Név VégzettségFényképRövid leírás
Alföldi István1948villamosmérnök, mérnök-tanár, mérnök-közgazdászSzámos sikeres országos, nagy informatikai projekt - KSH, OBVH, MÁV, ÁNTSZ - vezetése fűződik nevéhez. 1997 óta a NJSZT ügyvezető igazgatójaként nagyban hozzájárult a szakma információs társadalom iránti közvetlen felelősségének felismeréséhez. (pl. ECDL hazai elterjesztése).
Ádám Tihamér1945villamosmérnökA korabeli (EMG, ODRA, SIEMENS) számítógépek hardver-szakértője. Kollégájával oktatási célú demonstrációs mikrogépet és a számítógépek működését szemléltető mikroszámítógépet épít. A TI jelprocesszorok magyarországi konzulense. Nyolc éven át az ME Automatizálási Tanszék vezetője, Széchenyi István ösztöndíjas.
Álló Géza1931villamosmérnök, tanárTöbb kutatási intézményben, majd magánvállalkozásban számítástechnikai munkakörökben dolgozott, gyakran vezetőként. Főbb szakterületei: hardverfejlesztés; számítógépes nyomtatott áramköri kártya-tervező rendszerek kifejlesztése (CAD);digitális képfeldolgozás; számítástechnika oktatása.
Antal Bálint1985programtervező matematikus A Debreceni Egyetem Informatikai Karának adjunktusa. Fő kutatási területe a gépi tanulás és a képfeldolgozás, valamint ezek alkalmazása biológiai és orvosi problémák megoldására. Több neves kitüntetés birtokosa.
Apáthy István1945mérnök Szakterülete elektronikai mérőműszerek fejlesztése űreszközök fedélzetére, az űrkutatási eredmények mindennapi alkalmazhatóságának megteremtése. Az első magyar űrelektronikai berendezés egyik fejlesztője, az első kelet-európai mikroprocesszoros űreszköz főkonstruktőre
Arató András1950számítógép-tervező villamosmérnök Front-end processzoros és számítógép hálózatos rendszerek fejlesztésével és alkalmazásaival foglalkoztam. Ma vakoknak, siketvakoknak, autistáknak és más sérülteknek tervezek segédeszközöket. Az AAATE alapító tagja és magyar képviselője vagyok.
Bakó András1941matematikusAz MTA doktora, egyetemi tanár, felsőoktatási intézeti igazgató. az ÓE professor emeritusa. Publikációi: 138 részben külföldi publikáció, 131 előadás, több könyv. Szakmai területei: informatika, operációkutatás, közlekedéstudomány.
Bakonyi Péter1938villamosmérnökA számítógép hálózatok kutatásával 1974-óta foglalkozik. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Progrom vezetőjeként (1986-2000-ig), létrehozták Magyarországon az elosztott számítóhéphálózati szolgáltatásokat. Az Internet hazai bevezetését is ez a progarm tette lehetővé. Azóta is a hazai Internet kutatási program egyik vezetője.
Balla Katalin1961informatikusA szoftverminőség magyarországi oktatásának úttörője, a CMMI modell népszerűsítője. Munkájában a szoftverminőség és -tesztelés kapcsolatát és a szoftverfejlesztési folyamat javításának fontosságát hangsúlyozza.
Báti Ferenc1942villamosmérnökA hazai számítástechnika egyik meghatározó személyisége. Neves vállalatoknál töltött be vezető pozíciót. Sok hazai szakmai mozaikszó nevéhez is köthető (pl. KFKI, Videoton). Igyekezett hidat betölteni a nyugat és kelet-európai számítástechnika között.
Bélády László1928repülőmérnökA szoftver technológia világszerte elismert művelője. Vezető pozíciókat töltött be az IBM, valamint több kutatóintézet (MCC, Mitsubishi Research) szoftver-kutatási tevékenységében. Tanácsadóként segíti a hazai szoftver eredményeknek a nagyvilágban való elterjesztését.
Bíró Miklós1954matematikusKutatói és oktatói tevékenysége során operációkutatás, kombinatorikus optimalizálás, döntéstámogatás, szoftverminőség menedzselés, szoftverfolyamat javítás, szoftvertechnológia témákban ér el eredményeket.
Bohus Mihály1949matematikusJATE Kibernetikai Laboratóriumban kezdtem dolgozni tudományos segédmunkatársként 1973-ban (majd tudományos munkatárs lettem). 1990-től az SZTE TTK Informatikai Tanszékcsoportján adjunktusként dolgoztam. A Számítógép-hálózatok vezető előadója voltam, speciális Hálózati Labor vezetőjeként dolgozom most is.
Bojár Gábor1949fizikus Az általa alapított Graphisoft az Épületinformatikai Modellezés úttörője és világpiaci vezetője. Nevéhez fűződik a vállalat hazai és nemzetközi tőzsdére történő bevezetése, a Graphisoft Park kutató-fejlesztő központ és az Aquincumi Technológiai Intézet nevű nemzetközi felsőoktatási vállalkozás megalapítása. Számos hazai és nemzetközi díj birtokosa.
Bóka Andras1929villamosmérnök1956-tól az MTA KKCs-nél az első, M-3 számítógép építésének műszaki vezetését végezte. Műszaki-tudományos attaséként Párizsból fontos témákat segített honosítani (pl. bankkártyákba mikroprocesszorok ültetése, napenergiát hasznosító rendszerek, szerves hulladékok alakítása alkohol üzemanyaggá).
Bőgel György1956közgazdászEgyetemi oktató és kutató. A technológiai fejlődés gazdasági, társadalmi és vezetési vonatkozásaival foglalkozik, ezekről a témákról számos könyvet és cikket publikált magyar és angol nyelven. Neumann-díjas.
Brückner Huba1946villamosmérnökA számítógépes oktatás és a multimédia oktatási környezet megvalósításának hazai úttörője. Az online információs rendszerek bevezetésének egyik első kezdeményezője. Jelentős szerepet vállal a magyar és amerikai egyetemi ösztöndíjas csereprogramban.
Csendes József1938villamosmérnök1958-tól az MTA KKCs-ben részt vett az M-3 számítógép építésében. Később az SZKI-ban vezető fejlesztőként az R10, R12, és R15 számítógépek egyes részegységei és a terminál rendszer fejlesztését irányította. 1988-tól különböző cégeknél számítástechnikai vezetési és fejlesztési feladatokat végzett.
Cserfalvi Annamária1975mérnöktanár, mérnök informatikus 2001 óta foglalkozom a hallássérültek ECDL jelnyelven történő informatikai oktatásával. Magyarországon kidolgoztam és több mint 10 éve sikeresen alkalmazom a számítógép használói ismertek artikulációs és jelnyelvi párhuzamos oktatásának módszertanát.
Csernay László1931belgyógyász szakorvos
izotóp diagnosztikai szakorvos
21 évig a szegedi I. Belklinikán dolgozott; 1976-tól az Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium vezetője, egyetemi tanár. 1969-től foglalkozott a számítástechnika orvosi alkalmazásaival; munkája eredménye pl. a SEGAMS képfeldolgozó rendszer. Rangos állami kitüntetések birtokosa.
Cserny László1945villamosmérnök, alkalmazott matematikus 1968-1972 között a hírközlés területén dolgozik. 1972-től a felsőoktatásban tanszékvezető, inté¬zet¬igazgató főiskolai tanár; professor emeritus (GDF). Szakterületei: számítógép architektú¬rák, mesterséges intelligencia, operációkutatás, döntési modellek és módszerek.
Csépai János1942terv-matematikus közgazdász Alapító tagja a Közgazdaságtudományi Egyetemen az Informatika kutatócsoportnak (1970), és a Számítástechnikai tanszéknek (1972). Meghatározó szerepe volt az egyetemi számítástechnika képzés elindításában az 1971-72 tanévben. 1990-ben létrehozta az egyetem Számítástechnikai Központját.
Csirik János1946programtervező matematikusA Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportjának egyetemi tanára. Kutatási területei közé tartozik az orvosi képek számitógépes feldolgozása,
a ládapakolási probléma, továbbá magyar nyelvű szövegek feldolgozása.
Dettrich Árpád1931matematikus-fizikusA korai számítógépek alapszoftvereinek elismert szakembere. Szívügye a számítástechnika oktatása.
Dobay Péter1948matematika-fizika szakos tanárA PTE Közgazdaságtudományi Kar egyetemi tanára. Az MMKE-n doktorál, majd a PTE-n habilitál: Magyar és angol tárgyakat fejleszt információ-menedzselési témákban. Több félévet tanít az USA-ban. 2012-2015 között az NJSzT szakmai alelnöke. A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjének birtokosa.
Dömölki Bálint1935matematikus1957-től az MTA Kibernetikai Kutató Csoportjánál részt vett az első magyarországi számítógép létrehozásában. 1965 és 1990 között vezető állásokat töltött be az INFELOR, a SZÁMKI és az SZKI szoftverfejlesztő részlegeiben, majd az IQSOFT céget vezette 2003-ig. A NJSZT alapító tagja,1994 óta tiszteletbeli elnöke.
Drótos László1959bányamérnökAz egyetem elvégzése után 1982-1990 között a Magyar Állami Földtani Intézetben dolgozik geológus és informatikus munkakörökben. 1990-től 2000-ig a Miskolci Egyetem Központi könyvtárának tájékoztató könyvtárosa.
Faragó Sándor1933közgazdászFaragó Sándor közgazdász, tanár, matematikus, a hazai számítástechnikai oktatás egyik úttörője, a SZÁMOK alapító igazgatója.
Fekete István1929villamosmérnökA BDGMF tanszékvezető főiskolai tanára, majd a PSZF intézetigazgatója. Nyugdíjazása után több oktatási intézmény vezetője. Oktatott elektrotechnikát, fizikát, matematikát, automatizálást, számítástechnikát, magyar történelmet és politológiát. Számos kitüntetés birtokosa.
Ferenci Tamás1985mérnök informatikus Klinikai biostatisztikus, az ÓE adjunktusa. Szakmai munkája során a legkülönfélébb orvosi problémák esetében végez modellezést statisztikai eszközökkel, erős informatikai támogatással. Több mint száz tudományos közlemény szerzője
Fóthi Ákos1945matematika-fizika szakos tanár Érdeklődésének középpontjában a programozáselmélet és -módszertan, verifikálási módszerek, illetve ezek természettudományi alkalmazásai (elektrokémia, paleoantropológia) álltak. Hallgatóira nagy hatást gyakorló személyiség. Iskolateremtő is egyben: az egyes programozási alapelemeket (a konkrét programozási nyelvek megoldásainak bemutatása helyett) a relációs programozási modellre épített absztrakt programozási szemléletmódban oktatta
Fülöp Zoltán1955matematikus A Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportjának egyetemi tanára, 2005-től 2014-ig a vezetője. Kutatási területe az automaták és formális nyelvek, ezen belül a faautomaták és fatranszformátorok elmélete.
Futó Iván1949villamosmérnökA műszaki tudomány kandidátusa, c. egyetemi tanár. A T-Prolog és a CS-Prolog nyelvek implementálásának vezetője. Az APEH informatikai elnökhelyetteseként az informatika központosításának, az elektronikus adóztatás megvalósításának irányítója.
Gábor András1951közgazdász1974 óta a Budapesti Corvinus Egyetem és különböző nevű jogelődjeinél a gazdaságinformatika oktatásával foglalkozik, emellett hazai és nemzetközi pályázatokban vesz részt.
Gémes Ferenc1930fémkohómérnök
kohóipari gazdasági mérnök
A DV Nagyolvasztó gyáregységénél műszakai, anyagellátási és termelési feladatokat lát el, vezetői beosztásban. 1958-töl a kialakított Operációkutatási Osztály, majd 1971-től a Dunaújvárosi Főiskola számítógép központjának vezetője.
Gimesi László1956villamosmérnök1981. – 1993 Dél-dunántúli Tervező Vállalat, számítástechnikai munkatárs, 1988-tól osztályvezető. Tevékenység: Hálózatfejlesztés, programfejlesztés, térinformatikai, műszaki és ügyviteli programok adatbázisok fejlesztése, felső- és felnőttoktatás.
Halász Edit1939villamosmérnökA BME címzetes egyetemi tanára, az MTA kandidátusa. Oktatási és kutatási területe a távközlő áramkörök és a számítógépes tervezés. 1990-1994 között a BME VIK oktatási dékánhelyettese, 1996-2001 között az Ericsson távközlési vállalat üzletfejlesztési tanácsadója.
Havas Iván1935építőmérnök 51 éven át a BME oktatója. 28 éven át az Építőmérnöki Kar informatikaoktatásának egyik irányítója, a BME alaptárgyi informatikaoktatás alakítója. Több szakkönyv, egyetemi jegyzet, szakmai cikkek, kutatási jelentések (társ)szerzője. A Neumann-díj birtokosa.
Havasi Zoltán1975telekommunikációHavasi Zoltán az általa alapított vállalattal - MOHAnet Mobilsystems Zrt.- megvalósított egy távfelügyeleti ökoszisztéma kifejlesztését, mely több terület szerteágazó szolgáltatásait egy rendszerből szolgálja ki. Továbbá a MobilPort Kft. keretein belül a Click 4 Skill nyelvoktató alkalmazással megreformálta a nyelvtanulást.
Havass Miklós1940matematikusHavass Miklós a magyar informatika kialakulásának első periódusában tevékenykedett, mint számítástechnikai fejlesztő, vállalatvezető, ill. a magyar számítástechnikai közélet egyik szervezője. Foglalkozott a tehetséges fiatalok segítésével is.
Herdon Miklós1950gépészmérnökA Debreceni Egyetem professzora. 1995-2000 között az NJSZT alelnöke volt, 2000-től pedig a Felügyelő Bizottság tagja. A Magyar Agrárinformatikai Szövetség elnöke 2003-tól. Főszerkesztője a Journal of Agricultural Informatics nemzetközi folyóiratnak
Holnapy Dezső1933építészmérnökKutatási területei: matematikai nyelvészet, absztrakt tervezés-elmélet, intelligens rendszerek és géppel géppel segített tervezés. Fontos szerepet vállalt a numerikus módszerek kutatásában és elterjesztésében az építőmérnöki tevékenység különböző szakterületein
Horváth Zoltán1962matematika-fizika és számítástechnika szakos tanár Az ELTE Informatikai Karának dékánja, egyetemi tanár, a Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszékének vezetője. Az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont igazgatója, az ELTE Ericsson Szoftvertechnológiai Laboratórium vezetője.
Ivanyos Lajos1933villamosmérnök, tanárCímzetes egyetemi docens, főiskolai tanár. Hazánkban először szervezte meg a számítástechnika üzemeltető mérnök-képzést. Aktívan közreműködött abban, hogy a Paksi Atomerőmű 3. és 4. blokkjánál magyar gyártmányú berendezések válthatták ki a szovjet adatgyűjtő, feldolgozó és megjelenítő rendszereket.
Jávor András1947orvos1979-1990 között a szekszárdi GYÓGYINFOK igazgatója. A hazai egészségügy teljesítmény-alapú finanszírozási rendszerének meghatározó kidolgozója, vezetője, 1993- tól a finanszírozási rendszer teljes körű bevezetését felügyelő szakpolitikus, közigazgatási államtitkár.
Juhász István1950matematika-fizika szakos tanár Negyven évig oktattam az informatikát a KLTE, majd a DE oktatójaként. Részt vettem az objektumorientált paradigma, a Java, az Oracle evangelizációjában, a köz- és felsőoktatás informatikai didaktikájának alakításában. Sok hazai és nemzetközi konferenciát szerveztem. Több szakkönyvet írtam.
K. Szabó Zoltán1937elektroműszerész
híradásipari technikus
villamosmérnök
Villamosmérnök. Az Elektronikus Mérőkészülékek Gyárának fejlesztési igazgatója, majd vezérigazgatója.
Kátai Imre1938alkalmazott matematikus
Egyetemi tanár, professor emeritus, az MTA rendes tagja. 1970-1977 között az ELTE TTK dékánja A számelmélet, a fraktálgeometria neves kutatója. Kiemelkedő szerepe volt a programozó és programtervező matematikus képzés tematikájának kidolgozásában, egyes tantárgyak oktatásában.
Képes Gábor1980bölcsészettudományi informatikus
Az NJSZT főmunkatársa. Korábban a Műszaki Múzeum muzeológusa, számos informatikatörténeti kiállítás rendezője. Szakterülete: informatikatörténet. A Jövő múltja c. könyv társszerzője.
Kertész Ádám1936matematikus
Az első magyarországi IBM számítógép tanítója, installálója és karbantartója. A PL/I nyelv hazai elterjesztője. Rendszerszervező, oktató és lelkes APL programozó.
Kertészné Gérecz Eszter1944matematikus
rendszerszervező
Pályája során a programozástól eljutott a parlamenti informatika vezetéséig. Szakmai tudását államigazgatási rendszerek megvalósításánál kamatoztatta. Aktív résztvevője hazai és nemzetközi szakmai szervezeteknek, EU-s informatikai projekteknek. Szakmai munkásságát több díjjal ismerték el.
Kis Ádám1942magyar-orosz szakos középiskolai tanár, rendszerszervező1986 óta vezet olyan kiadót, amely számítástechnikai könyveket készít és forgalmaz. Először a SZÁMALK keretében, majd kis kihagyással a tulajdonát képező SZAK Kiadó élén több száz szakkönyv kiadását segítette mindmáig.
Kiszely Ildikó Piroska1968fizika-technika szakos középiskolai tanár
informatika szakos középiskolai tanár
Az Oktatás mellett a tehetséggondozást tekintem fő feladatomnak.2005-ben Simon Gyula kollégámhoz csatlakozva elindítottunk egy tehetséggondozó programot. Programozást tanítunk a diákoknak a versenyek szellemében. Évről évre sikeresen szerepelnek a tanulóink.
Koltai Tamás1942matematikus-fizikusDiákként a KFKI-ban, az URAL-1 gépen ismerkedett meg az informatikával. Pályáján alapszoftverek tervezésétől és megvalósításától a mesterséges intelligencia alapú tudásbázisokig, illetve nagyméretű fizikai hálózatok modellezésétől a statisztikai adatok internetes gyűjtéséig jutott.
Kósa Márton1948programtervező matematikus A Szeredi Péter által vezetett szoftverfejlesztő és kutató csoportnak több munkahelyen át tagja. Részt vett a hazai fejlesztésű MProlog implementáció létrehozásában és hordozásában.
Kovács Levente Adalbert1977villamosmérnök Villamosmérnök, egészségügyi mérnök, egyetemi tanár. Kutatási területe modern irányításelmélet és élettani szabályzások (elsősorban diabétesz és rákkutatás). ERC StG nyertes kutató. Az IEEE SMC Cyber-Medical Systems szakmai testületének elnöke
Kovács Péter1936közgazdászNeumann Társaság alapítótagja, IFIP magyarországi képviselő, munkacsoport vezető, majd Treasurer. Szakíró és oktató. Az államigazgatásban, a bankszektorban informatikai vezető.
Kőrösné Mikis Márta 1952matematika - fizika szakos középiskolai tanár Pedagógiai kutató, tudományos munkatárs, közoktatási szakértő. Kutatási-fejlesztési területe az informatika oktatási alkalmazása. Informatika tantervek, tankönyvek szerzője, iskolakísérletek, IKT-projektek vezetője.
Kozma László 1948matematikusElső munkahelye az INFELOR. 1983-tól informatikát oktatott az ELTE-n. 2003-2012 között az ELTE Informatikai Kar első dékánja. Jelentős az oktatás- és kutatásszervező munkája. Több kitüntetés, köztük a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje tulajdonosa.
Kürti János1944villamosmérnökKürti János villamosmérnök, a KÜRT ZRT egyik alapítója, a TABELLO nyelvoktató rendszer kidolgozója.
Kürti Sándor1947vegyészmérnökA vegyipari folyamatok automatizálására szakosodott vegyészmérnök. Az 1989-ben alapított KÜRT Kft elnöke, tulajdonosa. 1997 óta informatikai biztonsági technológiák kidolgozásával foglalkozik. Több szakmai kitüntetés tulajdonosa; 2003-ban Széchenyi Díjban részesült.
Kovács Ervin1935villamosmérnök Fiatalon, 26 éves korában lett vezető (ma úgy mondanánk: menedzser), és az is maradt pályafutása végéig. A magyar számítástechnika- informatika- három kiváló, egymástól eltérő karakterű, nagy műhelyének (KFKI, SZKI, SZÁMALK) munkatársa, az SZKI egyik alapítója volt.
Kutor László1953villamosmérnök, pszichológusAz informatikaoktatás emblematikus egyénisége, akinek oktatási és tudományos tevékenysége összeforrt a BMF, majd az ÓE NIK-kel. A hazai és nemzetközi információ-technológia kultúrtörténetének kutatója és tárgyi eszközeinek gyűjtője.
Leindler László1935matematika szakos tanár Kalmár László „szegedi iskolája” első évfolyamának hallgatója. – Széchenyi-díjas magyar matematikus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. 1967-től JATE TTK dékánhelyettese, 1972-1975 között dékánja. 1975-től és 1984-1987 között az egyetem rektorhelyettese.
Madarász László1947villamosmérnökA kecskeméti Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola (2000-től Kecskeméti Főiskola GAMF Kara) oktatója; tanszékvezető, főigazgató-helyettes főigazgató, az informatika oktatásának egyik szervezője. Elismert szakírói tevékenységet is folytatott.
Magyar Gábor1957villamosmérnökA BME TMIT tanszékvezetője. Érdeklődési területe: médiainformatika, tartalomelemzés. Több mint 30 éve oktat a BME-n. A HTE, az ETIK és a HOUG elnöke, az MM Klaszter alelnöke. Szolgált a BME stratégiai igazgatójaként, NHIT tagként, EIT koordinátorként.
Maizl József1940matematikus-informatikus 1963-1995 őszéig informatikai szolgáltató (eszköz+szervezet) rendszerek létrehozásával. 2003 tavaszáig (nyugdíjazásáig) a közlekedés és vízügyi szakágazatok területfejlesztésével és EU-s projektjeivel, majd 2012 közepéig az EU-s IT projektekkel foglalkozott.
Marosi István1961villamosmérnökAz egyetem elvégzése (1985) óta optikai karakterfelismeréssel (OCR) foglalkozik. Részt vesz illetve irányítja a Recognita és OmniPage karakterfelismerő programok OCR algoritmusainak fejlesztését. 1991-ben Széchenyi Díjban részesült.
Matakovics György1954villamosmérnök,1954-ben született, villamosmérnök.1979-től a KFKI MSZKI számítógép- tervezője, később osztályvezetője. Jelenleg a Recoware Kft. ügyvezető tulajdonosa, AFIS rendszerekkel és nyomatfelvételi állomásokkal foglalkozik.
Megyery Károly1946villamosmérnök
rendszerszervező
villamosmérnöki-szervezői szakmérnök
műszaki doktor a számítástechnika szaktudományból
A szoftver fejlesztés az alkalmazási rendszerek fejlesztése és bevezetése volt fő tématerülete. Később a stratégiák készítése, a vezetési folyamatok tervezése és ezeket támogató projektmenedzsment kerültek előtérbe, majd az Információs Társadalom kérdéskörével foglakozott mélyrehatóan. Két munkahelye volt 88-ig a Comporgan, utána KFKI (MTA, Rt, és vállalatai).
Merényi Pál1939villamosmérnökAz 1980-as években SZKI-ban az egyik legnagyobb hazai (time-sharing üzemmódú) számítóközpont vezetője. Az ESzR C-7 szakértői tanácsban a magyar fél képviselete. 1993-tól a CONTROLL Rt., majd az ICL/FUJITSU Magyarország vállalatoknál menedzser. Állami kitüntetések birtokosa.
Molnár Bálint1956villamosmérnök
Szakmai tevékenységét az oktatás, kutatás és gyakorlati feladatok megoldásának szerves egysége jellemzi - egyetemi docensként, kutatóként és tanácsadóként egyaránt. Nemzetközi szakmai folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja.
Muszka Dániel1930matematika-fizika szakos tanár
1956-57-ben, saját kutatásai alapján, elkészítette az első hazai műállatot, a Szegedi Katicabogarat. 1963-től a Kibernetikai Laboratóriumban irányította az első számítógépek telepítését. 1975-től kezdte gyűjteni a hazánkban készített és alkalmazott számítástechnikai eszközöket, melyek az Európában egyedülálló szegedi Informatikatörténeti Gyűjteményben találhatók.
Nagy Benedek1973fizikus, filozófus, programtervező matematikus, nyelvész
Kutató és egyetemi oktató. 2010-2012 között a DE Informatikai Kar dékánhelyettese. Kutatási területe a számítástudomány és a diszkrét matematika, formális nyelvek és automaták, különböző számítási paradigmák (pl. DNS számítógépek), kombinatorika. Neves díjak birtokosa
Nagy Miklós1951villamosmérnök
1974: OSZV Szerviz Osztály, ESZR R30-as műszaki tanfolyam Kazány (3 nappal az államvizsga után)
BME mérnök továbbképző műszaki tanfolyamok tartása.
Nagy M. Zoltán1957programtervező matematikus
Az egyetem elvégzése után 1981-től 1992-ig szellemi szabafoglalkozású, 1992-ben a Cardinal Számítástechnikai Kft. egyik alapítója, 1995-ben az Ovitas (korábban STEP) Kft. egyik alapítója, jelenleg a Cardinal Kft. tulajdonosa és ügyvezetője.
Naszódi Mátyás1950matematikus
Számítógépes nyelvész. Hazánkban elsőként készít véges automata elven működő helyesírás-ellenőrzőt, valamint a szabad szórendű nyelvek ellenőrzésére kidolgozza és alkalmazza a parciális szintakszis módszerét. Magyar egyetemen elsőként oktat nyelvtechnológiát.
Németh Pál1935villamosmérnök
1959-től dolgozik a számítástechnikában. Az 1969-1994 időszakban az SzKI-ban főkonstruktőrként vett részt a hazai és a nemzetközi ESzR program kisszámítógép fejlesztéseiben. 1984-től az SzKI ügyvezető igazgatója, 1991-től első számú vezetője volt.
Obádovics J. Gyula1927matematika-fizika tanár
Matematikus, egyetemi tanár. Gyakorlati számítási eljárások, valamint Numerikus módszerek és programozásuk c. egyetemi tankönyveivel a magyar számítástechnika-oktatás egyik megteremtője. Több felsőoktatási intézményben volt oktató és vezető. Országszerte ismertté vált, nemzedékek által használt „Matematika” c. könyvét "az Obádovics" néven emlegetik.
Pál László1942villamosmérnök
A 60-as években a számítógépes tervezés lehetőségeit kutatta az erősáramú iparban. A 70-es és 80-as években az OMFB-ben részt vett a hazai számítástechnikai oktatás, kutatás, fejlesztés, alkalmazás és ipar szervezésében. Fontos szerepe volt az ESzR, MSzR programokban.
Papp György1942villamosmérnök
Informatikai biztonsági és adatvédelmi szakértő.
Pásztorné Varga Katalin1931
matematika-fizika tanár A matematika tudományok kandidátusa. Részt vett az SZKI-ban fejlesztett MProlog munkapéldányok Boole függvény minimalizálására alkalmazó tesztelésében és 1972-ben az ELTE programozó matematikus tananyag kidolgozásában. Oktatott az ELTE-n (1972-2013) és Debrecenben (1998-2010).
Prószéky Gábor1954programtervező matematikus
Az MTA doktora, habilitált egyetemi tanár. A MorphoLogic nyelvtechnológiai vállalkozás ügyvezető igazgatója, a PPKE ITK innovációs dékánhelyettese, az MTA-PPKE Magyar Nyelvtechnológiai Kutatócsoport vezetője, az NKFIH Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégiumának elnöke.
Quittner Pál1936fizikus
Fizikusként nagytisztaságú anyagok szennyezéseinek meghatározására dolgozott ki ipari méretekben is alkalmazott nukleáris eljárásokat. Informatikusként közgazdászok nemzedéke ismerte meg az adatbázisokat tanítása és könyvei alapján. Több nagyméretű adatbázis kialakításában vett részt itthon és Németországban.
Reszler Ákos1944villamosmérnök A világon elismert és kiemelkedő sikert jelentő optikai karakter felismerő rendszerek kidolgozásában, a fejlesztési eredmény hasznosítására alkalmas versenyképes szervezet létrehozásában, a magyar szellemi termékek nemzetközi elterjesztésében vállalt meghatározó szerepet.
Sallai Gyula1945villamosmérnök
Okl. villamosmérnök, egyetemi tanár, az MTA doktora. Életpályája során a távközlés/infokommunikáció területén volt a hálózat digitalizálásának kutatója, kutatóintézeti, szolgáltatási és szabályozási vezető, BME tanszékvezetője. A HTE-nek hat évig volt elnöke.

Sándory Mihály1930villamosmérnök
Fő tevékenységi köre: fizikai kísérletek műszerezése, adatkezelés és adattárolás. A műszaki tudományok kandidátusa Az 1980-ban indult Mikroelektronikai Beruházási Programot kormánybiztosként irányította - a magyar elektronikai ipar megatározó személyiségeként tartják számon.
Sántáné-Tóth Edit1938matematikusKalmár László „szegedi iskolájának” második évfolyamán végzett. Az M-3 gép mellett töltött 1 év után 9 évig a Dunai Vasműben, majd az INFELOR, a SZÁMKI, az SZKI és az IQSOFT kutatófejlesztő intézményekben dolgozott. Nyugdíjazása után egyetemeken és főiskolákon oktat.
Scheidler Balázs1977mérnök-informatikusA világ egyik vezető IT-biztonsági szoftverfejlesztő vállalata, a BalaBit IT Security egyik alapító tagja és meghatározó tulajdonosa, a vállalat ügyvezető igazgatója, a BalaBit világszerte elismert termékeinek ötletgazdája és a mai napig vezető fejlesztője
Sebők Ferenc
1943alkalmazott matematikus
számítógépes rendszerszervező
közgazdasági doktorátus
1966 KGM: programozó matematikus. 1968 INFELOR: alapszoftver fejlesztő. rendszerszervező. 1973 SZÁMOK: osztályvezető, tanár. 1982 META-SYSTEM SZÜV Rendszerfejlesztő leányvállalat: igazgató. 1990 COLONIA Biztosító Rt: gazdasági vezérigazgató helyettes. 1991 COOPHOLDING: vagyonkezelési igazgató
Selényi Endre
1942villamosmérnök Egyetemi tanár, a műszaki tudomány doktora. Diplomatervében az Ural 2-őt programozta, később is aktív részese volt számítógépes rendszerek kifejlesztésének. 1988-tól húsz éven át elnöke, ill. társelnöke volt a hazai informatikai felsőoktatást koordináló különböző bizottságoknak.
Siegler András
1952villamosmérnökVillamosmérnök-közgazdász, a hazai K+F politika egyik irányítója 1996-2004 között, azóta az Európai Bizottság szakpolitikai igazgatója a közlekedési, illetve az energetikai kutatás és innováció területén.
Sima Dezső
1941villamosmérnökEgyetemi tanár, professor emeritus, az MTA doktora. Pályáját a Drezdai Műszaki Egyetemen kezdte. Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának alapító főigazgatója. Érdeklődési területe a processzor architektúrák. Az Advanced Computer Architectures (Addison-Wesley) könyv szerzője (2 társzerzővel).
Simon Gyula
1960matematika - fizika szakos középiskolai tanár
számítástechnika szakos középiskolai tanár
közoktatás vezető
Programozást kezdettől fogva, a nyolcvanas évek közepétől tanítok, először szakköri, később tanórai keretek között is. Ma is a programozás népszerűsítését tartom a legfontosabb feladatomnak a tanári pályán.
Simon Pál
1939orvos informatikusOrvos-informatikus. Az ESZTIK igazgatójaként szervezte az ágazati informatikai fejlesztéseket. Kutatási területei, oktatási tevékenysége az egészségügyi informatika alkalmazásaira terjed ki. Jelenleg is aktív szakértő.
Somosvári Béla
1946villamosmérnökAz egyetem elvégzése után a Borsodi Szénbányák-nál szerkesztő mérnök. 1972-től az ÉGSZI-ben tudományos segédmunkatárs, ahol az EMG-830-as számítógépek üzemvitelével foglalkozott. 1976-tól nyugdíjba vonulásáig az NME- n dolgozott különböző beosztásokban.
Szakonyi Lajos1946vegyészmérnök A PTE PMMK tanszékvezetője, főiskolai docens. Művelt és oktatott szakmai területek: műszaki-technológiai rendszerek, anyagáram hálózatok matematikai modellezése, műszaki rendszerek irányítása, mérési adatgyűjtés-jelfeldolgozás.
Szász Gábor1947gépészmérnök, finommechanikai szakmérnökAz egyetemi évek során egy évig műszaki ügyintéző, majd technikus a KFKI Elektronikus Főosztályán. Több tanszéktől és gyártól kapott állásajánlatot; végül a BME finommechanikai, optikai tanszékét fogadta el, mivel itt a Rendszertechnikát volt módja oktatni és kutatni A GDF emeritusz professzora.
Szelezsán János1934alkalmazott matematikus A számítástechnika egyik hazai úttörője. Számítóközpontok (KKCs, OTSZK, ÁSZSZ) alapítója, vezetője. Oktatóként (ELTE, GDF), szakkönyvek szerzőjeként, szakmai testületek tagjaként hozzájárult a számítástechnikai kultúra elterjesztéséhez.
Szeredi Péter1949matematikus A Logikai Programozás és a Prolog nyelv kutatója. Rendszerszoftver-fejlesztő a NIM IGÜSZI-ben, majd Prolog megvalósítások és alkalmazások vezető fejlesztője az SZKI-ban és IQSOFT-ban. Angliai egyetemeken párhuzamos Prolog kutatásával foglalkozik. A BME VIK és az AIT oktatója
Talyigás Judit1948villamosmérnök, szervező szakmérnök, politológus A gazdaság, az egészségügy, az ipar, a posta, később a média területén is tevékenyen részt vett új informatikai rendszerek bevezetésében, alkalmazásában - kiemelten foglalkozva ezek emberi, társadalmi hatásaival. Publikációiban is – az új technikai eredmények bemutatása mellett – az emberi életutak kapnak kiemelt szerepet.
Tarlós Béla1943terv-matematikus közgazdász BCE címzetes egyetemi docens, MTA kandidátus. A Számítástudományi Tanszék tanszékvezetője több ciklusban (jegyzetek, előadások). Diszkrét szimulációs modellezés témakörben számos publikáció. Több egyetem vendégprofesszora (MIT, RUTGERS, CMSU).
Tarnay Katalin1933villamosmérnök36 évig dolgozott a KFKI-ban. Nukleáris mérésekkel, majd kommunikációs protokollokkal foglalkozott. Tanított a BME-n és a VE-n; a BME címzetes egyetemi tanára, a VE professor emeritusa. Az NJSZT főtitkárhelyettese 1986-tól 1991-ig. Neves kitüntetések birtokosa.
Tejfel Máté1977programtervező matematikus ELTE IK egyetemi adjunktus. Oktatási/kutatási tevékenység: párhuzamos programozás, funkcionális programozás, matematikai logika, beágyazott nyelvek, programhelyesség-vizsgálat, refaktorálás. 2007-ben Kemény János díjat kapott.
Vámos Tibor1926villamosmérnök A magyarországi számítástechnika vezető személyiségeként, a mesterséges intelligencia-kutatás úttörőjeként tartják számon. A MTA rendes tagja, kutató professor emeritus. Munkásságáért számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült, többek között Állami és Széchenyi-díjban.
Vámossy Zoltán1960gépészmérnökEgyetemi docens. Vezetésével 1997-től honosodott meg a több féléves, kiscsoportos projektmunka a mérnök informatikus képzésben. Hallgatói 2016-ig 12 első, 9 második és 10 harmadik helyezést értek el az OTDK-kon
Varga László1931matematikusEgyike azoknak, akik az ország első (M-3) számítógépén kezdtek el programozni. Az Optikai Kutatóintézet, majd a KFKI számítógépei mellett töltött évek után az ELTE programozó- és programtervező matematikus szakok képzésében meghatározó szerepe volt. Neves kitüntetések birtokosa, professzor emeritus.
Vaspöri Teréz1944programozóVak programozó vagyok, a BraiLab számítógépcsalád egyik fejlesztője. Magyar Braille rövidírás nyomtató programokat Magyarországon elsőként én írtam. Főleg Assembly nyelveken dolgoztam.
Végső László1945fizikus1970-1988 között az SZKI munkatársa, majd a Software Alkalmazástechnikai Laboratórium vezetője. Tudományos alkalmazásokat fejleszt – pl. egy online alváskiértékelő rendszert a Richter Gyógyszergyárnak. – Később fordítóirodákat alapít és vezet
Z. Karvalics László1961magyar-történelem szakos középiskolai tanárTörténész, információs társadalom kutató, a Szegedi Tudományegyetem Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének egyetemi docense, korábban a BME-UNESCO Információs Társadalom-és Trendkutató Intézet alapító igazgatója (1998), az Információs Társadalom c. negyedéves folyóirat alapító főszerkesztője (2000-2006).
Zárda Sarolta1951közgazdász Informatikus, főiskolai tanár. Gábor Dénes Főiskola alapító rektora. A SZÁMALK oktatási profiljának vezetője. Több neves kitüntetés birtokosa

Recent Posts

  1. Elhunyt Kőhegyi János Hozzászólások kikapcsolva
  2. Elhunyt Iványi Antal Hozzászólások kikapcsolva
  3. Koszorúzás Neumann János halálának 60. évfordulója alkalmából Hozzászólások kikapcsolva
  4. Alföldi István az InfoRádióban Hozzászólások kikapcsolva
  5. 13. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny Hozzászólások kikapcsolva
  6. Infobál 2017 Hozzászólások kikapcsolva
  7. Virtuális kiállítás az NJSzT és a MaNDA együttműködésében Hozzászólások kikapcsolva
  8. Beszámoló a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület szakmai fórumáról Hozzászólások kikapcsolva
  9. Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának (KÉPAF) 11. konferenciája Hozzászólások kikapcsolva