GYÓGYINFOK

Kórházi információrendszer és megyei egészségügyi adatbázis

A rendszer teljes neve:

GYÓGYINFOK - Gyógyító Ellátás Információs Központja

Alkalmazás területe:
Egészségügyi alkalmazások
Fejlesztő intézmény(ek):

Szekszárdi Megyei Kórház

Fejlesztés/kibocsátás/követés ideje:
     

1973-1986 (folyamatos fejlesztés)

Fejlesztő személy(ek):

Szentgáli Gyula (kórház főigazgató)

Jávor András (1947) (a szervezet vezetője)

Bordás István (a szervezet vezetőhelyettese, a fejlesztés vezetője)

Felhasználó intézmény(ek):

Szekszárdi Megyei Kórház

A rendszer leírása

1973-ban a Szekszárdi Megyei Kórház kapta feladatául a számítástechnikai eszközök, módszerek kórházi alkalmazásának kikísérletezését, kipróbálását, azaz a mai értelmezés szerint kórházi információrendszer (KIR) és megyei egészségügyi adatbázis
létrehozását.
(A kórház főigazgatója akkor dr. Szentgáli Gyula volt, aki már a 60-as években kórházi bázisadatokat (minimum basic data set), valamint kórházgazdálkodással összefüggő elemi adatokat dolgozott fel teljes körűen, Hollerith lyukkártya gépeken. Öt évvel az országos alkalmazás előtt ehhez alkalmazta a Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO-8) kódrendszerét.)
1975-ben R-10 számítógéprendszer és egy adatrögzítő géppark került a kórházba lehetőséget biztosítva a programfejlesztésre és az üzemeltetésre. A korábbi lyukkártyás rendszerek bázisán kidolgozásra kerültek a KIR alapvető moduljai. On-line módban üzemelt a betegfelvételi és elbocsátási, a kémiai labor-, valamint egy osztályon a STEFI orvosi leletíró és kórlap dokumentáló alrendszer. Számtalan off-line rendszer került üzemszerűen bevezetésre, többek között a kórházgazdasági, műtéti, gyógyszer-gazdálkodási, mammográfia szűrési, keresőképtelenségi, donornyilvántartó, gépjármű alkalmassági, fogászati szakfelügyelői alrendszer (utóbbi négy teljes körű megyei lefedettséggel). A szakértői rendszer, a GAIA1 (Gastroenterological Artificial Intelligence Application) az első döntéstámogató rendszer volt a magyar egészségügyben, amely a Számítástechnika Alkalmazási Vállalat (Számalk) fejlesztőivel való kooperációban, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) finanszírozásával került kifejlesztésre.
A sikeresen befejezett fejlesztések, azok üzembeállítása és napi használata alapozták meg azt a döntést, hogy 1986-ban új feladatot kapott az addig is minisztériumi bázisintézetként működő Dokumentációs és Információs Központ (DIK): dolgozza ki a magyar egészségügy költségstruktúráját, megalapozva egy egészségügyi reform indítását. Megszűnt a perszonálunió a kórházzal, létrejött a szervezetileg is önálló Gyógyító Ellátás Információs Központja (GYÓGYINFOK).

Technikai jellemzői
Hardver környezet

R10 kisszámítógép és
számos adat-, ill. jelkonvertáló és -beviteli periféria (az adminisztrációs, orvosi és más egészségügyi, ill. labor munkahelyeken)

Szoftver környezet

gépi kódú és Algol programok

Szervezési környezet

On-line módban üzemelt a betegfelvételi és elbocsátási-, a kémiai labor-, valamint egy osztályon a STEFI orvosi leletíró és kórlap dokumentáló alrendszer. Számtalan off-line rendszer került üzemszerűen bevezetésre, többek között a kórházgazdasági, műtéti, gyógyszer-gazdálkodási, mammográfia szűrési, keresőképtelenségi, donornyilvántartó, gépjármű alkalmassági, fogászati szakfelügyelői alrendszer (utóbbi négy teljes körű megyei lefedettséggel).

Történeti érdekeségek

A sikeresen befejezett fejlesztések, azok üzembeállítása és napi használata alapozták meg azt a döntést, hogy 1986-ban új feladatot kapott az addig is minisztériumi bázisintézetként működő Dokumentációs és Információs Központ (DIK): dolgozza ki a magyar egészségügy költségstruktúráját, megalapozva egy egészségügyi reform indítását. Megszűnt a perszonálunió a kórházzal, létrejött a szervezetileg is önálló Gyógyító Ellátás Információs Központja (GYÓGYINFOK), amelynek vezetésére ismét Jávor András kapott kinevezést, helyettese az addig is ebben a beosztásban dolgozó Bordás István lett.

A költségstruktúra vizsgálat megalapozásához országos méretű elemi klinikai adatgyűjtés indult el a GYÓGYINFOK-ban kidolgozott adatmodellek és módszertan alapján. Több mint 1 millió betegszámla készült a fekvőbeteg-ellátásban, kiegészítve az adatgyűjtésbe bevont kórházak (28 intézet) gazdálkodási adataival. Nem csak a gyógyítás teljesítménymérése valósult meg, hanem az indirekt és direkt költségek felosztásával, azok árkalkulációja segítségével ismertté váltak a beavatkozások árai is.

1988-ban a GYÓGYINFOK, mint elismert reformműhely az egészségügyben, feladatául kapta egy átfogó egészségügyi reform kidolgozását.


Létrehozva: 2023.10.20. 23:17
Utolsó módosítás: 2024.03.27. 17:57