Személyek_publ


Név Születés Kép Rövid bemutatás
Ábel Lászlóné (Tánya) 1936 - 1992 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS programozója, majd az SZKI számítógépes részlegének vezető munkatársa volt.

Abonyi-Tóth Andor 1975 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE IK docense. Fő kutatási területe az internet-alapú, együttműködést támogató felületek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása és tanulásban betöltött szerepének vizsgálata.

Abos Imre 1945 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az új távközlési és vezetékes szolgáltatások tervezésének szakembere; hazai bevezetésükben úttörő szerepet játszott. A TKI, a SZTAKI, a Matáv munkatársa volt, majd a BME oktatója, címzetes egyetemi tanára.

Ábrahám István n.a. - n.a. mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS, majd az IBM munkatársa, Később a Számalk Alkalmazási Főosztályának vezetője volt.

Aczél István 1916 - 1962 jogász nagyításhoz kattints a képre

A számítógépek hazai bevezetésének egyik úttörője. 1945 után minisztériumi főosztályvezető, majd az OMKER igazgatója. 1957-től az MTA KKCS osztályvezetőjeként az M-3 alkalmazásainak szervezője, majd az MTA Számítóközpont igazgatója volt.

Ádám Tihamér 1945 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A korabeli (EMG 830, ODRA, SIEMENS) számítógépek hardver-szakértője. TI digitális jelprocesszorok magyarországi konzulense. Nyolc éven át az ME Automatizálási Tanszék vezetője.

Adorján Bence 1921 - 1989 közgazdász
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

1957-től a KFKI munkatársa;. 1969-től az SZKI tudományos és műszaki-gazdasági tanácsadója, majd igazgatóhelyettese volt. Az 1980-as években megjelent számítástechnikai művei nagy sajtóvisszhangot kiváltott, klasszikus dolgozatok voltak.

Alföldi István 1948 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KSH, KFKI, Bull, Kopint-Datorg munkatársaként országos projekteket (OBVH, MÁV , ÁNTSZ) irányított. 1997-2019 között az NJSZT ügyvezetőjeként sokat tett az információs társadalom iránti felelősség terjedéséért (pl. ECDL).

Almás Károly 1939 - 2013 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1967-től jelentős szerepet töltött be az államigazgatás és nagyvállalatok számítástechnikai rendszereinek szervezésében és tervezésében, számítóközpontok vezetésében.

Angster Erzsébet 1953 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A Számalk-ban oktató, majd a GDF-en tanszékvezető főiskolai docens, számos tantárgy kidolgozója, vezetője. Az objektumorientált tervezés és programozás egyik hazai úttörője. Mintegy 10 könyve jelent meg.

Antal Bálint 1985 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A Debreceni Egyetem Informatikai Karának adjunktusa. Fő kutatási területe a gépi tanulás és a képfeldolgozás, valamint ezek alkalmazása biológiai és orvosi problémák megoldására. Több neves kitüntetés birtokosa.

Apáthy István 1945 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az első kelet-európai mikroprocesszoros űreszköz főkonstruktőre. Az első magyar űrelektronikai berendezés egyik fejlesztője. Szakterülete: mérőműszerek fejlesztése űreszközök fedélzetére, az eredmények alkalmazhatósága.

Arató András 1950 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Front-end processzoros és hálózatos rendszerek fejlesztésével ás alkalmazásaival folgalkozik. Vakok, siketek, autisták és más sérültek részére tervez segédeszközöket. Az AAATE alapító tagja és magyar képviselője.

Arató Mátyás 1931 - 2015 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A matematikai statisztika, a valószínűség-elmélet és a számítástudomány nemzetközileg elismert kutatója. A MTA SZTAKI igazgatóhelyettese, a Számki és a Számalk igazgatója volt. A DE Informatikai Karának professzora volt.

Arató Péter 1942 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

1988-tól tanszékvezető, majd a BME VIK tudományos dékánhelyettese, 2001-2006 között dékánja. Tématerületei: digitális technika, logikai szintézis, vezérlő egységek tervezése, magas szintű és rendszer szintű szintézis.

Aszalós János 1931 - 2016 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az Ural-2 számítógép programozásától indulva a szakértő rendszerek kidolgozásáig jutott el. Intenzíven foglalkozott az utóbbi témakör elméleti alapjaival. Oktatási tevékenysége mellett ismert konferenciák előadója volt.

Asztalosné Gótzy Ilona 1938 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Közel 50 éven át szolgálta a hazai számítástechnikát. Részt vett az első hazai számítógép, az M-3 üzemeltetésében, majd programozásában. Később távadatfeldolgozási, majd kisgépes alkalmazásokkal foglalkozott.

Bach Iván 1927 - 2006 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Széchenyi-díjas, címzetes egyetemi tanár. Nemzetközileg is új eredményeket ért el a formális nyelvek és programrendszerek terén. A VEIKI , majd az MTA SZTAKI kutatója, a BME VIK Matematikai és Számítástudományi Tanszék alapító tagja volt.

Bagonyi László 1942 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az EMG 830 egyik fejlesztője. Később az ÉGSZI főigazgató-helyetteseként az építőipar számítógépes hálózatának egyik létrehozója. Volt Softinvest vezérigazgató, majd a Gyógyír rendszert fejlesztő Novodata vezérigazgató-helyettese.

Bakó András 1941 - 2017 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI tudományos munkatársa volt. Később oktatott a BME-n, az ÓE-n (és elődein) és a SZE-n; egyetemi tanár, többszörös intézeti igazgató. Érdeklődési területei: informatika, operációkutatás, közlekedéstudomány.

Bakonyi Péter 1938 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai Internet kutatás egyik vezetője. Volt a SZTAKI igazgató-helyettese. A NIIF Program vezetőjeként létrehozták az elosztott hálózati szolgáltatásokat, megteremtve az Internet hazai bevezetésének alapjait.

Bakonyi Viktória 1961 matematikus nagyításhoz kattints a képre

1985 óta az ELTE-n dolgozik; a Média és Oktatásinformatikai Tanszék mesteroktatója. Kutatási területe: valós idejű alkalmazások, okos eszközök az oktatásban. Elkötelezett a tehetséggondozás területén.

Bakos Tamás 1937 - 1998 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A SZÜV, az Infelor, a Számki, majd a Számalk vezető munkatársa volt. Szakterülete a fordítóprogramok elmélete és gyakorlata. Több könyv szerzője (pl. MINSZK-2; COBOL; PASCAL az új PASCAL generáció; operációs rendszerek).

Balatoni György 1951 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KFKI PDP-specialistájaként kezdte. Az 1990 után elsőként Magyarországra jött DEC első kereskedelmi igazgatója lett, majd néhány év Deloitte senior tanácsadás után, a Ladimage Kft. tulajdonos ügyvezetőjeként vonult nyugdíjba.

Balázs Péter Attila 1975 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az SZTE Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszékén egyetemi docens. Kutatási területe a digitális képfeldolgozás, azon belül a képrekonstrukció, a diszkrét tomográfia és az MI módszerei a képfeldolgozásban.

Balázs-Piri László 1947 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

1972-1989 között az SZKI munkatársa, közben az OMFB szakértője. 1989-ben egyik alapítója, majd ügyvezető igazgatója az SZKI Recognita Rt.-nek. 1996-2008 között a Recognita Zrt. adminisztratív igazgatója volt.

Bálint Lajos 1946 - 2019 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Kezdetben a térelmélet és a CAD volt kutatási területe (TKI, SZTAKI). 1985-től tudomány- és információs infrastruktúra szervezéssel foglalkozott (MTA, NHIT, NIIFI, NKÖM, KIFÜ, Hungarnet). Számos egyetemen tanított.

Bálint Róbert 1921 - 2009 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A BHG munkatársa, az OSZV első igazgatója, majd az ITV igazgatója volt. Alapító tagja volt az első hazai számítástechnikai kisszövetkezeteknek. A ZDS-EBON amerikai-német-osztrák vállalat, majd az Amex Kft. ügyvezetője volt.

Balla Katalin 1961 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A szoftverminőség magyarországi oktatásának úttörője. Munkája a szoftverminőség és -tesztelés kapcsolatának fontosságára és a szoftverfejlesztési folyamat javítására irányul.

Ballai János 1939 - 2017 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A Malév Számítástechnikai Osztály megalapítója, majd 14 évig vezetője volt. A repülési informatika elismert alakja, a Malév globális informatikai integrálódásának egyik élharcosa volt. Oktatott a KKMF-en. Részt vett az NJSZT iTF munkájában.

Barabási Albert-László 1967 fizikus
MTA külső tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Erdélyi származású világhírű tudós; a komplex hálózatok elméletének területén elért eredményei meghatározóak. Több egyetem (vendég) professzora. 2007 óta a CCNR (Northeastern University) vezetője.

Baracskai Zoltán 1953 közgazdász
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola témavezetője. A Doctus szakértő keretrendszer egyik fejlesztője és tulajdonosa, melyet több hazai és külföldi nagyvállalatnál alkalmaztak üzleti döntések támogatására.

Baracza Lajosné Dévai Gizella 1944 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A KSH informatikai fejlesztéseinek egyik vezetője. Nevéhez fűződik a statisztikai adatok adatbázisának kiépítése, a feldolgozási folyamatok integrálása, adattárház-építés, a statisztikai adatok meta-adatokkal való leírása.

Bárány Sándor 1951 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az 1970-1980-as években hozzájárult a hazai számítástechnika felzárkóztatásához. Később Ausztriában vállalati rendszereket tervezett és implementált, az IBM nagyvállalatai számára outsourcing megoldásokat készített.

Baráth Csaba 1939 - 2015 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Számítástechnikai pályafutását fejlesztőmérnökként kezdte, majd magas pozíciót töltött be több bankban és befektetési cégben. Elnökségi és igazgatósági tagja volt az MVM-nek és a Paksi Atomerőmű Vállalatnak.

Bárdos Attila 1941 - 2015 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Kalmár László szegedi iskolájában végzett. A Számoknál, majd a Számalknál dolgozott kutatóként, később oktatóként. Minisztériumi főtanácsos, majd az Educatio Kft. tanácsadója volt. Élete végén verseket írt.

Bártfai Barnabás 1969 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Szakkönyvíró. Az első magyar szerzőtől származó hétköznapi embereknek szóló számítástechnika könyv szerzője, a BBS-INFO Könyvkiadó és Informatikai Kft. vezetője.

Bartolits István 1954 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Távközlési fejlesztőmérnök 20 évig, majd HIF és NHH osztályvezető, 2010-től NMHH főosztályvezető. Jövőbeli hálózatokkal, új technológiákkal, szabályozásukkal foglalkozik. 1990-től a HTE vezetőségi tagja, 2011-től főtitkára volt.

Báti Ferenc 1942 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A hazai számítástechnika egyik meghatározó személyisége. Kiemelkedő szerepe volt a TPA számítógépek fejlesztésében. Neves cégeknél volt vezető. Fontos szerepe volt a nyugati és kelet-európai számítástechnikai kapcsolatok építésében.

Beck György 1954 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

25 éven át a DEC, a Compaq , majd a HP hazai leányvállalatát vezette. Volt a Vodafone hazai leányvállalatának vezetője, a Vodafone Magyarország Zrt. elnök-vezérigazgatója, majd 2019-ig elnöke. 2018-től az NJSZT elnöke.

Beck Tamásné Rákos Ilona 1932 - 2019 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A KMF docenseként, majd a Számítástechnikai Tanszék vezetőjeként nagyon sokat tett a számítástechnika oktatásáért. Jó kapcsolatot alakított ki a könnyűipari üzemekkel; tanszéke jelentős ipari munkákat végezett a termelésirányítás területén.

Bedő Árpád 1946 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Nevéhez a CDL programozási nyelv magyarországi használata és Apple alkalmazások fejlesztése fűződik. Önálló fejlesztésként létrehozta a Kitáruló Adattár adatkezelő technológiát.

Bein Kornél 1938 - 2015 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Híradástechnikai fejlesztőmérnökként kezdett dolgozni, majd bekapcsolódott az MTA KFKI TPA-projektjébe. 1975-1987 között az SZKI-ban, később Ausztriában, Németországban és Svájcban szoftver-fejlesztőként dolgozott.

Békéssy András 1925 - 2006 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az elméleti fizika, a matematikai statisztika, a numerikus módszerek kutatása és alkalmazása mellett felismerte az elektronikus számítógépek jelentőségét, és hazánkban az elsők között foglalkozott matematikai és fizikai problémák számítógépes megoldásával.

Bélády László 1928 mérnök
MTA külső tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A szoftvertechnológia világhírű művelője. Vezető pozíciókat töltött be kutatóintézetek (IBM, Mitsubishi Research, MCC) kutatási tevékenységében. A hazai eredmények nagyvilágban való terjesztését tanácsadóként segíti.

Bencsik Andrea 1956 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A győri SZE és a szlovákiai J. Selye University professzora. Fő oktatási és kutatási területe a tudásmenedzsment. Számos nemzetközi és hazai tudományos cikk és könyv szerzője, konferenciák előadója; vállalati szakértő és tréner.

Benczúr András (1944) 1944 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A SZTAKI osztályvezetője, a FEFA ügyvezető elnöke, az ELTE TTK dékánja. Sztochasztikus folyamatok, számítógépes rendszerek hatékonyságvizsgálata, adatbáziskezelő- és információs rendszerek nemzetközi hírű kutatója.

Benczúr András (1969) 1969 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1997 óta a SZTAKI Informatika Kutató Laboratórium vezetője. Kutatási területei: adattudomány, adatbányászat és Big Data technológiák, amelyekben az alapkutatástól az ipari alkalmazásokig terjedően tevékenykedik.

Benedikt Ottó 1897 - 1975 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A 20. századi hazai irányítástechnika és automatizálási kutatások egyik kiemelkedő alakja és szervező egyénisége volt. Feltalálta az autiodin elnevezésű villamosgépet. Kossuth-díjas egyetemi tanár, a BME díszdoktora. Az MTA AKI alapító igazgatója volt.

Benkő László 1971 mérnök nagyításhoz kattints a képre

5. osztályos korától a programozási nyelvek bűvöletében él; oktató programjával gimnáziumi versenyek győztese volt. Számítástechnikai könyvek írója, szerkesztője. 2001-től saját cégénél épületek gépészeti rendszereit tervezi.

Benkő Tiborné 1943 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1961-1997 között a KFKI MSZKI-ban dolgozott. 1998-2015 között a BME VIK Elektronikus Eszközök tanszékén, majd a GPK Informatikai Laboratóriumában, később a MOGI tanszéken oktatott. 55 könyvével támogatta az oktatást.

Berecz Károly 1931 - 1990 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Egyetemi tanulmányai előtt a pécsi TEFU NV karbantartó részlegénél művezető volt. 1964-től a NIM IGÜSZI, majd az ÁSZSZ számítóközpontjának gépészeti tervezésével és karbantartásával foglalkozott, komoly szakmai hírnévre téve szert.

Bereczki Ilona 1927 - 2004 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az SZTE, majd a JATE tudományos munkatársa volt; Kalmár László professzor oktatási tevékenységének segítője, tankönyvei kidolgozásának aktív résztvevője. A hazai matematikai logika és programozás oktatásának egyik első hazai oktatója volt.

Berencei Rezső 1935 - 2008 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Topográfusként kezdett a Térképészeti Intézetben. 1983-tól a katonai térképészet meghatározó alakja; az Intézet parancsnoka is lett. Térinformatikai konferenciák és szakmai műhelyek közismert szervezője; a HUNGIS alapítvány vezetője hosszú éveken át.

Berényi Miklós 1940 - 2017 mérnök

Statikai és dinamikai feladatok számítógépes megoldásával vált neve ismertté (NIM IGÜSZI, SZKI). Részt vett a BS2000 operációs rendszer fejlesztésében. Egyik alapítója volt a Softcoop-nak. 1988-tól tulajdonosa volt egy németországi szoftver vállalatnak.

Biri János 1937 - 2005 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az analóg jelek digitális méréstechnikájának és eszközeinek kidolgozása, az eredmények feldolgozása és a mérések automatizálása fűződik a nevéhez. A CAMAC real-time rendszer első magyarországi alkalmazója.

Biró István 1944 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A Medicor fejlesztője, majd kiküldött Ausztráliában; utóbb főkonstruktőr, műszaki vezérigazgató-helyettes, végül a Medicor USA fejlesztője. A Computerworld Informatika egyik vezetője. Az IDG Hungary Kft. alapító ügyvezetője.

Biró Miklós 1954 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Kutatói és oktatói tevékenysége során az operációkutatás, a kombinatorikus optimalizálás, a döntéstámogatás, a szoftverminőség menedzselés, a szoftverfolyamat javítás és a szoftvertechnológia témákban ért el eredményeket.

Bod Péter 1924 - 2005 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az operációkutatás és a biztosításmatematika ismert művelője, a MABI biztosítási , majd az OTI öregségi és rokkantsági matematikusa volt. A Matematikai Kutató igazgatóhelyettese, a TB Nyugdíjbiztosítás Felügyelőbizottságának vezetője volt.

Boda Miklós 1940 fizikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1971-től nemzetközi cégek K+F vezetésében vett részt (ABB, Data SAAB, Philips és Ericsson). 1996-ban az Ericsson Traffiklab, majd az R&D egység alapítója. 2004-2006 között az NKTH elnöke; hazai egyetemek rektori tanácsadója volt.

Bogdánfy Géza 1940 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A számítástechnika számos területén (műszaki, gazdasági és IT rendszerek) innovatív módon kamatoztatta fejlesztői, kutatói és vezetői képességeit. Fontosabb munkahelyei: ERÓTERV, NIM IGÜSZI, SZKI / SCI-L, KFKI ISYS. A hazai távmunka élharcosa.

Bogdány János 1937 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A KFKI MSZKI-ban sokcsatornás analizátorok és a TPA kis-számítógép sorozat témavezetőjeként meghatározó fej-lesztő, osztályvezető volt. Később asszociatív processzorok fejlesztésén és az ESA Rosetta űrprogramjában dolgozott.

Bőgel György 1956 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Neumann-díjas egyetemi oktató és kutató. A technológiai fejlődés gazdasági, társadalmi és vezetési vonatkozásaival foglalkozik, ezekről a témákról számos könyvet és cikket publikált magyar és angol nyelven.

Bognár Katalin 1954 - 2014 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Első szakmai tapasztalatait az iparban szerezte. 1990-től a KLTE adjunktusa, majd a DE IK gazdasági dékán-helyettese volt. Aktívan vett részt az egyetemi közéletben. Érdeklódési területei: tudásalapú technológia, LL, szemantikus web, ontológiák.

Bohus Mihály 1949 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

1990-től a SZTE TTIK adjunktusa. A Számítógép-hálózatok c. tárgy vezető előadója, a Cisco Laboratórium vezetője. A Networkshop konferencia-sorozat egyik elindítója és szervezője. A szegedi ITMA meghatározó alakja.

Bohus Miklós 1933 - 1998 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A BME VIK HEI egyetemi docense majd igazgatóhelyettese, a Számítógéptechnika Osztály vezetője. Vezetésével indult be 1969-ben a Félvezetős digitális elektronika szakmérnöki képzés.

Bojár Gábor 1949 fizikus nagyításhoz kattints a képre

Az általa alapított Graphisoft az Épületinformatikai Modellezés világpiaci vezetője. Nevéhez fűződik a vállalat bevezetése a tőzsdére, a Graphisoft Park és az Aquincumi Technológiai Intézet felsőoktatási vállalkozás megalapítása.

Bóka András 1929 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A KKCS-nél az M-3 építésének műszaki vezetője. Párizsi Műszaki-tudományos attaséként fontos témák hazai meghonosítója (mikroprocesszoros bankkártyák, napenergiás rendszerek, szerves hulladékok hasznosítása).

Bordás István 1941 - 2007 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A magyar egészségügyi informatika jeles képviselője, egyik megalapítója volt. A Szekszárdi Kórház informatikai rendszerének kidolgozója, majd a szekszárdi Gyógyinfok igazgatója; egy ideig az Egészségügyi Informatikai Szakmai Kollégium elnöke volt.

Boros Pál 1950 - 2004 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A TKI tudományos munkatársa, majd önálló vállalkozó volt, végül kis-és középvállalatok vezetőségében dolgozott. Érdeklődési területei voltak: egészségügyi informatika, számítógépes grafikai tervezés, számítógépes és piaci marketing.

Borovszky László n.a. - n.a. mérnök

A Vilenki vezető kutatója, a FÉTIS (Félvezetős Telemechanikai és Irányító Szisztéma) kidolgozója volt.

Botka Zoltán n.a. - n.a.

A KSH Országos Ügyvitel-gépesítési Felügyelet (OÜF) igazgatója volt.

Bottka Sándor 1946 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A hazai számítástechnikai kultúra elterjesztésért dolgozott; a nemzetközi TéT együttműködés, a KFI politika és a hazai KFI finanszírozás egyik irányítója, valamint több nemzeti program (pl. TNP, IKTA) felelőse volt az OMFB-ben.

Brányik Tamásné n.a. - n.a. közgazdász

Az IBM magyarországi képviseletének vezetője volt az 1970-1980-as években.

Braun Péter 1936 - 2016 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Nevéhez kötődik az OTP bank informatikai korszerűsítése. Előtte 35 évig a VEIKI munkatársaként kezdett foglalkozni informatikai rendszerekkel. Ez után a K&H Bank ügyvezető igazgatója, majd az OTP vezérigazgató-helyettese volt. A VISZ elnöke volt.

Breuer Pál 1950 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A TKI, majd a KFKI tudományos munkatársa (alakfelismerés, jel- és képfeldolgozás, mikroprocesszoros alkalmazások). Később a 3Soft cég ügyvezetője (1991-1998), utána más informatikai vállalkozásoknál vezetőségi tag.

Broczkó Péter 1950 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Szervezési, programozási, matematikai modellezési feladatokkal kezdte. Később szakújságíróként, egyetemi oktatóként és társadalmi munkában a számítástechnikai kultúra terjesztése érdekében tevékenykedik.

Brückner Huba 1946 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A számítógépes oktatás és a multimédia oktatási környezet megvalósításának hazai úttörője. Az online információs rendszerek bevezetésének egyik kezdeményezője. Jelentős a szerepe a magyar-amerikai egyetemi csereprogramban.

Buda Szabolcs n.a. - 2009 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A controlling szakma egyik hazai úttörője volt. Gépészmérnök, később gyáregység vezető volt az FMV-ben. A Comporgannál szervezési munkákat végzett. A MCE alapító tagja; aktív szervezője volt a Gyulai Számítástechnikai és Szervezési Akadémiának.

Büttner György 1951 fizikus nagyításhoz kattints a képre

Az űrtávérzékelés hazai alkalmazásának egyik megteremtője; környezetvédelmi térképezéssel foglalkozik. Vezetésével hozták létre hazánk első EU-konform térképét. Koordinálta az EU-s CLC adatbázis készítését.

Buza Antal 1954 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A DV Számítástechnikai Főosztályán 10 évig dolgozott, 5 évig főosztályvezető-helyettesként. 1989-től nyugdíjazásáig a DUF tanszékvezetőjeként jelentős szerepe volt az informatika szakok bevezetésében.

Buzder Lantos József 1947 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Széleskörű szakmai tapasztalatokkal rendelkező szakember, aki különböző – K+F, banki alkalmazási, kereskedelmi alkalmazási, közüzemi és hardverinfrastruktúra létrehozási – projektekben kamatoztatta tudását.

Charaf Hassan 1967 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A mobilalkalmazás-fejlesztések nemzetközi hírű kutatója, az informatikai fejlesztések hasznosulásának elősegítője. Az ipar és a felsőoktatás együttműködésének és a fejlesztés-orientált, hallgató-központú oktatás elkötelezettje.

Csaba László 1935 fizikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az NIIF Program Műszaki Tanácsának vezetőjeként elosztott számítógép hálózati szolgáltatásokat hoztak létre, megteremtve az Internet hazai bevezetésének alapjait.

Csákány Antal 1933 - 2010 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Kiemelkedő jelentőségű műszaki kutató; 35 évig volt a KFKI főmunkatársa. Szakterülete az elektronikus mérőműszerek, méréselmélet, számítógépek fejlesztése, digitális adatátvitel, jelfeldolgozás volt. 48 évig oktatott az ELTE-n.

Csáki Frigyes 1921 - 1977 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A BME rektora, az MTA AKI egyik alapító tagja volt. Iskolateremtő kutatásaival és szakkönyveivel megteremtette a teljesítmény-elektronika és automatika magyarországi alapjait. Sokat tett a villamosmérnöki képzés korszerűsítéséért.

Csákó Mihály 1941 - 2019 bölcsész
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Kutatási területe az oktatásszociológia. a politikai szocializáció és a szakképzés szociológiája; foglalkozott a pedagógusok informatikával szembeni attitűdjével is. Társadalmi tevékenysége szerteágazó; az MSZT alapító- és elnökségi tagja volt.

Csapodi Csaba 1940 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A SZTAKI munkatársa, majd a TKI-ban osztályvezető. A PKI főmérnöke. Az IHM Európai Uniós Integrációs és Szabályozási főcsoportfőnöke. Dolgozott a Brüsszeli Magyar Állandó Képviseleten. Végül a GM főtanácsosa volt.

Csébfalvi Károly 1930 - 2005 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A Bányaterv alkalmazott matematikusa volt. 1962-ben megalapította NIM IGÜSZI Számolóközpontot, amely a magyar számítástechnika egyik máig ható bölcsőjévé vált. Univerzális érdeklődésű, köztiszteletben álló személyiség volt.

Csendes József 1938 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1958-tól a KKCS-ben részt vett az M-3 gép építésében, majd az SZKI-ban az R számítógépek részegységeinek és termináljainak fejlesztését irányította. 1988-tól több cégnél vezetési és fejlesztési feladatokat végzett.

Csendes Tibor 1956 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A Szegedi Tudományegyetem Számítógépes Optimalizálás tanszékének egyetemi tanára. Kutatási területe a megbízható numerikus eljárások fejlesztése, valamint a globális optimalizálás elméleti és számítógépes kérdései.

Csépai János 1942 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Alapító tagja volt a MKKE Informatika kutatócsoportnak (1970) és a Számítástechnikai Tanszéknek (1972). 1971-ben meghatározó szerepe volt a számítástechnika képzés elindításában. 1990-ben létrehozta az MKKE SZK-t.

Cser László 1943 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Szakterülete a gyártásinformatika, az adatbányászat és a gazdaságinformatika. A BCE Informatikai Intézetében beindította a Gazdaságinformatikai szak oktatását és e témában a Doktori Iskolát.

Cserfalvi Annamária 1975 mérnök nagyításhoz kattints a képre

2001 óta foglalkozik a hallássérültek ECDL jelnyelven történő oktatásával. Kidolgozta és 2005 óta sikeresen alkalmazza a számítógép használói ismertek artikulációs és jelnyelvi párhuzamos oktatásának módszertanát.

Csernay László 1931 orvos
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai nukleáris medicina megalapítója. 21 évig a SZOTE-n dolgozott, majd a Központi Izotópdiagnosztikai Laboratóriumot vezette. 1969-től a számítástechnika orvosi alkalmazásaival foglalkozott (SEGAMS képfeldolgozó).

Cserny László 1945 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1968-től a hírközlésben dolgozott. 1972-től a DUF tanszékvezetője, majd intézetigazgatója. A GDF professor emeritusa. Szakterületei: számítógép architektúrák, MI, operációkutatás, döntési modellek és módszerek.

Csetverikov Dmitrij 1952 fizikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE IK professzora. Az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója. Oktatási és kutatási területei a számítógépes látás, a digitális képfeldolgozás és -elemzés, valamint az alakfelismerés. A KÉPAF konferenciák fűződnek nevéhez.

Csibi Sándor 1927 - 2003 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Az információelmélet és a híradástechnika vezető szakembere, aki összekötötte a technológiai fejlesztést az elméleti megalapozással. 22 éven át a TKI vezető munkatársa, a BME Híradástechnikai Intézet alapító igazgatója; a HEI igazgatója volt. IEEE Fellow.

Csirik János 1946 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az SZTE Informatikai Tanszékcsoport egyetemi tanára, majd tanszékvezető, az egyetem rektora. Volt helyettes államtitkár az MKM-ben. Kutatási területe elsődlegesen a számítógépes orvosi és diagnosztikai képfeldolgozás.

Csizmadia Gábor 1955 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1989 óta a Selectrade Computer tulajdonosa és csúcsvezetője. A személyi számítógépek és rendszerek egyik meghatározó magyarországi elterjesztője, az FMV Ipari Park fő tulajdonosa, üzemeltetője és fejlesztője.

Csopaki Gyula 1946 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Szakmai és szakértői területe a távközlési rendszerek, távközlési szoftverek és távközlési protokollok formális nyelvű leírása, és az ezen alapuló implementáció, verifikáció és tesztelés.

Csörnyei Zoltán 1946 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI-ban dolgozott, majd 1979-től informatikát tanít az ELTE-n, a BBTE-n és a Sapientia EMTE-n. Fordítóprogramok, Lambda-kalkulus, Típuselmélet és Pi-kalkulus c. könyvei a magyar szakirodalom alapművei.

Csurgay Árpád 1936 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Nyolc évig az MTA főtitkárhelyettese volt. A mikrohullámú áramkörelmélet, az elektromágnesen terek és a nanotechnológiai kutatások elismert tudósa. Külföldi egyetemek vendégprofesszora. Több szabadalma volt.

Czakó Ferenc 1963 fizikus nagyításhoz kattints a képre

Egy garázscégből (Optotrans) felfejlődve, felvásárlásokkal és tőkebevonásokkal létrehozta a tőzsdén jegyzett Synergon vállalatóriást, melynek 2006-ig vezérigazgatója, illetve elnöke volt. Azóta tanácsadóként dolgozik.

Dancs István 1933 - 2011 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Közgazdasági matematikusként munkálkodott az Országos Tervhivatalban (OT), az OT Számítóközpontban, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Darvas Ferenc 1942 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Kutató, feltaláló. 1986-ban a világon elsőként dolgozott ki gyógyszermetabolitok előrebecslésére módszert és ma is használatos programot. A világszintŰ ThalesNano Zrt. és ComInnex Zrt. alapítója, elnök-vezérigazgatója.

Dávid Gábor 1942 - 2014 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A SZTAKI Igazgató Tanácsának titkára volt, majd a számítógép architektúra tervező csoportot vezette. Külföldi munkák után hazai cégek ügyvezető igazgatója volt. Úttörő szerepet játszott a digitális, műhold alapú adatátviteli rendszerek honosításában.

Dékán Pál 1932 - 1987 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A Statisztikai Gépi Adatfeldolgozó Vállalat után a SZÜV műszaki munkatársa volt. Később a NOTOOSZV vevőszolgálatát, majd a Számalk Szerviz Ügyfélszolgálati és Kooperációs Főosztályt vezette.

Demetrovics János 1946 matematikus
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A számítástudomány és az információelmélet magyarországi továbbfejlesztésének jelentős alakja. Kutatási területe az adatbázisok, a relációs adatmodellek és a többértékű logikák.

Dénes József 1932 - 2002 mérnök
MTA kandidátusa

Az MTA KFKI munkatársa, majd az SZKI-ban a Matematikai Laboratórium vezetője volt. A képfeldolgozás szakembereként ismerték.

Detrekői Ákos 1939 - 2012 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A BME rektora, majd az NHIT volt elnöke. A Magyar Rektori Konferencia volt elnöke; a Rektor Emeritus cím birtokosa. A HUNAGI alapítója és első elnöke. Fő kutatási területei a geodéziai és a fotogrammetriai mérések, valamint a térinformatika.

Dettrich Árpád 1931 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A számítógépes alkalmazásfejlesztés és oktatás egyik hazai úttörője. Részt vett a KSH-nál az Infelor vállalat megalakításában A korai számítógépek alapszoftvereinek elismert szakembere. Szívügye a számítástechnika oktatása.

Dibuz Sarolta 1963 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A távközlési szoftverek vizsgálatának kiemelkedő szakértője. Az Ericsson Magyarország főosztályvezetője, az Ericsson több szoftver termékének magyarországi fejlesztését vezeti. Egyúttal a BME TMIT docense.

Dobay Péter 1948 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A PTE KTK dékánja (1999-2003), a PTE rektorhelyettese (1990-1994). A gazdaság-informatikai képzések egyik létrehozója. Angol-magyar oktatási témái: információ-menedzsment, eBusiness, ICT innováció és vállalkozás.

Dobrowiecki Tadeusz Paweł 1952 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Több mint 20 éve szervezi a BME-n és másutt az MI oktatását és kutatását (projektek, doktori munkák). Vezetésével készült el az MI vezető angol irodalmának magyar fordítása és publikus internetes megjelenítése.

Dombi Gábor 1965 bölcsész nagyításhoz kattints a képre

Kultúra- és társadalomtörténész, az e-Befogadás és társadalmi informatikai hazai kezdeményezője. A Népszabadság Online alapító főszerkesztője (1996-97), újságíró; könyvkiadó, kutató, civil szervezeti vezető.

Dömölki Bálint 1935 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A KKCS-ben részt vett az első hazai számítógép, az M-3 létrehozásában. 1965-től vezette az Infelor, a Számki és az SZKI szoftverfejlesztő részlegeit, majd az IQSOFT vezetője volt. Az NJSZT és az iTF tiszteletbeli elnöke.

Drajkó László 1967 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A nemzetközi IT piac veteránja. Első számú vezető volt a Novell, a Compaq és a Microsoft hazai cégeinél. Volt a Matáv/Axelero vezetője, a Graphisoft kereskedelmi igazgatója. Utóbb start-up vállalkozásokat segít szakértőként, befektetőként.

Drasny József 1935 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS-ben 1959-től részt vett az M-3 számítógép építésében és továbbfejlesztésében. 1969-1990 között az SZKI tervezés-automatizálási főosztályának vezetője volt. A CAD tárgyú ESZR szakértői tanács magyar tagja volt.

Drótos László 1959 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Először a MÁFI-ban geológusként és informatikusként dolgozik. 1990-2000 között az ME Központi Könyvtárának tájékoztató könyvtárosa. 1994-ben egyik megalapítója a MEK-nek. 1999-től a MEK Egyesület elnökségi tagja.

Ecsedi Csaba 1951 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A BME-n, majd a BMF-en fogyatékos emberek számára készült célszoftverek, számítógépes beszélő rendszerek kifejlesztésének résztvevője, irányítója. 20 éve az ÓE NIK-en érzékszervi sérültek informatikai oktatásában vesz részt.

Edelényi László n.a. - n.a. mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS-ben az M-3 számítógép építésénél a mechanikai munkák vezetője volt. A Telefongyár 1959-ben tervezett elektroncsöves-jelfogós EDLA ügyviteli gépét Ladó Lászlóval együtt tervezték (a számítógép neve az ő nevüket idézi).

Endrődy Tamás 1941 - 2014 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Legjelentősebb műve az MTA SZTAKI-ban az első hazai grafikus rendszer, a GD’71 tervezése és az ebből született szabadalom. Sokirányú kutatói munkája mellett a több egyetem tanára. Fő oktatási területei az Autocad és az Archicad.

Erdősné Németh Ágnes 1967 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Nagykanizsán komplex gimnáziumi tehetséggondozó műhelyt hozott létre informatikából, melynek egyes módszereit országos szintre adaptálta. Az NJSZT Zala megyei szervezetének elnöke, 2018-tól az NJSZT alelnöke.

Erényi István 1945 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

1997-ig tudományos kutató, később minisztériumi főosztályvezető, majd főtanácsos infokommunikációs és digitális technológia területeken. Magyarország képviselője az európai szuperszámítógép programokban.

Ésik Zoltán 1951 - 2016 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az SZTE tanszékvezető egyetemi tanára; külföldi egyetemek meghívott előadója, az Európai Akadémia tagja volt. Kutatási területei: automaták és formális nyelvek, kategóriaelmélet és logika, fixpontelmélet, iterációelmélet.

Esztergár Zsolt 1935 tanár nagyításhoz kattints a képre

A magyar szoftverfejlesztés hőskorának mértékadó személyisége. Munkája nagymértékben segítette hazánkban a korszerű adatfeldolgozás kialakulását, és a számítógépek alkalmazásának elterjedését.

Faklen Pál 1940 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Lapszerkesztő, lapkiadó, az Új Alaplap Kiadói Kft alapítója és ügyvezetője, a hazai számítástechnikai ismeretterjesztés egyik előrevivője. Több szakmai szervezet alapító tagja, a Magyar Reklámszövetség volt elnöke.

Faragó Sándor 1933 - 2016 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A hazai számítástechnika oktatás egyik úttörője, a Számok alapító igazgatója volt. Szerkesztője volt sok számítástechnikai jegyzetnek, értelmező szótárnak, folyóiratnak. Tagja volt az NJSZT Elnökségének és Végrehajtó Bizottságának.

Farkas Ernő 1944 - 1994 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Programnyelv-, élőnyelv- technológiákkal dolgozott a SZTAKI, majd a MorphoLogic munkatársaként. Több fordítóprogram hazai implementálása fűződik nevéhez. Ötlete alapján készült egy általánosan alkalmazható magyar mondatelemző.

Farkas Károly 1947 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A Logo magyarországi atyja. Egész pályafutását az informatika oktatásának és tananyag-fejlesztésnek szentelte. Játékos Informatika oktatási módszerét széles körben alkalmazzák. NJSZT szakosztályvezető volt.

Farkas Zsuzsa 1950 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A matematikai logika alkalmazásával foglalkozott 30 éven át. Az SZKI-ban tagja az MProlog-projektnek, az IQSOFT-ban résztvevője több EU-s projektnek. Az Alerant cégnél alkalmazásfejlesztési projektvezető.

Fehér Mátyás 1940(?) - 1998(?) matematikus

MÁV ösztöndíjasként került a MÁV-hoz, ahol a Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR) fejlesztésének vezetője volt.

Fekete István 1929 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BDGMF tanszékvezető főiskolai tanára, majd a PSZF intézetigazgatója. Nyugdíjazása után oktatási intézmények vezetője. Oktatott elektrotechnikát, matematikát, automatizálást, számítástechnikát, sőt politológiát is.

Fekete István Gábor 1951 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE nyugalmazott docense. 2003-2007 között az ELTE IK oktatási dékánhelyettese volt. Fő oktatási területe az algoritmusok és adatstruktúrák témaköre. Kutatási területe a távérzékelt felvételek elemzése.

Fekete János 1949 - 2016 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A BME Automatizálási Tanszéken tanársegédként, majd az S.B.G.& K. Ügyvédi és Szabadalmi Irodában dolgozott IT-vezetőként. A MATISZ egyik alapítója, ahol haláláig szakértőként tevékenykedett.

Ferenci Tamás 1985 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Klinikai biostatisztikus, az ÓE adjunktusa. Szakmai munkája során orvosi problémák esetére végez informatika alapú statisztikai modellezést. Több mint száz tudományos közlemény szerzője.

Fidrich Ilona 1932 - 1983 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Kalmár László szegedi iskolájának első évfolyamán végzett. A magyar számítástechnika egyik első kandidátusa volt. Munkahelyei: JATE, MTA SZK, BHG, MTA SZTAKI és SZKI. Az ESZR munkálataiban adatbázisokkal foglalkozott.

Fodor István 1943 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az 1980-as években meghatározó szereplője és irányítója a magyar híradástechnikai ipar exportjának a Közel-Keleten. 1990-től elindította és szervezte az Ericsson magyarországi vállalatát, melynek vezérigazgatója, majd elnöke volt.

Fogoly Lajos 1947 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az SZKI-ban és a Siemensnél szoftverfejlesztőként kezdte. A DataNet, majd az általa alapított EQnet vezetőjeként úttörő szerepet játszott a hazai nyilvános internet szolgáltatások kialakításában, elterjesztésében.

Fóthi Ákos 1945 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1970-től az ELTE-n részt vesz a szoftvertechnológiai tematikák kidolgozásában. Később tanszékvezető. Iskolateremtő a relációs programozási modellre épített absztrakt programozás kidolgozásában és oktatásában.

Frajka Béla 1933 - 2017 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BME VIK-en Kozma László munkatársaként egyik megépítője volt a MESZ-1 nyelvstatisztikai analízist végző célszámítógépnek. A BME HEI oktatója is volt. A VIK oktatási dékánhelyetteseként részese volt az Informatikai szak beindításának.

Freed Péter 1950 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Ismert vállalkozó; a mikró- és kisszámítógép iparág és piac egyik korai szereplője az Egyesült Államokban és Magyarországon. 1990-ben indította a kiterjedt cégcsoporttá alakult vállalkozását, a Duna Elektronikát, amelynek azóta vezetője.

Frey Tamás 1927 - 1978 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Nagydoktori disszertációja a számítástudomány alapjaihoz kötődő első hazai dolgozat volt. 1963-tól az MTA SZK igazgatója, majd (villamosmérnökként!) a BME VIK Matematikai Tanszékének egyetemi tanára és az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója volt.

Friedler Ferenc 1953 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Egyetemi tanár; számítástudományi tantárgyak kidolgozója és oktatója. A matematikai modellezés, optimalizálás és ezek mérnöki alkalmazásainak neves kutatója. Volt a PE rektora. Elkötelezett támogatója a tehetségkutatásnak.

Frigyes Andor 1922 - 1992 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Nevéhez fűződik a BME VIK Folyamatszabályozási Tanszékének 1964-es megalapítása, melyet közel huszonöt éven át vezetett. Volt a BME VIK dékánhelyettese, majd dékánja, 1978–1982 között a BME rektorhelyettese.

Füle Károly 1940(?) - n.a. mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az Erőterv, a NIM IGÜSZI és a Számki alkalmazási programfejlesztője volt.

Fülöp Zoltán 1955 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A SZTE Informatikai Tanszékcsoportjának egyetemi tanára, 2005-2014 között vezetője. Kutatási területe az automaták és formális nyelvek, ezen belül a faautomaták és fatranszformátorok elmélete.

Futó Iván 1949 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BCE címzetes egyetemi tanára. A T-Prolog és a CS-Prolog nyelvek implementálásának vezetője. Az APEH informatikai elnökhelyetteseként az informatika központosításának, az elektronikus adóztatás megvalósításának volt irányítója.

Gábor András 1951 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BCE Információrendszerek Tanszék vezetője, majd az Informatikai Intézet igazgatója. A gazdaságinformatika tárgy oktatója. Fő kutatási területei: információ-menedzsment, IT audit és folyamat-menedzsment.

Gábor Dénes 1900 - 1979 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Közel száz találmány fűződik nevéhez. Úttörő volt tevékenysége a híradástechnikai információelméletben is. Nemzetközi hírű akadémiák tagja. 1971-ben fizikai Nobel-díjban részesült a holográfia módszerének felfedezéséért és fejlesztéséért.

Gacsal József 1965 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Több mint 25 évet töltött különböző nemzetközi IT-cégek nagyvállalati marketing és kereskedelmi pozícióiban. Emellett mindig időt szakított társadalmi feladatok ellátására a szakma fontos hazai szervezeteiben.

Gajári Gyula 1944 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1970-től adatfeldolgozó rendszerek fejlesztését irányította programtervezőként, majd kereskedelmi igazgatóként (Comporgan). Szoftver export munkákat szervezett és kivitelezett, majd egy müncheni szoftverház ügyvezetője volt.

Gál Jenő 1943 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az EMG 830 számítógép egyik fejlesztője. Az SZKI R15 és a PROPER 16 számítógépeinek fejlesztésén dolgozott; tagja volt a C6 szakértői csoportnak. Több nemzetközi cégnél volt vezető. 2005-től HQ Pharma Kft. ügyvezető igazgatója.

Galló Gyula 1948 - 2005 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A korán megalakított, egyik legsikeresebb és legnagyobb vidéki informatikai vállalkozás, a Szintézis Rt. alapító társtulajdonosa és kereskedelmi vezetője volt. Ezt megelőzően a SZÜV győri központjának munkatársa.

Garami Péter 1947 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Szoftverfejlesztő, rendszertervező, projektvezető, minőségbiztosítási-, licenc- és szolgáltatás-menedzser. Az SZKI, az IQSOFT, az IQSYS és a T-Systems dolgozója, majd a Multiware Bt. ügyvezetője. A NJSZT iTF titkára.

Gasparetz András 1961 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Kis- és középvállalkozások alapítója és vezetője (VAR, MagiCom). Kiemelten foglalkoztatja az információbiztonság és a társadalmi felelősségvállalás: ezekben jelentős a közéleti (Hétpecsét Egyesület elnöke) és oktatási (PE) tevékenysége.

Gáspárik Dezső 1953 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Először számítógépek üzemeltetésével és karbantartásával foglalkozott (SZÜV, OSZV, ÉLGAV). 1987-ben egyik megalapítója a Trigon Kft.-nek, amely sok területen évekig piacvezető volt. 2005-től a Trigon Consulting Kft. ügyvezetője.

Gécseg Ferenc 1939 - 2014 matematikus
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Az automataelmélet és az univerzális algebra neves kutatója, a szegedi automataelméleti iskola alapítója volt. A JATE-n számos informatikai szakot indított be. 1975-1993 között a JATESzámítástudományi Tanszékének vezetője volt.

Géczy László 1938 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az EMG-ben 9 éven át digitális nagy berendezések tervezését és kivitelezését vezette. 1971-töl a KKMF Számítástechnikai Tanszékén főiskolai docens, 1978-1985 között a Számítástechnikai Intézet igazgatóhelyettese.

Gémes Ferenc 1930 - 2019 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A DV Nagyolvasztójának termelési üzemvezetője volt. 1960-1970 között az Operációkutatási Csoportban vezetésével fejlesztették ki hazánk első vaskohászati alkalmazásait. 1971-től tevékenyen részt vett a NME KFFK rendszerszervező üzemmérnökök képzésében.

Gergely Csaba 1940(?) - 2015 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A távadatfeldolgozás elismert hazai szakértője, a PSZI műszaki igazgatója volt. 1991-2001 között a IFIP General Assembly tagja. Kulcsszerepe volt az IFIP Bécs-Budapesti Világkongresszusának előkészítésében és lebonyolításában.

Gergely József 1935 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai számítástechnikai alkalmazások egyik úttörője. 20 éven át az MTA SZK-ban tudományos feladatokat programozott, majd a FÖMI-ben földmérési és földrajzi névtár adatbázist hozott létre. Évekig oktatott az ELTE-n.

Gerlitsné Friss Ilonka n.a. - n.a. matematikus

Az Infelor fiatalon elhunyt, tehetséges szoftver-fejlesztője volt.

Gertler János 1936 mérnök
MTA külső tagja
 nagyításhoz kattints a képre

1970-től az MTA SZTAKI igazgatóhelyettese volt. 1981 óta amerikai egyetemeken tanított. Jelentős kutatási eredményeket ért el a folyamat-diagnosztika módszertana és autóipari alkalmazása terén.

Gesztelyi Ernő 1923 - 1991 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

1973-ban megszervezte és vezette a KLTE Számítástudományi Tanszékét. Meghatározó szerepe volt az informatika egyetemi oktatásában; számos jegyzetet írt munkatársaival. A színérzékelés matematikai leírása terén nemzetközileg is jegyzik eredményeit.

Gimesi László 1956 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1981–1993 között a Dél-dunántúli Tervező Vállalat, számítástechnikai munkatársa, 1988-tól osztályvezetője. Később a MiniComp Kft. műszaki vezetője volt. Utóbb a PTE Matematikai és Informatikai Intézetében oktat.

Gömbös Ervin 1941 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Kutatási területe az informatika politikai, gazdasági és társadalmi hatásai. Az első magyar adatvédelmi jogszabály megalkotója (1981). ENSZ-tisztviselőként részt vett a fejlődő országok informatikai és statisztikai fejlesztéseiben.

Gordos Géza 1937 - 2014 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Széchenyi-díjas egyetemi tanár. A BME Híradástechnika szakán kezdett oktatni. A BME TMIT -n végigjárta a ranglétrát; 26 éven át tanszékvezető, 6 éven át a BME tudományos rektorhelyettese. A BAY-IKTI alapító igazgatója volt.

Gregorics Tibor 1962 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE IK tanszékvezetője. Több évtizede szervezi és oktatja a programozási módszertan, az alkalmazások fejlesztése és az MI kurzusokat; rendszeres publikál a programozási módszertan és programozáselmélet témáiból.

Gróf András (Andy Grove) 1936 - 2016 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Két évtizeden át irányította az Intel céget, amelyet a világ vezető félvezető-, illetve chipgyártó cégévé tett. Meghatározó egyénisége és kulcsfigurája volt a Szilikon-völgy formálódásának. Vezetési stílusa példaként szolgált más informatikai vállalatok számára is.

Gulyás László 1972 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az akadémiai és az üzleti világ közötti kapcsolatok segítője. Célja az eredmények piacra vitele és az üzleti világ szempontjainak artikulálása az oktatásban. Érdeklődési területei: komplex rendszerek ágens alapú modellezése, MI.

Gulyás Ottó 1932 - 1988 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A TKI-ban, majd az OMSZ-nál alakfelismeréssel és osztályozás-elmélettel foglalkozott; tevékenysége úttörő volt ezek meteorológiai alkalmazásainál. Egyik újjászervezője volt a biztosítási matematika hazai oktatásának.

Gyarmati G. Péter 1941 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A KSH Számítástechnikai Igazgatóság igazgatóhelyettese. Később cégekett alapít és vezet. A Manchester-, majd a Stanford University vendégprofesszoraként hálózattudományi kutatásokat végez.

Gyenizse Pál 1967 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A GriffSoft fejlesztési vezérigazgató-helyettese. Az SZTE c. egyetemi docense. A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Operatív Testületének elnöke. Az NJSZT Csongrád megyei szervezetének elnöke, az NJSZT alelnöke.

Gyimóthy Tibor 1953 matematikus
MTA levelező tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Az SZTE Szoftverfejlesztés Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Kutatásainak fő iránya az informatikai rendszerek minőségi problémáinak feltárása, beleértve a biztonsági és karbantarthatósági kérdések kezelését is.

Gyires Béla 1909 - 2001 matematikus
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A valószínűségszámítás, a statisztika és a lineáris algebra nemzetközi hírű kutatója, a KLTE TTK volt dékánja. Iskola-teremtő, tudományszervező volt: tanszéket, számolóközpontot alapított, beindította a KLTE programozó matematikus képzését.

Györfi László 1947 matematikus
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A BME VIK egyetemi tanára; iskolateremtő egyéniség. Nemzetközileg elismert, kiemelkedő eredményei vannak a nemparaméteres függvénybecslés, a statisztikus alakfelismerés és az információelmélet területén.

Györfi Zoltán 1951 - 2019 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Villamosmérnök, kutató, oktató volt. A BME-n információelméleti és műszaki matematikai tárgyakat oktatott. Később képfeldolgozással és –tárolással kapcsolatos nemzetközi cégek hazai fejlesztő vállalatait vezette.

Győri István 1943 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A SZOTE-n vezetésével alakult meg az SZK; az egyetem informatikai hálózat kiépítésének szervezője. Orvos-informatikai alkalmazások megvalósítója. Végól a VE-n tanszékvezető és az informatika tanári szakcsoport vezetője.

Györki Ildikó 1948 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A KSH Számítástechnikai Igazgatóság, az SZK, majd az Informatikai Főosztályon helyettes vezető volt. Kidolgozta az egységes adat- és metaadat-kezelést. Nyugdíjazásáig a KSH módszertani főtanácsadója volt.

Gyulay Tibor 1958 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Tudásmenedzsment (TM) szakértő, tréner, szervezetfejlesztő. A TM tanácsadás magyarországi úttörője, a KM EXPERT Kft. TM műhelyének vezetője. Sikeres hazai és nemzetközi TM projektek részvevője.

Gyuris László 1940(?) - 1970(?) matematikus

Az Szegedi Tudományegyetem tehetséges fiatal oktatója. Pogramozáselméleti témákkal foglalkozott.

Gyurós Tibor 1963 - 2001 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Nagyreményű, dinamikus informatikai vezető. A TKI-ban kezdett, majd a Rollitron Informatika Rt. szoftverfejlesztője, később igazgatója volt. A Synergon Informatikai Rt. elnök-vezérigazgatója volt. Az IVSZ alapító tagja, haláláig elnöke.

Hack Frigyes Mihály 1933 - 2016 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE tanárképzésnél az informatika oktatásának egyik megalapozója, a mikroszámítógépek oktatásba történő bevezetésének egyik kezdeményezője volt. Elsők között szervezett hazánkban középiskolai számítástechnikai szakkört.

Haidegger Tamás 1982 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A számítógéppel integrált sebészet és a hazai sebészet-robotikai kutatások vezető személyisége (robotok autonómiája, biztonságtechnikája, teleoperációja). Az ÓE-n orvosi eszközök szabványosításával foglalkozik.

Hajtó Aurél 1929 - 2001 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai műszaki és híradástechnikai számítógépes szervezés- és vezetéstudomány úttörője, az MKKE egyetemi tanára volt. A BHG után más vállalatok vezetője; több mint 10 évig gazdasági igazgatója volt a SZÜV-nek, majd a Számalk Rendszerháznak is.

Háklár László n.a. - n.a. közgazdász

Vállalati ügyvitelszervező volt az Infelorban, majd a PM Számítóközpontjának vezetője volt.

Halassy Béla 1946.05.14. közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az adatbáziskezelési kultúra hazai megalapozója. A Számok főosztályvezetője. Több adatmodell, adatbázis-tervező eszköz kidolgozója. IBM-tanfolyamain így mutatták be: „az adatbázisok atyja, akinek foglalkozása: halassybéla”.

Halász Edit 1939 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BME címzetes egyetemi tanára. Oktatási és kutatási területe a távközlő áramkörök és a számítógépes tervezés. Volt a BME VIK oktatási dékánhelyettese, majd az Ericsson távközlési vállalat üzletfejlesztési tanácsadója.

Hanák Péter 1945 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A BME oktatója, kutatója három tanszéken is. 2007-től a BME EMT alapítója majd elnöke. Az OMFB IKTA témájú pályázatainak gazdája. Az életvitelt segítő eVITA Platform egyik vezetője. Az NJSZT volt alelnöke.

Harnos Zsolt 1941 - 2009 matematikus
MTA levelező tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A SZIE, majd a BCE Kertészettudományi Kar Matematikai és Informatikai Tanszékének vezetője, a BCE tudományos rektorhelyettese volt. Kutatási területei voltak: agrárökológia, biometria, agrárbiológiai problémák matematikai modellezése.

Hatvany József 1926 - 1987 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A CAD és a számjegyvezérlésű szerszámgépek nemzetközi hírű kutatója. Az MTA SZTAKI-ban úttörő részt vállalt a geometriai modellezés és a számítógépes grafika hazai eszközeinek kidolgozásában. Iskolát teremtett fiatal tehetségek gondozására.

Havas Iván 1935 mérnök nagyításhoz kattints a képre

51 éven át volt a BME oktatója. 28 éven át az ÉMK informatika-oktatásának egyik irányítója, a BME alaptárgyi informatikaoktatás alakítója. Több szakkönyv, egyetemi jegyzet, szakmai cikk, kutatási jelentés (társ)szerzője.

Havasi Zoltán 1975 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A MOHAnet Mobilsystems Zrt. alapítója; kifejlesztettek egy távfelügyeleti ökoszisztémát, amely egy rendszerből szolgálja ki több terület szolgáltatásait. A Click 4 Skill nyelvoktató alkalmazással megreformálta a nyelvtanulást.

Havass Miklós 1940 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A hazai informatika kialakulása kezdetén programfejlesztő, később vállalatvezető, a magyar számítástechnikai közélet egyik meghatározó személyisége. Elnök-vezérigazgatója a Számalknak. Az NJSZT egyik alapítója, majd elnöke volt.

Heckenast Gábor 1925 - 2018 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A magyar rádiózás doayenje. Meghatározó része volt abban, hogy 1950 után hazánkban beindult a mágneses hangrögzítő berendezések gyártása. 1973-1992 között a Magyar Rádió műszaki igazgatója, hazai és nemzetközi szervezetek tagja, elnöke volt.

Hegyháti Máté 1986 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A SZE tudományos főmunkatársa. Alapító elnöke a DOSZ Matematikai és Informatikai Tudományok Osztályának. Fő kutatási területe az ütemezés; emellett tehetséggondozó programok mentora.

Hencsey Gusztáv 1945 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A SZTAKI munkatársa, évtizedeken átívelően tudományos titkára, a nemzetközi tudományos kapcsolatok felelőse. Budapesten megrendezett nagyjelentőségű szakmai világkonferenciák (IFAC, ICSU stb.) szervezője.

Henk Tamás 1948 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A TKI tudományos munkatársa, majd az Űrtávközlő berendezések és rendszerek főosztályának vezetője. A BME VIK TMIT Nagysebességű Hálózatok Laboratórium vezetője, majd a TMIT tanszékvezetője.

Herdon Miklós 1950 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A DE-n 1999-től tanszékvezető, intézetigazgató, majd az Alkalmazott Informatika és Logisztika Intézet professzora. A Magisz elnöke. Főszerkesztője a Journal of Agricultural Informatics folyóiratnak. Az NJSZT volt alelnöke.

Hinsenkamp Alfréd 1939 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KFKI-nál hardver-fejlesztő, majd osztályvezető. 1969-től az SZKI Hardware Laboratórium fejlesztési osztályának vezetője. Számítógéppel segített hardver tervezéssel és dokumentálással, majd projekt menedzsmenttel foglalkozott.

Hoffmann Tibor 1922 - 2001 fizikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az Egyesült Izzóban, a Vegyipari Egyesülésben, majd az MTA KFKI-ben nemzetközileg is elismert eredményeket ért el a fémek olvadáselméletének témájában. Az OMFB-ben jelentős szerepet játszott a számítógépek magyarországi elterjesztésében.

Holnapy Dezső 1933 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BME Építőmérnöki Kar oktatója. Kutatási területei: matematikai nyelvészet, absztrakt tervezés, intelligens rendszerek és CAD. Fontos szerepe volt a numerikus módszerek kutatásában és elterjesztésében a szakmában.

Holtzer Lóránt 1936 - 2004 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Pályafutását az MMG-ben kezdte. 1971-1989 között a KFKI MSZKI gazdasági vezetője volt. Később a Megamicro Rt. elnökeként vagyonvédelmi rendszerek és hálózatok, valamint eseményvezérelt képrögzítők fejlesztését irányította.

Homonnay Hugó 1915 - 2000 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Ügyvitel- és rendszerszervezéssel foglalkozott a Ganz-MÁVAG-ban, majd a KSH-intézményeiben. Része volt abban, hogy az 1960-as években hazánk korszerű ICT 1900-as gépeket szerzett be. Fiatalok sora az ő környezetében tanulta meg a szakmát.

Horvai Mátyás 1952 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI MSZKI-ban kezdett dolgozni. A KFKI Csoport átszervezéseinek aktív részeseként az LNX Kft. elnöke, majd a Csoport vezérigazgatója volt. 2009-től vezetőként, üzleti tanácsadóként támogatta mobil applikációk fejlesztését.

Horváth Gábor 1946 - 2018 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BME MIT oktató-kutatója volt majd 50 éven át, 2008 és 2011 között tanszékvezető docense. Főbb területei: digitális jelfeldolgozás, neurális hálózatok és orvosi képfeldolgozás volt.

Horváth János 1947 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Életművének kiemelkedő eredménye 1990 után az államigazgatási informatika koordinációjára létrehozott Informatikai Tárcaközi Bizottság, amelynek titkára, majd elnöke volt. Szervezési, irányítói képessége valamennyi szakmai területen megnyilvánult.

Horváth László 1931 - 2015 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az első hazai építésű számítógép, az M-3 telex input-output berendezés fő szakértője. Első és egyetlen munkahelye a Magyar Posta (majd Matáv), ahol az adatátviteli szolgáltatás hazai bevezetésnek megszervezését és irányítását látta el.

Horváth Mihály 1924 - 2006 orvos
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Címzetes egyetemi tanár. 33 évig volt a balatonfüredi Szívkórház főorvosa. Kiemelkedő szerepe volt a számítástechnika alkalmazásában a kardiológia és az izotópos diagnosztika területén. 1970 és 1980 között az OMFB egyetlen orvos-tagja volt.

Horváth Zoltán 1962 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE Informatikai Kar dékánja, a Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszékének vezetője. Az EIT Digital Digital Magyar Nemzeti Csomópont Stratégiai Bizottságának elnöke.

Hosszú Miklós 1929 - 1980 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az NME egyetemi tanára volt, majd a GATE Matematikai és Számítástechnikai Intézet első igazgatója. A Hosszú-féle függvényegyenlet kidolgozója. Később operációkutatással, matematikai programozással és modellalkotással foglalkozott.

Hubert Béla 1939 - 2005

mérnök

 nagyításhoz kattints a képre

1957-től az MTA KFKI tudományos főmunkatársa volt. A nukleáris műszertechnika, a digitális műszerek, később a számítástechnika terén végzett tervező, irányító munkát. Évekig volt az SZKi vezető munkatársa, majd a Duna Elektronika Kft. műszaki igazgatója.

Hubert Tibor 1944 matematikus nagyításhoz kattints a képre

1972-ben kezdte a középiskolában tanítani az informatikát. Informatika tankönyvek, feladatgyűjtemények szerzője, bírálója volt. Sok tanár-továbbképzést tartott, átadva oktatási tapasztalatait. Nyugdíjasként fest.

Hujber Endre 1939 - 2017 közgazdász
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A Számok induló csapatának tagja volt. Később dolgozott a FÜTI-ben. majd a Raiffeisen bankban. Nyugdíjasként még dolgozott a Kompkonzult Kft.-nél, melynek résztulajdonosa volt.

Hutás Imre 1926 - 2015 orvos
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai tüdőgyógyászat és az egészségügyi informatika egyik meghatározó alakja volt. A Korányi főigazgatója, a Pulmonológiai Klinika tanszékvezetője volt. Miniszter-helyettesként és államtitkárként sokat tett az egészségügyi informatikáért.

Hutter Ottó 1960 - 2006 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai eLearning jelentős alakja, informatikai szakíró volt. A SZTAKI eLearning osztályának vezetője, az eLearning Fórum kezdeményezője és társelnöke volt. Az „Év Informatika Oktatója Díj” egyik megalapítója; nevéről 2006-ban díjat alapítottak.

Ihrig Péter 1942 - 2013 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A magyar számítástechnikai kiállítások és vásárok központi alakja volt. A NIM IGÜSZI-ben kezdett számítástechnikai marketinggel foglalkozni. Az 1988 és 2000 közötti Compfair kiállítások fő szervezője és vezetője, a COMPEXPO ügyvezető igazgatója volt.

Illés Zoltán 1961 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE habilitált docense. Közben (1987-1990) a dubnai EAI-ben valós-idejű alkalmazások fejlesztésével foglalkozott. 2008-óta rendszeresen részt vesz a nyitrai egyetemen az informatika tanárok képzésében.

Imreh Balázs 1945 - 2006 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A JATE Számítástudományi Tanszék, majd az Informatikai Tanszékcsoport vezetője volt. Az operációkutatás és a kombinatorikus optimalizálás oktatója és nemzetközikeg elismert kutatója; nagy munkabírású, eredményes tudományszervező volt.

Imreh Csanád 1975 - 2017 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Nemzetközileg ismert kutató az online algoritmusok elemzése, a kombinatorikus optimalizálás és az irányítható automaták területén. 2010-től az SZTE Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék vezetője volt – korai haláláig.

Inzelt Péter 1944 - 2019 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Közel öt évtizeden át dolgozott az MTA SZTAKI-ban; 1993-tól 2015-ig volt igazgató. 1987-2004 között volt a KF Infrastruktúra Kft. ügyvezető igazgatója. Az ELTE informatika doktori iskolájának oktatója, címzetes egyetemi tanár.

Iványi Antal 1942 - 2017 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE egyetemi tanára volt. Kiemelkedő oktatási, kutatási, fordítói és könyvszerkesztői tevékenységet folytatott. A közreműködésével készült szakkönyveket és jegyzeteket évtizedeken át használták a felsőoktatásban.

Ivanyos Lajos 1933 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A KKVMF tanszékvezetőjeként hazánkban először szervez számítástechnika üzemeltető mérnök képzést. Az MTA KFKI MSZKI osztályvezetője. Az MMG-AM főosztályvezetője, majd nyugdíjazásáig számítástechnikai főmérnöke.

Ivanyos Lajosné 1933 - 1997 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI-ban csoport-, majd osztályvezetőként az ICL gép fogadásával, a TPA-70 operációs rendszereinek, az MSZKI termelésirányítási rendszerének kidolgozásával, a nyilvános hálózathoz kapcsolódás szoftver feladataival foglalkozott.

Jakab Ágnes 1943 - 2018 matematikus nagyításhoz kattints a képre

1966-1974 között az Olajterv műszaki tervezője, majd vezető programtervezője volt. Később műszaki tudását, széleskörű műveltségét számítástechnikai szaklapok szerkesztésében hasznosította (Mikroszámítógép Magazin, Alaplap, Új Alaplap).

Jancsó Ferenc Aurél 1934 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A számítástechnika középfokú oktatásának egyik hazai kiválósága. 1977-ben egy ügyviteli szakközépiskolából kialakította az ország első számítástechnikai végzettséget adó szakközépiskoláját – Kalmár Lászlóról elnevezve.

Jancsó Ferencné Lackner Györgyi 1936 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A számítógép alkalmazásának egyik hazai úttörője. Statisztikai, operációkutatási, majd úttervezési és más építőmérnöki CAD, később ITS rendszerek útügyi alkalmazásában ért el jelentős eredményeket.

Jándy Géza 1922 - 1988 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A kibernetika, az operációkutatás, a rendszerelemzés és ezek építőipari alkalmazásai terén nemzetközi szaktekintély. Az MKKE Egyetemi Számítóközpont megalapítója volt. Az NJSZT Operációkutatási Szakosztályát 10 éven át vezette.

Jankó Géza 1941 - 2014 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A MÜM SZÁMTI–ban, majd 1977-től az MNB-ben vezető beosztást töltött be. A GIRO Rt. tanácsadója. Az ICL 1900 gépeket Angliában ismerte meg. Közoktatási vénáját középiskolai tankönyv és a Magyar Rádió 25 előadásból álló sorozata fémjelzi.

Janni Éva 1952 - 2005 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az Infelor Rendszertechnikai Vállalatnál szoftverfejlesztőként kezdte, majd az SZKI Mprolog projektjében vett részt. Szoftverfejlesztői munkáját a Bank Ausztriánál folytatta.

Jánosi Marcell 1931 - 2011 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A világ első kazettás floppyjának (BRG MCD-1) feltalálója volt – ő a hazai hardveripar Rubik Ernője. Feltalálta az automatikus hidraulikus fröccsöntőgépet, és részt vett az első háromsebességes orsós magnó, a Calypso tervezésében.

Jarabek Lajos 1939 - 2005 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Matematika-fizika tanár volt Balatonfelvidéken. Ez után az EMG szoftverese, osztályvezetője, majd a KSH OSZI szoftverfejlesztések finanszírozásáért felelős munkatársa volt.

Jávor András (1937) 1937 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Közel 40 évig a KFKI vezető kutatója; majd egyetemi tanárként több egyetemen oktat. Szakterületei: diszkrét szimulációk módszertana és alkalmazása; MI-rendszerek architektúrája és alkalmazástechnikája.

Jávor András (1947) 1947 orvos nagyításhoz kattints a képre

A szekszárdi Gyógyinfok igazgatója. A hazai egészségügy teljesítmény-alapú finanszírozás kidolgozója, majd államtitkárként felügyeli a rendszer bevezetését. Később a SOTE EIFTI igazgatója

Jedlovszky Pál 1938 - 2010 mérnök
MTA kandidátusa

A számítástechnikával vegyipari alkalmazások kapcsán ismerkedett meg. Dolgozott az AKI-ban, majd nyugdíjazásáig oktatott a BME-n. A „UNIX lépésről lépésre” című könyve alapmű minden kezdő programozó számára.

Jékel Pál 1932 - 2014 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

1961-tól másfél évet az MTA KKCS M-3 gépe mellett töltött, majd a KLTE-n megszervezte a számítástechnika oktatását. A KLTE Számolóközpont vezetője, a TTK Dékáni Hivatal osztályvezetője volt. Számos szakmai szervezet tagja volt.

Jeney Kálmán n.a. - n.a.

mérnök

Eredetileg vasutas volt. A MÁV Adatfeldolgozó Főnökségén olyan számítógépes vasútüzemi rendszerek előkészítésében volt érdekelt, mint az üres kocsik elosztása, vonatközlekedési tervkészítés.

Juhász István 1950 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

40 éven át oktatott informatikát a KLTE-n, a DE-n. Részt vett az OOP, a Java és az Oracle elterjesztésében. Közreműködött számos hazai és nemzetközi konferencia szervezésében. Tankönyvek írója, szerkesztője.

K. Szabó Zoltán 1937 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az EMG fejlesztési-, majd vezérigazgatója volt. Az EMG 830 gyártásának és piaci alkalmazásának, majd a Hunor CNC szerszámgép vezérlés család fejlesztésének irányítója; több magyar elektronikai szervezet alapító elnöke volt.

Kacsuk Péter 1953 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai párhuzamos számítási rendszerek kutatásának és oktatásának egyik úttörője. Kiemelkedő szerepet játszott a hazai és európai grid rendszerek létrehozásában és kutatásában. Jelenleg az MTA Cloud műszaki vezetője.

Kádár Iván 1921 - 1995 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Az MKKE tanszékvezető egyetemi tanára, az ÉM Számítástechnikai Vállalat igazgatója, az Infelor tudományos munkatársa, az MNB főosztályvezetője volt. Az NJSZT első főtitkára, az IFIP igazgatótanácsának magyar tagja volt.

Kaliszky Sándorné Horváth Klára 1936 - 2013 mérnök

Pályája során sikeresen ötvözte az építőipari mérnöki tervezési feladatokat és számításokat az akkor még újszerű számítástechnikai megoldásokkal az SZKI-ban, ahol vezetőként is nagy tiszteletet és elismerést vívott ki magának.

Kalmár László 1905 - 1976 matematikus
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A matematikai logika nemzetközileg elismert alakja, a számítástechnikai kultúra hazai úttörője. 1957-ben hazánkban elsőként indított be számítástechnika szakot a SZTE-n. Életművét az IEEE Computer Pioneer Award díjjal ismerte el.

Kanyár Béla 1940 - 2015 fizikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az OSSKI vezetője, sugárvédelmi kutató és szakértő volt. 1986 után irányításával integrálták az ágazati radiológiai hálózatokat egységes országos sugárvédelmi rendszerré. Utóbb a VVE Radiokémiai Tanszékét vezette.

Kaposi Ambrus 1985 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE IK adjunktusa. Kutatási területei a funkcionális programozás, a típuselmélet (type theory) és a számítógépes bizonyító rendszerek. Publikált még orvosi statisztika és immunológia szakterületeken is.

Karádi Pál 1944 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KFKI MSZKI-ban a TPA miniszámítógépek köré épülő ügyvitelgépesítési rendszerek és számítógép-hálózatok létrehozását vezette, majd a KFKI Számítástechnikai Rt. egyik alapítójaként, komplex rendszerek fejlesztését irányította.

Kardos Gilbert 1930(?) - n.a. matematikus

Franciaországban, emigrációban nevelkedett magyar matematikus. Numerikus matematikával foglalkozott a Matematikai Kutató Intézetben, majd az MTA KFKI-ban.

Kardos Kálmán 1937 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1957-től az MTA KKCS-ben részt vett az M-3 számítógép mágnes dob tároló munkálataiban. Később számítógépek üzemeltetését és fejlesztését látta el (MNB, Taurus Gumiipari Vállalat, ÁSZSZ), vezetőként is.

Kárpáti László n.a. - n.a. mérnök

A Csepeli Számítástechnikai és Szervezési Intézet igazgatója volt.

Kása Zoltán 1948 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Elméleti informatikus, főleg kombinatorikával foglalkozik. A kolozsvári BBTE és a Sapientia EMTE tanára; a BBTE volt rektorhelyettese. Több magyar, román és angol nyelvű tankönyv szerzője vagy társszerzője. Az EMT volt alelnöke.

Kátai Imre 1938 matematikus
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A számelmélet és a fraktálgeometria neves kutatója. Kiemelkedő szerepe volt a programozó és programtervező matematikus képzés tematikájának kidolgozásában. Az ELTE SZK vezetője, 1970-1977 között a TTK dékánja volt.

Kázsmér János 1933 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1963–tól a Videoton vezető munkatársa: 1968-tól a Videoton Számítástechnikai Gyár, 1971-től a VIFI igazgatója, később a Videoton Rt. elnök vezérigazgatója volt. 1990-től banki tanácsadó.

Kecskés József 1927 - 2013 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Az SKV igazgatója volt. Sikeres könyvkiadó: az Információ-Elektronika szakfolyóirat, majd a Számítástechnikai Évkönyvek, az NJSZT évkönyvei, a Számítástechnika újság és a Mikroszámítógép Magazin kiadása fűződött nevéhez.

Kékes Ede 1932 orvos
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A SOTE professzor emeritusa, a PTE tudományos szakértője. Kardiológiai, EKG témájú szakértő rendszerek kialakítója. A távellenőrzési rendszer hazai bevezetője. A Magyar Hypertonia Regiszter és a MAESZ egyik alapítója.

Kemény János 1926 - 1992 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Az 1970-80-as évek egyik legnépszerűbb USA-beli tudósa, a Dartmouth Egyetem matematika professzora, egy évtizeden át rektora. Nevéhez fűződik a BASIC programozási nyelv és az első időosztásos számítógépes rendszer megalkotása.

Képes Gábor 1980 bölcsész nagyításhoz kattints a képre

Az NJSZT főmunkatársa. Korábban a Műszaki Múzeum muzeológusa, számos informatikatörténeti kiállítás rendezője. Szakterülete az informatikatörténet. A Jövő múltja c. könyv társszerzője.

Keresztély Zsolt 1942 - 1999(?) mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az EMG tervező mérnöke, majd az Infelor, az SZKI, később a Computer Média Kft. vezető munkatársa volt.

Keresztesi János 1961 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1982-től dolgozik az informatikai iparágban, ebből 15 évet különböző multinacionális cégeknél, köztük a DEC, Oracle és a Sun Microsystems-nél. 2004-2008 között a FreeSoft-ot vezette. 2008 és 2010 között az IVSZ elnöke volt.

Kertész Ádám 1936 - 2019 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az APL programozási nyelv egyik szakértője. Volt az IBM hazai képviseletének igazgatója, majd a Számalk fejlesztési igazgatója. Részt vett az MNB kereskedelmi rendszerének fejlesztésében. Később az USA nemzetközi cégeinél dolgozott.

Kertészné Gérecz Eszter 1944 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Pályája során a programozástól eljutott a parlamenti informatika vezetéséig. Államigazgatási rendszereket valósította meg. Aktív résztvevője hazai és nemzetközi szakmai szervezeteknek, EU-s informatikai projekteknek.

Keviczky László 1945 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Széchenyi-díjas professzor. 1986-1993 között az MTA SZTAKI igazgatója. 1993-1999 között az MTA főtitkára. Kutatási területe a rendszer- és irányításelmélet és ezek alkalmazásai, a rendszeridentifikáció és a paraméterbecslés.

Kiefer Ferenc 1931 nyelvész
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Az általános nyelvészet és a nyelvi szemantika neves kutatója; eredményei jelentősek a jelentéskutatás és a nyelvi pragmatika területén. 1992 és 2002 között az MTA NYTI igazgatója volt. Az Akadémiai Aranyérem birtokosa.

Kis Ádám 1942 nyelvész
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1986 óta vezet számítástechnikai szakkönyveket szerkesztő és forgalmazó könyvkiadókat. Saját tulajdonát képező SZAK Kiadója élén több száz szakkönyv kiadását egyengeti mindmáig. Külső óraadóként informatikai tárgyakat oktat.

Kiss Donát 1956 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Szoftverfejlesztő, majd a hazai játékszoftver fejlesztés egyik első műhelyének (Novotrade) vezetője. A számítástechnika népszerűsítésében az MTV munkatársa, majd képfeldolgozás-alapú fejlesztésekre alapít vállalkozásokat.

Kiss Imre 1930 - 2002 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS munkatársa, majd az MKKE tanára volt. Ő indította el az egyetemen a számítástechnika tömeges oktatását. A Számítástechnikai Tanszék megalapítója volt. Emlékére alapították a Kiss Imre Tanulmányi Versenyt.

Kiss István 1938 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A BME-n és a KFKI-ban a rendszerelmélet alkalmazásán dolgozott. Az OMFB-ben részt vett a nemzetközi számítógépes hálózatok hazai megszervezésében. A rendszerszemléletű Technika tantárgy kidolgozója.

Kiss Róbert 1967 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A közoktatásban a robotika-oktatás egyik elindítója, ilyen témájú elektronikus szakkönyvek írója, konferencia- és versenyszervező. Innovatív, probléma-centrikus műszaki és informatikai csapatversenyek felkészítő trénere.

Kiszely Ildikó Piroska 1968 fizikus nagyításhoz kattints a képre

Az oktatás mellett a tehetséggondozást tekinti fő feladatának. 2005-ben egy kollegájával közösen elindítottak egy tehetséggondozó programot: sikeresen tanítanak a diákoknak programozást – a versenyszellem jegyében.

Klatsmányi Árpád 1923 - 2007 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az 1960-as években a hazai számítástechnikai fejlesztés úttörője volt. Vezetésével az EMG-ben létrehozták az EDS tranzisztoros építőelem-családot, a Hunor számológépeket, majd az EMG 830 moduláris számítógépet. 21 szabadalmat jegyzett.

Knuth Előd 1943 - 1992 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI programozáselmélettel, adatbáziskezeléssel foglalkozó vezető szakembere volt. Számos hazai és nemzetközi rendezvény, konferencia szervezőbizottságának volt tagja. Korai haláláig jelentősen hozzájárult az adatbázis-kutatáshoz.

Kő Andrea 1964 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A BCE Informatikai Intézetének egyetemi tanára. A GIKOF elnökségi tagja. Kutatási területei: IKT alkalmazási lehetőségei, intelligens rendszerek, tudásmenedzsment, szemantikus technológia megoldások.

Koch Péter 1951 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A BME, a Számalk, majd a SZTAKI után megalapította a Cognitech Kft.-t. Szakterületei: digitális videotechnika, CCTV rendszerek, RFID technológia, folyamatirányítás, mobil informatika, számítógépes versenyirányítás.

Kocsis Kristóf 1949 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A Computer Panoráma 1989-es megalapításával, lapcsaláddá bővítésével, majd a Chip új szerkesztőségének felállításával fontos szerepet játszott a számítástechnikai szaklappiac meghatározó kiadványainak alakításában.

Kóczy T. László 1952 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Egyetemi tanár, vezető, felsőoktatási minőségbiztosítási szakember, MAB-tag. Kutatási területe: fuzzy rendszerek, evolúciós algoritmusok, jelentős nemzetközi publikációkkal és hivatkozásokkal. Külföldi egyetemek vendégprofesszora.

Kőhegyi János 1952 - 2017 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE TTK mestertanára volt; számos nagy szoftverfejlesztési projekt kidolgozója, irányítója. Aktívan közreműködött az ELTE-n az informatika (számítástechnika) tanári szak elindításában. Egy teljes informatika tanári generáció tekinti őt nevelőjének.

Kóka János 1972 orvos nagyításhoz kattints a képre

Informatikai vállalkozó, befektető, cégvezető, egykori gazdasági miniszter, a Cellum elnök-vezérigazgatója, hazai és külföldi cégek igazgatósági tagja, tanácsadója. Aktív szerepe volt a Sulinet beindításában és a mobilfizetési piac fejlesztésében.

Kokas Károly 1959 bölcsész
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

1986-tól foglalkozik a digitális bölcsészet és a könyvtári informatizálás különféle területeivel. 1989-től az internet könyvtári aspektusaival foglalkozó, azt oktató egyik első hazai szakember. A MEK alapító tagja.

Kolesár András 1949 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A Lotus/IBM Notes/Domino szoftver hazai meghonosítója. Az UniOffice Rendszerház Kft. megalapítója és az Office Ügykövetési Rendszer ötletgazdája. Vezetéselméleti és elektronikus dokumentumkezelési szakember.

Koltai Tamás 1942 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI-ban kezdett programozni. Rendszer-programozó és szoftver-fejlesztő volt, majd az 1970-es évektől komplex rendszerek modellezésével, tervezésével, megvalósításával és rendszer-integrációval foglalkozott.

Kömlődi Ferenc 1960 bölcsész nagyításhoz kattints a képre

Az NJSZT havi Hírmagazinjának szerkesztője. Korábban az NHIT IT3 projekt tagja és az első magyar MI-portál (Agent Portál) szerkesztője. Szakterülete: jövőkutatás, ember-gép viszony, transzhumanizmus. Több könyv (társ)szerzője.

Kondorosi Károly 1946 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az 1980-as olimpia világújdonságát, a videomátrix tábla vezérlő rendszerét vezetésével fejlesztették ki. 1969 óta a BME VIK oktatója, a mérnökinformatikus képzés megindításának és fejlesztésének jelentős szereplője.

Kondricz József 1934 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Munkahelye 31 éven át a KSHSZÜV, ahol az utolsó 10 évben elnök-vezérigazgató. 15 évig át a Környezetvédelmi Minisztériumban pénzügyi revizor, miniszteri főtanácsos. Az MKKE egyetemi oktatója, címzetes egyetemi docense.

Könyves Tóth Kálmán 1929 - 2007 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Matematikus, nyelvész, tankönyvíró, bencés papnövendék volt. Az Egyetemi Számítóközpont munkatársaként elsősorban a felvételi vizsgák statisztikai feldolgozását végezte. Átdolgozta Bolyai Farkas “Űrtan elemei kezdőknek” c. könyvét.

Könyves Tóth Pál 1939 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Az 1970-es évektől az adatvédelem a fő területe. A Telekommunikációs Adatvédelmi Munkacsoport tagja, 1992-ben a hazai Adatvédelmi Törvény megalkotója. Több neves számítástechnikai szaklap főszerkesztője volt.

Korányi László 1954 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A Medicor fejlesztői és informatikai vezetői munkái után sikereket ért el a 4GL fejlesztőeszközök elterjesztésében. Állami pozícióiban (diplomata, NIH elnök) sokat tett a hazai startup ökoszisztéma fejlesztéséért.

Kormos János 1952 - 2015 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Vezetése alatt a KLTE Közgazdaságtudományi Kar országos hírű oktatási és tudományos műhellyé vált; meghatározó szerepe volt az informatikusi szak kialakításában. Műhelyteremtő munkája és szakmai kisugárzása országosan is jelentős volt.

Kornai András 1957 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A számítógépes és matematikai nyelvészet világszerte elismert szakértője; tevékenysége kiterjed ezek szinte minden aspektusára, beleértve a beszéd- és írásfelismerést, a gépi tanulást és az információkinyerést

Kornai Gábor 1952 közgazdász
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A vezetési tanácsadás (management consulting) vezető hazai képviselője, oktatója, cégekben vezető tisztségviselő. Az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó cég alapító elnöke.

Kornai János 1928 közgazdász
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Világhírű közgazdász, a matematikai modellezés hazai úttörője. A szocialista gazdasági rendszer és a posztszocialista átmenet nemzetközileg is kiemelkedő kutatója. A Harvard Egyetem és a BCE professor emeritusa.

Korodi Albert 1898 - 1995 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Neves villamosmérnök-kutató. A világ számos kiemelkedő tudósával dolgozott együtt külföldön. Magyarországon elsők között foglalkozott információ-elmélettel. A szakirodalom első főiskolai jegyzetének szerzője.

Koródi Bálint 1955 informatikus nagyításhoz kattints a képre

Fejlesztő mérnökként (SZTAKI), majd társas vállalkozásaiban (NEXT, Telvice), illetve nagy hazai cégek vezetőjeként (Montana, Albacomp) dolgozott. A Digitális Esélyegyenlőség Alapítvány egyik létrehozója és elnöke.

Kőrösné Mikis Márta 1952 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Az infokommunikációs technikák oktatási alkalmazásának ismert hazai szakértője. Informatika tantervek, tankönyvek szerzője; digitális oktatási kísérletek, IKT-projektek vezetője, Sulinet-szakértő.

Kósa Márton 1948 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A NIM IGÜSZI-ben, majd az SZKI-ban szoftverfejlesztő, illetve tudományos munkatárs. Részt vett a hazai fejlesztésű MProlog implementáció létrehozásában és hordozásában.

Kotsis Domokos 1945 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az Ural-2 számítógépen kezdte a programozást, majd nagytömegű adat kezelésének (később az adatbázis kezelés) problémáival való foglalkozást művelte és oktatta évtizedekig a KKMF-en, BMF-en, ÓE-n, a BME-n és másutt.

Kovács Attila 1939 - 2010

mérnök

 nagyításhoz kattints a képre

Kezdetben informatikus volt a Számoknál, majd a KSH OSZI-ban. Újságíróként tevékenykedett az IDG-nél, a Monitornál. A magyar informatika első fél évszázadának egyik legjelentősebb tudósítója volt; emlékére alapították „Az év informatikai újságírója” díjat.

Kovács Csaba István 1952 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A DUF informatikai igazgatójaként meghatározó szerepet töltött be az intézményi informatikai stratégia kialakításában. Korábban vezető rendszerszervezőként és programozóként számos szerződéses munkát végzett.

Kovács Ervin 1935 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Fiatalon lett vezető (laboratórium-vezető, műszaki igazgató), és az is maradt pályafutása végéig. A magyar informatika három jelentős, nagy műhelyének (KFKI, SZKI, Számalk) munkatársa. Az SZKI egyik alapítója.

Kovács György 1943 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója és a CIM Laboratórium vezetője. A BME és a PE professzora. Tudományos érdeklődése: gyártásautomatizálás, intelligens eszközök, virtuális gyártás, technológia transzfer.

Kovács Györgyné (Emőke) 1944 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az egyetem elvégzése óta képfeldolgozással, optikai karakterfelismeréssel foglalkozik. A Recognita és az OmniPage karakterfelismerő programok OCR algoritmusainak kifejlesztője. A Széchenyi-díj birtokosa.

Kovács Győző 1933 - 2012 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KKCS, az OVK, az SZKI és a Számalk vezető munkatársa volt. Az informatika népszerűsítésének úttörője volt, Megszervezte az első távtanulási tanfolyamot (TV-BASIC). Az ITMA kezdeményezője. Az NJSZT volt főtitkára, az iTF tiszteletbeli elnöke.

Kovács János 1941 - 1996 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A SZÜV, majd a Számalk szoftvervezetője, a Számalk-SOFTEC igazgatója volt. Az IBM operációs rendszerek szakértőjeként ismerték.

Kovács Kálmán 1957 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A 2002-ben létrehozott IHM minisztere. 1986 óta a BME oktatója. Különböző nemzeti informatikai stratégiák kidolgozója, irányítója. Több tudományos és innovációs szervezet alapítója, vezetője, szervezője.

Kovács Levente Adalbert 1977 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

2019 júliusától az ÓE rektora. Kutatási területe az élettani szabályzások irányításelméleti megközelítése (diabétesz és rákkutatás területén). Az IEEE SMC Cyber-Medical Systems testületének elnöke, az IEEE Hungary Section elnöke.

Kovács Magda 1931 - 2006 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai távoktatási rendszer egyik elindítója. Fejlesztő-, illetve tervező mérnök több helyen (ORION, ÉVITERV, Csepeli Fémmű, KGM Automatikai Társaság, HIKI). Az LSI Alapítvány létrehozója, elnöke. A GDF első rektora, a ZMNE címzetes egyetemi tanára.

Kovács Mihály 1916 - 2006 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A Budapesti Piarista Gimnázium tanára, a számítástechnika-oktatás kiemelkedő hazai úttörője. Az 1983-as magyar középfokú oktatási fejlesztések részben az ő kísérleteire épültek. 1984-ben érettségizett diákjai már mind tanultak számítástechnikát.

Kovács Péter 1936 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az NJSZT alapító tagja; volt az IFIP magyarországi képviselője és munkacsoport vezető. Szakíró és oktató. Az államigazgatásban, a bankszektorban számos helyen informatika-szervezési vezető.

Kővári István 1940 - 2012 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1963-től a KFKI-ban az elsők között foglalkozott a kisszámítógépek mágneses adathordozói illesztőinek/vezérlőinek fejlesztésével és alkalmazásával. 1984-től a VIFI-ben mágnesszalagok és diszkek fejlesztését és gyártását végezte.

Köves Péter 1940 - 1999 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az EMG-ben részt vett az EMG 830 számítógép és a HUNOR asztali számológép létrehozásában. Az SZKI-ban többek között létrehozta és szabadalmaztatta a mágneses billenésű klaviatúrát. Végül szoftverfejlesztőként dolgozott az IQSOFT-ban.

Köveskuti Lajos 1927 - 2014 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A néphadsereg tervezőmérnöke, majd a légierő elektrotechnikai főmérnöke volt. Később a HTSZ műszaki vezetője, 1992-ig elnöke volt. A céget a magyar elektronikai ipar egyik legkorszerűbb üzemévé tette. Volt a HTE elnöke is.

Kozma László (1902) 1902 - 1983 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A Bell Comp. kutatójaként tíz szabadalma volt. Az Egyesült Izzó, majd a Standard munkatársa. A BME egyetemi tanára, dékánja volt. Az első magyar elektromos számítógép, a MESZ-1 tervezője. Életművét az IEEE Computer Pioneer Award díjjal ismerte el.

Kozma László (1948) 1948 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Első munkahelye az Infelor. 1983-tól informatikát oktat az ELTE-n. 2003-2012 között az ELTE Informatikai Kar első dékánja. Jelentős az oktatás- és kutatás-szervező munkája. Több neves kitüntetés birtokosa.

Kozmann György 1941 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A KFKI kutatója, majd a PE egyetemi tanára. Szakterülete az orvosbiológiai jel- és képfeldolgozás. A WIWE intelligens szív-jelzőkészülék kifejlesztője. Az NJSZT Orvosbiológiai Szakosztály volt elnöke. Az IME alapító főszerkesztője.

Krajcsovits Márton 1937 - 2007 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az Infelor egyik alapítója, a Számki főosztályvezetője, majd a Számalk AFI igazgatója volt. Vállalati ügyviteli és operációkutatási témákban igazságügyi szakértő volt. Sakknagymester; a Sakkszövetség delegátusa volt a Nemzetközi Sakkszövetségnél.

Krammer Gergely 1937 - 2016 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A számítógépes grafika nemzetközileg elismert szakembere volt. Széleskörű volt érdeklődése más tudományterületeken is. Élete nagy részében a SZTAKI-ban dolgozott, de tanári elhivatottságból majdnem kezdettől fogva oktatott az ELTE-n, majd a PPKE-n.

Krauth Péter 1954 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A KFKI-ban részt vett a relációs adatbázis-koncepció, az adatbázis-alapú információs rendszerek és a szemantikus integráció munkáiban. Oktatóként a szolgáltatás-menedzsment kultúra elterjedését és fejlődését szolgálta.

Krekó Béla (1915) 1915 - 1994 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az 1950-es évek közepétől az MKKE-n meghatározó alakja a matematika oktatás reformjának, az operációkutatás oktatásának. 1961-ben elindította a terv-matematikus közgazdász szakot. Generációk számára alapműként szolgáló könyvek szerzője.

Krekó Béla (1945) 1945 - 2013 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

1994-től a PM Informatikai és Módszertani Intézetét vezette, majd biztosítás-matematikával és biztosításfelügyelettel foglalkozott. Részt vett a banki szabályozást meghatározó bázeli elvek kidolgozásában és honosításában.

Krepuska János 1925 - 2000 vegyész

1960-1980 között a NIM IGÜSZI osztályvezetője volt. Vegyipari alkalmazások területén dolgozott.

Kuba Attila 1953 - 2006 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A JATE tanszékvezető egyetemi tanára volt. A számítógépes orvosi képfeldolgozás és diszkrét tomográfia jeles kutatója, iskolateremtő mestertanár, a tudományos közélet aktív résztvevője volt. Nevéről díjat neveztek el.

Kürti János 1944 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KÜRT Zrt. egyik alapítója és társtulajdonosa. Utóbb a Tabello nyelvoktató rendszer kidolgozója. Az adatmentés technológiájának kidolgozásáért és alkalmazásáért megosztott Innovációs Nagydíjban részesült.

Kürti Sándor 1947 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A vegyipari folyamatok automatizálására szakosodott vegyészmérnök. Az 1989-ben alapított KÜRT Kft. elnöke, tulajdonosa. 1997 óta informatikai biztonsági technológiák kidolgozásával foglalkozik. A Széchenyi-díj birtokosa.

Kutor László 1953 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az informatikaoktatás emblematikus egyénisége. Neve összeforrt a BMF, majd az ÓE NIK-kel; címzetes egyetemi tanár. A hazai és nemzetközi információ-technológia kultúr-történetének kutatója és tárgyi eszközeinek gyűjtője.

Kuttner János 1951 - 2014 matematikus nagyításhoz kattints a képre

1976-tól a Számki programfejlesztője volt, később a pénzügyi informatika terén dolgozott. Sok évet töltött Németországban és Ausztriában, ahol elsősorban a SIEMENS informatikai alkalmazásaival foglalkozott.

Ladó László 1919 - 2007 közgazdász
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A BME egyetemi tanára, professor emeritusa volt. Katonatiszt, közgazdász, a magyar üzemszervezés teoretikusa. A Telefongyárban Edelényi Lászlóval együtt tervezték az EDLA ügyviteli gépet (a gép neve az ő nevüket idézi).

Lajtha György 1930 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai távközlés nemzetközileg elismert szaktekintélye, a BME címzetes egyetemi tanára. 1974-1986 között a PKI tudományos igazgató-helyettese. Fiatal kollégáival együtt több hiánypótló szakkönyvet ír és szerkeszt.

Lampl Tamás 1934 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Több neves cégnél töltött be vezető beosztásokat. Érdeklődési területei: matematikai módszerek különböző alkalmazásai, szállításoptimalizálás, anyagleszabási tervek készítése, rendszerszervezés. Oktatott a BME MTI-nél.

Langer László 1947 - 1997 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A BME Folyamatszabályozási Tanszékének oktatója volt. Az IQSOFT-nál a dokumentum feldolgozó rendszerek szakértője, több ilyen rendszer hazai bevezetésének irányítója volt.

Langer Tamás 1949 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai informatika jelentős műhelyeiben (Infelor, Számki, Számalk, SZKI, IQSOFT, Alerant Zrt.) volt szoftverfejlesztő és vezető. Az ELTE IK címzetes docense; a Projekt- és vállalatmenedzsment tárgy kezdeményezője és oktatója.

Laufer Tamás 1966 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

13 évet volt multinacionális vállalatoknál vezető beosztásban (Bull, Andersen Consulting, Oracle, majd nagy hazai vállalatokat vezetett. 2010-tól az IVSZ elnöke, 2019-től a MISZ alelnöke. Az Alba Innovár oktatási és élményközpont vezetője.

Leindler László 1935 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Kalmár László szegedi iskolája első évfolyamán végzett. Széchenyi-díjas egyetemi tanár, professor emeritus. 1967-től a JATE TTK dékánhelyettese, 1972-1975 között dékánja. 1975-től és 1984-1987 között az egyetem rektorhelyettese.

Lengyel Veronika 1947 - 2016 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az első magyar nyelvű internet szakkönyv („Az internet világa”) szerkesztő-társszerzője volt. 1990-ben az első nemzeti informatikai stratégia összeállításának koordinátora volt a Miniszterelnöki Hivatal részéről.

Lenkei Ernő n.a. - 1980(?) mérnök

A MÁV Szállítási Információs Rendszer (SZIR) projekt meghatározó munkatársa volt. A Honeywell gép idején programozóként csatlakozott a MÁV Számító Központhoz.

Lipták Tamás 1930 - 1998 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A Matematikai Kutató Intézetben kezdte pályafutását. A Kornai-Lipták-modell gazdasági és matematikai modell egyik kidolgozója volt. Saját, önálló eredményei is voltak, főként az operációkutatás területén. Az 1956-os események után azonban karrierje megtört.

Lőcs Gyula 1936 - 2016 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A magyar programozási iskola egyik megteremtője volt. A KFKI TPA-70 rogramrendszere kidolgozásának egyik vezetője volt. Az 1960-as években egymás után írta meg a megjelenő programozási nyelvekről könyveit, amelyekből generációk tanultak.

Lőrincz András 1950 fizikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Pályáját fizikusként kezdte. Később MI-vel foglalkozik; úttörő munkájáért a European Coordinating Committee for Artificial Intelligence tagjává választják. Fő kutatási területe a humán-gép együttműködés.

Lovász László 1948 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A kombinatorika, a gráfelmélet és az elméleti számítás-tudomány világhírű kutatója; eredményei kiemelkedőek a kombinatorikus optimalizáció és a nagy hálózatok területén. 2007-2010 között az IMU elnöke. 2014 óta az MTA elnöke.

Ludman Lajos 1960 informatikus nagyításhoz kattints a képre

Az angol ICL hazai vezetője, majd Deloitte partner, utána 5 évig a KFKI Számítástechnikai Rt. vezérigazgatója. 2006-tól a CARDNET Zrt. elnöke és társtulajdonosa. 2020-ban barátaival elindította a RECASHER nevű tranzakciós szolgáltatást az USA-ban.

Lugosi Gábor 1934 - 2004 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Kalmár László szegedi iskolájában végzett. Munkahelyei: Dunai Vasmű, KGM Vaskohászati Igazgatóság Számítóközpontja, GTI és Hungarocamion. Közben külső előadó volt a BME Vegyészmérnöki Karán, ahol ipari megbízásokkal is foglalkozott.

Lukács József (1933) 1933 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1956-tól 1998-ig az MTA KFKI-ban dolgozott tudományos munkatársként, majd igazgatóhelyettesként. Egyike az első TPA gépek megtervezőjének. Nevezetes kézikönyve a TPA gépek történetét feldolgozó „TPA történet” c. könyv.

Madarász István 1926 - 2003 orvos
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Neurofiziológusként kezdett, majd számítástechnikai módszerekkel foglalkozott. Interdiszciplináris módszereket fejlesztett ki sportolók teljesítményének vizsgálatára. Alapító elnöke volt az NJSZT Orvos-biológiai Szakosztályának.

Madarász László 1947 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A kecskeméti GAMF (utóbb az NJE GAMF Kara) oktatója; tanszékvezető, főigazgató, az informatika oktatásának egyik szervezője volt. Elismert szakírói tevékenységet is folytatott.

Magyar Gábor 1957 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BME TMIT tanszékvezetője. Érdeklődési területe: médiainformatika, tartalomelemzés. A HTE, az ETIK és a HOUG elnöke, az MM Klaszter alelnöke. Szolgált a BME stratégiai igazgatójaként, NHIT tagként, EIT koordinátorként.

Maizl József 1940 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Informatikai szolgáltató rendszerekkel, majd a közlekedés és a vízügy területfejlesztésével, EU-s-projektjeivel foglalkozott. Az ÁSZSZ informatikai igazgatóhelyettese volt. 2012-ig EU-s IT-projektekkel foglalkozott.

Majtényi György 1939 - 2002 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A SZÜV Budapesti Számító Központ igazgatója volt. A számítógéppel támogatott tervezés (CAD) témájában számos hazai és nemzetközi rendezvény előadója, e témában különböző projektek vezetője volt.

Makay Árpád 1943 - 2012 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

1987-től 18 éven át vezette a JATE Egyetemi Számítóközpontot. Alapvető szerepe volt az egyetem informatikai infrastruktúrájának fejlesztésében és az egységes elektronikus tanulmányi rendszer bevezetésében.

Mann Zoltán Ádám 1977 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Kutatóként és oktatóként algoritmuselmélettel és az informatika algoritmikus problémáival foglalkozik. Tanácsadóként és projektvezetőként számos sikeres informatikai projekt megvalósításában vett részt.

Mannhardt Endre n.a. - n.a. mérnök

Az MTA KFKI, majd az SZKI hardver-fejlesztője; meghatározó személyiség volt.

Márkus András 1949 - 2005 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója volt; hazai és külföldi egyetemek professzora, a CIRP nemzetközi műszaki akadémia levelező tagja. Az alkalmazott mesterségesintelligencia-kutatás nemzetközileg elismert, kiemelkedő személyisége.

Márkus Béla 1947 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

1994-ben létrehozta az első hazai Térinformatika Tanszéket. 1999-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. 2001 és 2008 között volt a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karának főigazgatója, majd dékánja.

Maros István 1941 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A szimplex alapú lineáris optimalizálás területét jelentős új eredményekkel gazdagító, nemzetközileg is elismert szaktekintély. 1985 óta oktat hazai és külföldi egyetemeken. A PE professor emeritusa.

Marosi István 1961 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Az egyetem elvégzése óta optikai karakterfelismeréssel foglalkozik. Részt vesz, illetve irányítja a Recognita és OmniPage karakterfelismerő programok OCR algoritmusainak fejlesztését. A Széchenyi-díj birtokosa.

Marton László 1947 - 2004 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1974-től haláláig a SZE-n és jogelődjeinél oktat; intézetvezető. Kutatási területe a közlekedéstervezés és forgalomelosztás számítástechnikai modelljei. Nevéhez fűződik a NETWINFO közlekedéstervezési programrendszer kidolgozása.

Martos Balázs 1952 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A hazai internet egyik atyja. Az akadémiai internet hálózatot létrehozó NIIF Program projekt vezetője. A .hu domain név, a hazai internet forgalomkicserélő központ (BIX) és az első hazai incidenskezelő csoport (CERT) létrehozója, fejlesztője

Marx Tamás 1958 - 1995

matematikus

 nagyításhoz kattints a képre

Külföldön tanult és dolgozott, többek között az IBM-nél. Hazatérése után az IQSOFT-nál számítástechnikai tanácsadó volt.

Matakovics György 1954 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1979-től az MTA KFKI MSZKI-ban számítógép tervező, később osztályvezető. A Recoware Kft. ügyvezető tulajdonosa; AFIS rendszerekkel és nyomatfelvételi állomásokkal foglalkozik.

Máté Levente László 1940 - 2018 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Kiemelkedő képességű kutató volt; a SZTAKI-ban villamos hálózatok gépesítésével kezdte. Később kulcsszerepe volt az igények elbírálását és a nyugdíj megállapítását szolgáló rendszerek létrehozásában és jogszabályi követésében.

Matók György n.a. - n.a.

Az MNB-ben az ügyvitel gépesítés elindítója volt. A Számokban irodavezetőként a kiadványozás területén dolgozott.

Mátyásfalvi János 1946 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Kezdetben ügyviteli adatfeldolgozással foglalkozott. 1979-től export munkák megszerzését és kivitelezését irányította. 1984-tól ügyvezetőként hazai nagyvállalati projektek kereskedelmi előkészítését végezte..

Mazzag Mihály 1941 - 1992 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az EMG-ben hardver-, az SZKI-ban hardverközeli szoftver-fejlesztőként dolgozott. 1983-tól külföldi projektekben vett részt neves cégeknél. Utolsó munkahelye az Epson cég volt, Kaliforniában.

Megyery Károly 1946 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Munkahelyein (Comporgan, KFKI és utódjai) vezetőként alkalmazások fejlesztésével, üzleti stratégiákkal, projektmenedzsmenttel, vezetési folyamatok tervezésével, majd az Információs Társadalom kérdéseivel foglalkozott.

Megyesi László 1939 - 2015 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Kalmár László szegedi iskolájának növendéke; komoly elméleti matematikai feladatok programjait dolgozta ki az M-3 számítógépre. Az SZTE Algebra és Számelmélet Tanszék vezetője; címzetes egyetemi tanár.

Merényi Pál 1939 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az SZKI-ban az egyik legnagyobb hazai time-sharing üzemmódú számítóközpont vezetője. Az ESZR C-7 szakértői tanácsban a magyar fél képviselője. 1993-tól a CONTROLL-nál, majd az ICL/FUJITSU Magyarországnál menedzser.

Mérő László 1949 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Munkásságát a SZTAKI-ban kezdte. Az ELTE Pszichológiai Intézet és a BBTE professzora. Közismert gazdaság-pszichológia, viselkedéselmélet, döntés-tudomány, logika, játékelmélet stb. tárgyú ismeretterjesztő könyveiről.

Meskó Andor 1932 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A számítástechnika hazai alkalmazásában 1961-től vesz részt – kezdetben mint az alkalmazási rendszerek tervezője, programozója, oktatója, majd mint projektek tervezője, irányítója. Munkássága számos szakterületet érint.

Meskó Bertalan 1984 orvos
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Orvosi jövőkutató, a The Medical Futurist Institute vezetője. 2012-ben új szakmát alkotott „orvosi jövőkutató” néven, amelynek küldetése, hogy a hasznos technológiai újításokat behozza a mindennapi klinikai gyakorlatba.

Mester Sándor 1952 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Mérnök-újságíró, lapigazgató, üzleti mentor, kommunikációs tanácsadó. Meghatározó főszerkesztője volt a Számítástechnika-Computerworld és a PC World lapoknak. A VISZ egyik kezdeményezője és alapítója.

Minárovits János 1952 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az Albacomp társalapítója és egyik tulajdonosa. Az 1990-es évek elejétől közel két évtizeden át a hazai informatikai üzleti életet meghatározó vállalat vezérigazgatója. 2012 óta az Albacomp stratégiai igazgatója.

Miskolczi László 1930 - 2009 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A DV-ben a gyártásprogramozás és más feladatok számítógépes megvalósításában vett részt szervezőként és programozóként egyaránt. Kiváló rendszerszervező volt. Később az NME Dunaújvárosi Főiskolai Karán oktatott operációkutatást.

Mohácsi Béla 1958 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KFKI-ban kezdett dolgozni. 1991-től a CADserver Kft. ügyvezetője, majd a KFKI ISYS Kft. vezetője. 2003-tól és 2006 között az IHM államtitkára. 2010 után egy nagyvállalatnál kiemelt programokat menedzsel.

Mojzes Imre 1948 - 2009 fizikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A BME és a DE egyetemi tanára volt. Hazánkban elsők között foglalkozott a nanotechnológiával. Fő szakterülete a mikrohullámú méréstechnika, érzékelők, mikroelektronika. Az ezredforduló Évszámkezelési kormánybiztosa volt.

Moldován István 1960 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A MEK, az Elektronikus Periodika Archívum (EPA) egyik létrehozója; számos digitális megőrzési kezdeményezés aktív szereplője. Sok helyen tanít könyvtárosokat Internet használat, digitális könyvtár témakörben.

Molnár András 1967 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ÓE általános rektorhelyettese. Az ÓE NIK meghatározó TDK-konzulense. Kutatási területe az intelligens beágyazott rendszerek, azon belül drónok fejlesztése, dróntechnológiák és drónalkalmazások fejlesztése.

Molnár Bálint 1956 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Kutatói, tanácsadói, oktatói tevékenysége kiterjed az információ-rendszerek, vállalatirányítási rendszerek, szervezeti architektúrák, szakértő rendszerek gyakorlati problémáinak vizsgálatára és MI-alapú megoldásaira.

Mudra László 1933 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

1959-1991 között a DV-ben dolgozott, 1974-től a Szervezési és Számítástechnikai Főosztály vezetőjeként. 1980-tól az ACÉLINFORM Bt. projektvezetője volt. 2000-től a DUF főiskolai tanáraként vezetést és szervezést oktatott.

Münnich Antal 1923(?) - n.a.

mérnök

 nagyításhoz kattints a képre

Az ORION és az MTA KFKI után dolgozott az MTA KKCS-ben, az EMG-ben és az Infelorban. Az eszperantónak programozási nyelvként való használatát propagálta élete végéig. A “számítógép” szó megalkotója, szaknyelvi szabványosító volt.

Muszka Dániel 1930 - 2018 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A “Szegedi Katicabogár” megalkotója. 11 szabadalma volt. A SZTE Kibernetikai Laboratórium műszaki vezetője volt. 1975-től gyűjtötte a hazai vonatkozású számítástechnikai eszközöket, melyek kiemelkedő darabjai a szegedi ITK-n láthatók.

Muth János 1954 közgazdász
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Részt vett a magyarországi software-kereskedelem elindításában és felfejlesztésében, valamint a nyilvános internet megjelenésében és térhódításában. 1994-1999 között a Middle Europe Networks Rt. vezérigazgatója volt.

Muzslai Róbert n.a. - n.a.

közgazdász

A SZÜV igazgatóhelyettese volt.

Nagy Ákos 1942 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Több informatikai intézmény vezetőjeként adatátvitellel foglalkozott. Az X-Byte Kft. elnöke; vezetésével különböző számítógépek hálózatba kötését végezték el – ISO 9001 minősítéssel. Az IVSZ alapító tagja.

Nagy Benedek 1973