NES – Neurodevelopmental Expert System

A NES rendszer a központi idegrendszer perinatális (születés-körüli) diagnózisával és rehabilitációjával foglalkozó szakértő rendszer. Orvosi hátterét a Szabadság-hegyi Gyermekgyógyintézetben Dr. Katona Ferenc és Dr. Berényi Marianne orvosprofesszorok által a csecsemők idegrendszeri sérüléseinek korai diagnosztizálására és terápiájára kidolgozott módszer alkotta, míg informatikai  hátterét (az orvosprofesszorok tünet-együtteseken alapuló vizsgálati metodikájához jól illeszkedő), Vámos Tibor korábbi alakfelismerés témájú kutatásaihoz kapcsolódó „mintázatok” (patterns) felismerése képezte, kiértékelésük IF-THEN-ELSE szabályokkal történt.

A NES a csecsemők különböző vizsgálati eredményeiből képezett mintázatok feldolgozását végzi, eredményként javaslatot téve a diagnózisra, esetleges további vizsgálatokra, valamint a terápiára. Egy beteg állapotát morfológiás, érzékszervi, mozgási és pszichés problémák együttesen határozzák meg. A rendszer mintegy 700 vizsgálatot ismer, 8 szekcióba  rendezve azokat. A mintázatok száma 30 fölötti, a diagnosztizáló szabályok száma mintegy 400.

A NES főbb sajátosságai: szemantikusan szervezett párbeszédes adatbevitel, a diagnózisminták terében használt metrika (mintázatok illeszkedési vagy nem-illeszkedési mértékének kezelése), betegenként az időben változó folyamatok figyelése, a mintafelismerés és a logikai következtetés együttes alkalmazása.

A NES célja a napi klinikai munka és a kutatás támogatása, az érintett orvosi szakterület ismereteinek hatékony és operatív tárolása, valamint oktatása.

Rövid név:

NES

Kategória:

Alkalmazói szoftver > Mesterséges intelligencia

Fejlesztés/kibocsátás/követés:

1978-1990

Létrehozó intézmények:

MTA SZTAKI

Szabadság-hegyi Gyermekgyógyintézet Fejlődésneurológiai és Neurohabilitációs Osztálya

Fejlesztő személyek:

Dr. Katona Ferenc (vezető orvos-szakértő, Gyermekgyógyintézet)

Dr. Berényi Marianne (orvos-szakértő, Gyermekgyógyintézet)

Vámos Tibor (projektvezető, SZTAKI)

Danyi Pál (szoftverfejlesztő, SZTAKI)

Éltető László (szoftverfejlesztő, SZTAKI)

Fekete Mária (szoftverfejlesztő, SZTAKI)

Koch Péter (szoftverfejlesztő, SZTAKI)

Muzsek Gyula (szoftverfejlesztő, SZTAKI)

Hardver/Szoftver környezet

IBM PC, XT, AT kompatibilis személyi számítógép, min. 620 Kbyte központi memóriával, Microsoft Windows 3.0 operációs rendszerrel. Az adatok tárolása és kezelése dBase III. -ban történt.

Használat

Szabadság-hegyi Gyermekgyógyintézetben a klinikai tesztek (validálás) után elterjedten használták a rendszert. A Gyermekgyógyintézetben a módszer alkalmazására létrehoztak egy külön kórházi osztályt, amely később a Margit kórházban működött.A számítástechnika fejlődése során a rendszer többször megújult. Nem vált országosan használttá, viszont így is sokat segített a medicinális problémakör fejlesztésében.

Történeti érdekességek
 • Dr. Katona Ferenc és Dr. Berényi Marianne orvosprofesszorok nagy eredménye volt olyan születéskörüli problémák három hónapos kor előtti felismerése és gyógyítása, amelyek korábban csak egy-két éves korban váltak nyilvánvalóvá. Az 1980-as években 1600 kis beteg 46 %-ánál a kezeléssel nem csak életet mentettek, de egészséges vagy viszonylag egészséges életet tudtak biztosítani, 23 %-ánál nem volt lényeges változás, 31 % pedig 18 hónapos kora után is folytatódó kezelésre szorult.
 • Maga a diagnosztizáló metodika része lett a csecsemőgyógyászati orvosi protokollnak – a módszer egészét vagy egyes elemeit több külföldi (osztrák, spanyol, amerikai stb.) egészségügyi intézmény átvette és alkalmazta.
 • Vámos Tibor korábbi, alakfelismerésre vonatkozó munkáiból született a rendszer mintázatokat (pattern) kezelő ismeretreprezentációja, amelyben természetes módon lehet hasonlóságokat, analóg jelenségeket elemezni. Ez a módszer alkalmas olyan további (ún. nyílt világ feltételezéssel leírható) problémák leírására is, amelyeket nem lehet logikai reprezentációval leírni. Például Danyi Pál PhD disszertációjában elvált szülők gyermekeinek speciális jogi eseteire alkalmazta.
 • KAS (Knowledge Application Shell) NES néven a NES szakértő rendszerből Somogyi Péter kifejlesztett egy szakértőrendszer-fejlesztő eszközt. Tervezték ezt összekapcsolni egy ismeretszerző és egy döntéstámogató rendszerrel is.

A szakértő rendszer neve többször változott az évek során; a NES volt a legutolsó, legtovább élő név.

 

Források
 • Vámos, T.; Katona, F.; Berényi, M.; Fekete, L.; Éltető, L., „Knowledge engineering as a human interface problem. Lessons of building an expert system in neuropathology”, Proc. of the 2nd IFAC/IFIP/IFORSI/IEA Conference, Italy, Varese, 1985.09.10-12, pp. 175-179.
 • Katona, F.: Early diagnosis and neurorehabilitation. In: Early Indentification of Infants with Developmental Disabilities (eds. Vietze, P. M., Vaugham, H. G.), Sauders/Philadelphia; Grune and Stration, 1988. pp. 121-145.
 • Muzsik Gy.; Somogyi P.: Logikán és mintaillesztésen alapuló tudásreprezentáció egy fejlődésneurológiai szakértő rendszerben. In: Gábor, A. (szerk.), Szakértő rendszerek’88 – Ismeretalapú információfeldolgozás Magyarországon”, Számalk, Budapest, 1988, 233-259. old.
 • Vámos, T., „Artificial intelligence and pattern recognition”, Proc. of the fourth Austrian-Hungarian Informatics ConferenceMan and Machine, Behaviour, Skill, Understanding”, Hungary, Budapest, 1989.10.26-28, pp. 7-28.
 • Danyi, P.: Advisory Expert System. In.: Proc. 3rd International Conference on Expert Syste,s in Law, Noveber 2-5, 1989, Florence (Italy), pp.157-173.
 • Peter Somogyi: Making Diagnosis based on Pattern Matching in a Neurodevelopmental Expert System. In: Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence Vol. 1. Eds.: I. Fekete and P. Koch. NJSZT, Budapest, Jan. 23-25, 1991. pp. 71-79.
 • Vámos, T.; Katona, F., „Knowledge-based pattern-supported man-machine interaction”, Proc. of the Fifth IFAC/IFIP/IFORS/IEA Symposium, Netherlands, Hague, 1992.06.09-11, pp. 83-88.
 • Vámos, T.; Koch, P.; Katona, F., „A strategy of knowledge representation for uncertain problems: Experiments and relations to similar concepts”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 25(10), 1995, pp. 1371-1383.
 • Vámos,T.; Éltető,L.; Fekete,M.; Muzsek,G.; et al., „Pattern recognition and logic, combined in an expert system for developmental neurology”, Proc. Technische Kybernetik/Automatisierungstechnik, German Federal Republic, Ilmeneau, 1998, pp. 347-350.

Létrehozva: 2019.02.26. 13:06
Utolsó módosítás: 2019.02.27. 18:23