ÁRTEMISZ – Áramszolgáltatói Tervező, Elosztó, Műszaki Irányító Szisztéma

Áramszolgáltató térinformatikai és műszaki információs rendszere

A rendszer teljes neve:

ÁRTEMISZ GIS - Áramszolgáltatói Tervező, Elosztó, Műszaki Irányító Szisztéma

Alkalmazás területe:
Energia, telekommunikáció
Műszaki információs rendszerek
Térinformatikai rendszerek (GIS)
Fejlesztő intézmény(ek):
Fejlesztés/kibocsátás/követés ideje:
     

2003-

Fejlesztő személy(ek):

Csernák Gergely (vezető fejlesztő)

Kovács Tamás (vezető fejlesztő)

Felhasználó intézmény(ek):

MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. és jogelődjei

A rendszer leírása

A rendszer célja a DÉMÁSZ központjában és régióiban működő, vállalati szinten egységes, szabályalapú, hálózat-nyilvántartást megvalósító műszaki információs rendszer kialakítása, amely támogatja az elosztó-hálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához és bővítéséhez kapcsolódó üzleti folyamatokat.

Az ÁRTEMISZ GIS (térinformatikai) rendszer a DÉMÁSZ kezelésében lévő áramszolgáltatói hálózat térkép alapú, számítógépes műszaki hálózat-nyilvántartását valósítja meg. Felöleli a nagy-, közép- és kisfeszültségű hálózat nyilvántartását a DÉMÁSZ teljes szolgáltatási területén.
A rendszer tartalmazza a szabadvezetéki, illetve kábelhálózati létesítményeinek, készülékeinek és szerelvényeinek műszaki adatait, az átviteli hálózat átadási pontjaitól, a nagy-/középfeszültségű alállomásokon és a közép-/kisfeszültségű transzformátor-állomásokon keresztül a fogyasztói csatlakozó vezetékekig bezáróan. A rendszer az elosztó hálózat elemeinek műszaki és térképi adatain túlmenően, információkat is szolgáltat annak topológiájáról és normál kapcsolási állapotairól is.

Az ÁRTEMISZ GIS a GE Smallworld alapszoftverre épült. A GE Smallworld főbb jellemzői a többfelhasználós környezet, a hálózatos üzemeltetés, a szabályalapú adatmodell, a felhasználóbarát felület, a magas fokú adatbiztonság, a többszintű felhasználói jogosultság-kezelés, valamint a többszintű reprezentáció.
Ez utóbbi sajátosságnak köszönhetően, a hálózat és annak berendezései három fő ábrázolási módban jelennek meg: térképi nézetben, alállomási belső sémákon és elvi hálózati ívsémákon. A térképi nézet további három szintre bomlik: a részletes térképi nézetben az 1:500, 1:1000, 1:2000, és 1:4000, az áttekintő nézetben az 1:10.000, 1:25.000 és 1:50.000, az országos áttekintő nézetben pedig az 1:100.000 és 1:250.000 méretarányú alaptérképek és szakági nyilvántartás jelennek meg.

A hálózattervezés támogatása érdekében egy interfész került kidolgozásra, amely lehetővé teszi a PRAO középfeszültségű hálózatszámítási szoftver-rendszer és az ÁRTEMISZ GIS közös használatát. Az interfész segítségével az ÁRTEMISZ GIS mindenkor aktuális hálózati adatokkal látja el a középfeszültségű hálózatszámítási rendszert. A kisfeszültségű hálózatszámítás az ÁRTEMISZ GIS rendszeren belül, saját fejlesztésű modulként került megvalósításra.

Technikai jellemzői
Hardver környezet

A rendszer kiszolgálását egy a belső hálózati szegmensben futó virtualizált alkalmazás szerver szolgálja ki. Az alkalmazás szerver 2 db vCPU, 8 GByte memória, 60 Gbyte operációs rendszer, 50 Gbyte futtató környezet és 1,2 Tbyte adatdiszk területtel került kialakításra
A rendszer licence adatai egy fizikai hardver kulcs segítségével biztosított. A virtualizász szerver kiszolgálón elengedhetetlenül szükséges egy olyan USB port „csatolása”, amihez a fizikai hardver kulcs csatlakoztatható.
A SmallWorld futtató környezetének és adatfájljainak elérése az alkalmazás szerveren található fizikai diszkeken található mappák, Windows-os fájlmegosztásán keresztül történik.

Szoftver környezet

Az ÁRTEMISZ szerver komponenseinek futtatását egy Windows Server 2019 Standard (x64) operációs rendszer végzi. A rendszer működéséhez az alábbi szoftver csomagok telepítése szükséges:
ÁRTEMISZ rekord szerver
• Smallworld Core 4.1.1 Windows
• Smalworld Translator 4.1 (dxf, fme, som)
• Smallworld SIAS 4.1.2

Az ÁRTEMISZ adatok tárolása a Smallworld saját adatfájljaiban történik, melyek az alábbiak:
• ÁRTEMISZ szakági (GIS) és adminisztrációs (Transaction, Admin) adatbázisok
• ÁRTEMISZ térképi adatbázisok (DXF, DXF_ROUTE)
• ÁRTEMISZ forráskódok (patch-ekel együtt)
• ÁRTEMISZ image-k

Az ÁRTEMISZ Kliensek futtatása terminál szerver kapcsolaton keresztül történik távoli asztal kapcsolattal a Windows-os fájlmegosztásokon található binárisok indításával.

Használat

Az ÁRTEMISZ GIS rendszert alapvetően a hálózati dokumentációs szakterület használja, a hálózat-nyilvántartás folyamatos karbantartására és változásvezetésére, de az innen származó adatok és információk – rendszerintegrációs kapcsolatokon keresztül – a vállalat összes szervezeti egységét és minden üzleti folyamatát támogatják.

Történeti érdekeségek
  • Első lépcsőben a középfeszültségű hálózat (10, 20 és 35 kV) nyilvántartását lehetővé tevő informatikai rendszer készült el 2003-2004 folyamán, majd második lépcsőben a kisfeszültségű (0,4 kV) modul készült el 2006-2007-ben, míg a nagyfeszültségű hálózat nyilvántartását biztosító modul 2009-2010-ben készült el.
  • A rendszer adatokkal való feltöltése a DÉMÁSZ analóg és digitális nyilvántartásai, síkrajzi és szakági adatokat tartalmazó geodéziai bemérések, valamint a Mobil ÁRTEMISZ segítségével végzett hálózati bejárások eredményei alapján történt.
  • Az adatbázis építése az ISO 9001 szabványnak megfelelően kidolgozott technológiai utasítás szerint, folyamatos minőségellenőrzés mellett történt. A középfeszültségű (KÖF) hálózat (44 alállomás, 10.000 transzformátor állomás és 11.500 km KÖF vezeték) kezdeti adatkonverziója 2005. áprilisában, A kisfeszültségű (KIF) hálózat adatkonverziója 2023-ban fejeződött be.
Források
Adatközlő

Kaleha Zsolt, Tenke Tibor (2024. máj.)


Létrehozva: 2024.06.02. 14:09
Utolsó módosítás: 2024.06.02. 15:26