mobil hálózatok, szolgáltatások és nagysebességű mobil adatátvitel fejlesztéseit, bevezetéseit irányította.

Csopaki Gyula 1946 mérnök
MTA kandidátusa

Szakmai és szakértői területe a távközlési rendszerek, távközlési szoftverek és távközlési protokollok formális nyelvű leírása, és az ezen alapuló implementáció, verifikáció és tesztelés.

Köveskuti Lajos 1927 - 2014 mérnök

A néphadsereg tervezőmérnöke, majd a légierő elektrotechnikai főmérnöke volt. Később a HTSZ műszaki vezetője, 1992-ig elnöke volt; a céget az elektronikai ipar egyik legkorszerűbb üzemévé tette. Volt a HTE elnöke is.

Henk Tamás 1948 - 2020 mérnök
MTA kandidátusa

A TKI tudományos munkatársa, majd az Űrtávközlő berendezések és rendszerek főosztályának vezetője volt. A BME VIK TMIT Nagysebességű Hálózatok Laboratórium vezetője, majd a TMIT tanszékvezetője volt.

Korodi Albert 1898 - 1995 mérnök

Neves villamosmérnök-kutató. A világ számos kiemelkedő tudósával dolgozott együtt külföldön. Magyarországon elsők között foglalkozott információ-elmélettel. A szakirodalom első főiskolai jegyzetének szerzője.

Tatai Péter 1941 mérnök

20 évig a TKI-ban digitális távközlő és számítógépes rendszereket fejlesztett. Ezután a BME-n oktatott, és több sikeres mérőrendszer kidolgozását is vezette. 2005-től az általa alapított AITIA International Zrt.-ben dolgozik.

Jávor András (1937) 1937 - 2021 mérnök
MTA doktora

Közel 40 évig a KFKI vezető kutatója; majd egyetemi tanárként több egyetemen oktatott. Szakterületei: diszkrét szimulációk módszertana és alkalmazása; MI-rendszerek architektúrája és alkalmazástechnikája.

Bálint Lajos 1946 - 2019 mérnök
MTA kandidátusa

Kezdetben a térelmélet és a CAD volt kutatási területe (TKI, SZTAKI). 1985-től tudomány- és információs infrastruktúra szervezéssel foglalkozott (MTA, NHIT, NIIFI, NKÖM, KIFÜ, Hungarnet). Számos egyetemen tanított.

Erényi István 1945 mérnök
MTA kandidátusa

1997-ig tudományos kutató, később minisztériumi főosztályvezető, majd főtanácsos infokommunikációs és digitális technológia területeken. Magyarország képviselője az európai szuperszámítógép programokban.

Szalay Imre 1955 matematikus

Alakítója annak a váltásnak, amikor a számítástechnika műszaki, programozói megközelítésből az üzleti megoldások szolgáltatójává vált. 2019-tól az NJSZT ügyvezető igazgatójaként ezt a váltást szolgálja.

Kóczy T. László 1952 mérnök
MTA doktora

Egyetemi tanár; a hazai fuzzy-kutatás egyik elindítója. Kutatási területe: fuzzy rendszerek, evolúciós algoritmusok. Jelentősek nemzetközi publikációi, sokat hivatkozott szerző. Külföldi egyetemek vendégprofesszora.

Fodor István 1943 mérnök

Az 1980-as években meghatározó szereplője és irányítója volt a magyar híradástechnikai ipar exportjának a Közel-Keleten. 1990-től elindította és szervezte az Ericsson magyarországi vállalatát, melynek vezérigazgatója, majd elnöke volt.

Charaf Hassan 1967 mérnök
MTA doktora

Egyetemi tanár a BME-n. A mobilalkalmazás-fejlesztések nemzetközi hírű kutatója, az informatikai fejlesztések hasznosulásának elősegítője. Az ipar és a felsőoktatás együttműködésének és a fejlesztés-orientált, hallgató-központú oktatás elkötelezettje.

Vicsi Klára 1948 fizikus
MTA doktora

A BME egyetemi magántanára. Kutatási területei: a beszéd akusztika, gépi beszédfelismerés, beszédadatbázisok, hangdiagnosztikai eszközfejlesztés, multimodális beszédfejlesztő és oktató rendszerek.

Heckenast Gábor 1925 - 2018 mérnök

A magyar rádiózás doayenje. Meghatározó része volt abban, hogy 1950 után hazánkban beindult a mágneses hangrögzítő berendezések gyártása. 1973-1992 között a Magyar Rádió műszaki igazgatója volt.

Straub Elek 1944 mérnök

A MüM Számítástechnikai Intézet főosztályvezetője majd a KSH főosztályvezetője, később elnökhelyettese. 1990-től az IBM Magyarország Kft. vezérigazgatója, 1995-tól 2006-ig a Matáv elnök-vezérigazgatója volt.

Tolnai János 1953 mérnök

Az OSZV és a Számalk munkatársaként ESZR, valamint IBM vagy azzal kompatibilis nagygépek műszaki kiszolgálásában vett részt. 1994 óta az IBM munkatársaként IT lokalizációs projektek irányítója.

Szenes Katalin 1950 matematikus
PhD

Informatikai és fizikai biztonsági, audit-, üzletmenet folytonossági, rendszer-bevezetési, BPR projektekben, biztonsági architektúrák tervezésében vesz részt. Az ÓE-n biztonsági, ellenőrzési, és CISA tanfolyami órákat tart.

Könyves Tóth Pál 1939 mérnök
egyetemi doktor

Az 1970-es évektől az adatvédelem a fő területe. A Telekommunikációs Adatvédelmi Munkacsoport tagja, 1992-ben a hazai Adatvédelmi Törvény megalkotója. Több neves számítástechnikai szaklap felelős szerkesztője volt.

Pap László 1943 mérnök
MTA rendes tagja

Kutatási területe a szórt spektrumú kommunikáció és a mobilrendszerek új generációit megalapozó technológiák vizsgálata. Ipari fejlesztésnek résztvevője. 1994-tól a BME VIK dékánja, majd a BME stratégiai rektorhelyettese.

Csapodi Csaba 1940 - 2024 mérnök
egyetemi doktor

Az MTA AKI munkatársa, majd a TKI-ban osztályvezető. A PKI főmérnöke. Az IHM Európai Uniós Integrációs és Szabályozási főcsoportfőnöke. Dolgozott a Brüsszeli Magyar Állandó Képviseleten. Végül a GM főtanácsosa volt.

Rozsnyai Gábor 1949 mérnök

Megalapozta az informatika oktatása, az e-learning, a mikroprocesszoros fejlesztés, az integrált vállalatirányítási rendszerek és az érintésmentes kártyák hazai fejlesztését. Nagyszámítógépes rendszerek szakértője világcégeknél.

Frajka Béla 1933 - 2017 mérnök
MTA kandidátusa

A BME VIK-en Kozma László mellett egyik megépítője volt a MESZ-1 nyelvstatisztikai célszámítógépnek. A BME HEI oktatója is volt. A VIK oktatási dékánhelyettese; részese volt az Informatikai szak beindításának.

Szentgyörgyi Zsuzsa 1935 mérnök
egyetemi doktor

Az iparban kezdte. A SZTAKI-ban kutató és tudományos titkár volt. Utóbb az államigazgatásban (MTA Központi Hivatala, Ipari Minisztérium) az ipar és a K+F kapcsolatok irányítását végezte. 1990 óta szakújságíró és író.

Lajtha György 1930 - 2021 mérnök
MTA doktora

A hazai távközlés nemzetközileg elismert szaktekintélye, a BME címzetes egyetemi tanára; 1974-1986 között a PKI tudományos igazgató-helyettese volt. Fiatal kollégáival együtt több hiánypótló szakkönyvet írt és szerkesztett.

Péceli Gábor 1950 mérnök
MTA rendes tagja

A BME MIT egyetemi tanára; a VIK dékánja, majd a BME rektora. Kutatási területei: méréstechnika, adaptív jelfeldolgozás, beágyazott információs rendszerek. Számos szakmai bizottság tagja, az NJSZT volt elnöke.

Martos Balázs 1952 mérnök

A hazai internet egyik atyja. Az akadémiai internet hálózatot létrehozó NIIF Program projekt vezetője. A .hu domain név, a hazai internet forgalomkicserélő központ (BIX) és az első hazai incidenskezelő csoport (CERT) létrehozója, fejlesztője

Tarnay Katalin 1933 - 2020 mérnök
MTA doktora

36 évig foglalkozott a KFKI-ban nukleáris mérésekkel, majd kommunikációs protokollokkal. Tanított a BME-n és a VE-n; a BME címzetes egyetemi tanára, a PE professor emeritusa. Az NJSZT főtitkárhelyettese volt.

Horváth László 1931 - 2015 mérnök

Az M-3 számítógép telex input-output berendezésének fő szakértője. Első és egyetlen munkahelye a Magyar Posta (majd Matáv), ahol az adatátviteli szolgáltatás hazai bevezetésnek megszervezését és irányítását látta el.

Csurgay Árpád 1936 mérnök
MTA rendes tagja

A mikrohullámú áramkörelmélet, az elektromágnesen terek és a nanotechnológiai kutatások nemzetközileg elismert tudósa. Külföldi egyetemek vendégprofesszora, tudományos akadémiák tagja. Nyolc évig az MTA főtitkárhelyettese is volt.

Kozma László (1902) 1902 - 1983 mérnök
MTA rendes tagja

A Bell Comp. kutatójaként 35 szabadalma volt. . Az Egyesült Izzó, majd a Standard munkatársa. A BME dékánja volt. Az első magyar számológép, a MESZ-1 tervezője. Az IEEE Computer Pioneer Award díj birtokosa.

Csibi Sándor 1927 - 2003 mérnök
MTA rendes tagja

Az információelmélet és a híradástechnika vezető szakembere volt; aki a technológiai fejlesztést következetesen összekötötte az elméleti alapokkal. 22 éven át volt a TKI vezető munkatársa; majd alapító igazgatója a BME HEI-nek.

Gordos Géza 1937 - 2014 mérnök
MTA doktora

Egész életében a BME VIK-en oktatott. Az egyetemen végigjárta a ranglétrát; 26 éven át volt a TMIT (és jogelődjei) tanszékvezetője, 6 éven át a BME tudományos rektorhelyettese. Alapító igazgatója volt a BAY-IKTI-nek.

Mojzes Imre 1948 - 2009 fizikus
MTA doktora

A BME és a DE egyetemi tanára volt. Hazánkban elsők között foglalkozott a nanotechnológiával. Fő szakterülete a mikrohullámú méréstechnika, érzékelők, mikroelektronika. Az ezredforduló Évszámkezelési kormánybiztosa volt.

Philip Miklós 1921 - 2002 mérnök

1948-től hivatásos mérnök ezredes a Haditechnikai Intézetben, majd különböző ipari vállalatoknál volt alkalmazásban. 1965‐1974 között a HTE Elnökségének is tagja volt. 1991-től telekommunikációs tanácsadóként dolgozott.

Vajda Ferenc 1934 - 2004 mérnök
MTA doktora

Munkássága a KFKI-hoz kötődött. Oktatott a BME-n; az SZE Informatikai és Villamosmérnöki Intézet igazgatója volt. Kutatási területe az elektronikus mérő- és irányító rendszerek, mikroprocesszorok, mikroprogramozás volt.

Sallai Gyula 1945 mérnök
MTA doktora

A hálózat-digitalizálás kutatója; az infokommunikációs menedzsment szakterület kialakítója. Volt a PKI igazgatója, a MATÁV vezérigazgatója, a Hírközlési Főfelügyelet elnökhelyettese, a BME rektor-helyettese, a HTE elnöke.

Cserny László 1945 mérnök
PhD

1968-től a hírközlésben dolgozott. 1972-től a DUF tanszékvezetője, majd intézetigazgatója. A GDF professor emeritusa. Szakterületei: számítógép architektúrák, MI, operációkutatás, döntési modellek és módszerek.

Halász Edit 1939 mérnök
MTA kandidátusa

A BME címzetes egyetemi tanára. Oktatási és kutatási területe a távközlő áramkörök és a számítógépes tervezés. Volt a BME VIK oktatási dékánhelyettese, majd az Ericsson távközlési vállalat üzletfejlesztési tanácsadója.

Magyar Gábor 1957 mérnök
MTA kandidátusa

A BME TMIT tanszékvezetője. Érdeklődési területe: médiainformatika, tartalomelemzés. A HTE volt; az ETIK és a HOUG elnöke. Szolgált a BME stratégiai igazgatójaként, az NHIT tagjaként, az EIT koordinátoraként.

Ádám Tihamér 1945 mérnök

A korabeli (EMG 830, ODRA, SIEMENS) számítógépek hardver-szakértője volt. TI digitális jelprocesszorok magyarországi konzulense. Nyolc éven át az ME Automatizálási Tanszék vezetője volt.

Bohus Mihály 1949 matematikus
egyetemi doktor

1990-től a SZTE TTIK adjunktusa. A Számítógép-hálózatok c. tárgy vezető előadója, a Cisco Laboratórium vezetője. A Networkshop konferencia-sorozat egyik elindítója és szervezője. A szegedi ITMA meghatározó alakja.


Létrehozva:2021.03.18. 23:34

Utolsó módosítás: 2021.04.13. 23:16