Adattár

Magyar Informatikatörténeti Adattár alatt azoknak az információknak, tényeknek, dokumentumoknak stb. összegyűjtött, tárolt, rendszerezett (vagy még rendezetlen, de nyilvántartott) összességét értjük, amelyek a magyar informatika történetében említésre méltó szerepet játszottak, játszanak. Az Adattárat a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) keretei között az Informatikatörténeti Fórum (iTF) hozza létre. Az Adattár építése 2013-ban kezdődött.

Informatikaként (szinonimaként számítástechnikaként) értelmezzük a számítástudomány alapjait, a különféle hardvereket, a szoftvereket, a számítástechnika alkalmazásainak-, az (országos) adatbázisoknak, az elektronikus rendszerek szervezésének eszközeit. De nem értjük ide pl. a híradástechnika, műszertechnika, elektronikus média, automatizálás stb. eseményeit, ill. ezek akkor tartoznak a gyűjtési körbe, ha mint informatikai alkalmazások kerülnek előtérbe.

Az Adattár adatait rovatokba rendeztük. Az Adattár rovatai információkat tartalmaznak

a hazai informatikatörténetében szereplő személyekről és

intézményekről, valamint az általuk előállított, ill. használt

hardver és szoftver termékekről 

továbbá a (hazai) informatika történetével foglalkozó tanulmányokról és

a (hazai) informatikatörténet jelentősebb rendezvényeiről.

valamint alkalmazások leírásával a vállalati, iparági szintű informatika alkalmazási rendszereket mutat be.

Az Adattár fejlesztése szoros együttműködésben történik az NJSZT másik, a múlt értékeinek megőrzését szolgáló központi projektjével a szegedi Informatika Történeti Kiállítással.

Az Adattár építése határok nélküli, ám az e célból szerveződött szerkesztő gárda kapacitása és ismeretei végesek. Ezért ezúton is kérjük minden olvasónk segítségét az adatok teljesebbé, jobbá tételéhez. Akár úgy, hogy csatlakozik az önkéntes szerkesztő csapathoz, akár úgy, hogy az egyes Rovatokhoz csatolt Információs űrlapok segítségével javít meglévő adatokat, vagy új adatokkal egészíti ki az Adattárat.